ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΑΚΗΣ: "ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΣΤΟ Δ.Σ.ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ"


ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ "ΝΕΑΣ ΠΝΟΗΣ" ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ...

24/7/2018

Προς: Τον κ. Δήμαρχο

Θέμα: Αίτημα για κατάθεση στοιχείων σχετικών με το ισχύον σχέδιο Πυροπροστασίας στο Δήμο Διονύσου.

Kύριε Δήμαρχε,

Οι γειτονικές στο Δήμο μας περιοχές της Αν. Αττικής και η Χώρα μας γενικότερα, βιώνουν από χθες μια μεγάλη τραγωδία.

Ο αφάνταστα μεγάλος αριθμός συμπολιτών μας που έχασε τη ζωή του, οι αμέτρητες υλικές ζημιές, η τεράστια καταστροφή του φυσικού περβάλλοντος, που προκάλεσε η φονική πυρκαγιά, πέραν από την μεγάλη θλίψη που μας προκαλούν, συγχρόνως πρέπει να αποτελέσουν αφορμή συνειδητοποίησης όλων μας, για τους κινδύνους που εγκυμονούνται και για τη δική μας περιοχή, αλλά κυρίως για τις υποχρεώσεις μας, σαν Δήμος, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση τους.

Οι κίνδυνοι αυτοί σχετίζονται με τα πολλά πυκνά δάση που μας περιβάλλουν και τα οποία παραμένουν, τις περισσότερες φορές, χωρίς καμμιά φροντίδα, περιμένοντας συνήθως, τον από μηχανής Θεό, αλλά και με τις τεράστιες ποσότητες φυτικής ύλης (κλαδεμάτων), που προέρχονται από τον ιδιωτικό καθαρισμό των αδόμητων οικοπέδων.

Από τα πρώτα στοιχεία αυτής της καταστροφής προκύπτει, ότι πέραν των άλλων ελλείψεων, δεν υπήρξε από την αρχή σωστή εκτίμηση των πραγματικά πολύ δυσμενών συνθηκών και κατά συνέπεια την άμεση υλοποίηση ενός οργανωμένου σχεδίου έγκαιρης εκκένωσης των φλεγόμενων οικισμών, αν αυτό υπήρχε.

Κύριε Δήμαρχε,
Με βάση τα παραπάνω την επαύριο αυτή της Εθνικής τραγωδίας, ζητούμε:

 Να καταθέσετε αμέσως στο ΔΣ, το σχέδιο Πυροπροστασίας του Δήμου μας, με όλα τα συνοδευτικά στοιχεία του.

Ειδικότερα ζητούμε να κατατεθούν:

 Το σχέδιο των θέσεων των υφισταμένων κρουνών, που να συνοδεύεται με βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας ότι αυτοί είναι εν λειτουργία.

 Το σχέδιο των θέσεων των υφισταμένων υδατοδεξαμενών πυρόσβεσης με τις πληροφορίες αν αυτές είναι γεμάτες με νερό και αν λειτουργούν οι κρουνοί των.

 Η πληροφορία, αν τα αντλιοστάσια του Δήμου, όπου αυτά δεν μπορούν να λειτουργήσουν με τη βαρύτητα, διαθέτουν ηλεκτοπαραγωγό ζεύγος (γεννήτρια), που θα εξασφαλίζουν τη λειτουργία τους στη περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος στη περιοχή.

 Η πληροφορία, εφ όσον έχετε ελέγξει το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ, αν υφίστανται κίνδυνοι λόγω επαφής δένδρων με αυτό. Σε αντίθετη περίπτωση, λάβετε αμέσως σχετική πρωτοβουλία και εφ΄ όσον εντοπισθούν σχετικοί κίνδυνοι, απευνθυνθείτε αμέσως στον παραπάνω Φορέα.

 Το σχέδιο εφ΄ όσον υπάρχει, της οργανωμένης εκκένωσης, των περιοχών μας. Σε αντίθετη περίπτωση ζητούμε αμέσως να μεριμνήσετε να καταρτισθεί.

Πέραν αυτών ερωτάσθε:
Αν θα πάρετε κάποια άμεσα μέτρα για την απομάκρυνση της φυτικής ύλης που προέρχεται από τον ιδιωτικό καθαρισμό των αδόμητων οικοπέδων και παραμένουν πολλές φορές, για μεγάλο χρονικό διάστημα, στιβαγμένα στο οδικό δίκτυο και μάλιστα ορισμένες περτιπτώσεις, σε περιοχές που γειτνιάζουν με το περιαστικό δάσος. Επί τέλους, δώστε προτεραιότητα στις περιπτώσεις αυτές.

Γιάννης Φωτάκης
Δημ. Σύμβουλος