ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΟΙΞΗΣ ΣΤΟ ΙΑΣΙΟ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Στο πλαίσιο του διετούς ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ με τίτλο “Nourishing today’s skills for a successful tomorrow” πραγματοποιήθηκε από 18 έως και 24 Ιουνίου 2018 στο Ιάσιο της Ρουμανίας με μεγάλη επιτυχία η 2η Διεθνική Συνάντηση...
των Συντονιστών από κάθε χώρα-εταίρο του προγράμματος.

Σκοπός της τελευταίας αυτής συνάντησης ήταν αφενός ο απολογισμός και η αξιολόγηση της πορείας του προγράμματος και συγκεκριμένα της εφαρμογής των προγραμματισμένων σε αυτό το πλαίσιο δράσεων, αφετέρου η συμμετοχή στο Συνέδριο Διάχυσης των αποτελεσμάτων του προγράμματος, που πραγματοποιήθηκε στο Ιάσιο στις 21 Ιουνίου.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής μας στο Ιάσιο είχαμε την ευκαιρία να εργαστούμε στον χώρο του σχολείου, ώστε να ολοκληρώσουμε την αξιολόγηση του προγράμματος, αλλά και να παρουσιάσουμε στην τοπική κοινωνία τα προϊόντα – υλικά αλλά και άυλα – των δράσεων που πραγματοποιήθηκαν στις επισκέψεις των μαθητών και εκπαιδευτικών στη χώρα μας αλλά και στην Ιταλία, την ΠΓΔΜ και την Τουρκία.

Τέλος, καταστρώθηκε σχέδιο περαιτέρω διάχυσης των αποτελεσμάτων του προγράμματος, με απώτερο σκοπό να υπάρχουν αυτά διαθέσιμα και στο μέλλον, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος και οπωσδήποτε για την επόμενη πενταετία.

Επιστρέφοντας στο σχολείο μας, ενημερώσαμε τον Σύλλογο Διδασκόντων για την πορεία των εργασιών αυτής της συνάντησης σε ειδική συνεδρίαση που οργανώθηκε για αυτόν τον λόγο.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΝΟΙΞΗΣ
Ε. ΚΡΕΜΜΥΔΑ