ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΤΙΔΗΣ ΠΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΠΠΑ: "ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΑΤΕ ΤΗ ΔΡΟΣΙΑ"...


ΟΡΓΙΣΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε.ΔΡΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ...