ΙΔΡΥΕΤΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ


Εμπορικός και Επαγγελματικός Σύλλογος Δήμου Διονύσου
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.
Η περιοχή του Δήμου Διονύσου αποκτά επιτέλους Εμπορικό - Επαγγελματικό σύλλογο. Ύστερα από πρωτοβουλία γνωστών επαγγελματιών και επιχειρηματιών της περιοχής του Δήμου Διονύσου ιδρύθηκε και ξεκινά την λειτουργία από τον Φθινόπωρο του 2018 με μια σειρά από ενέργειες και εκδηλώσεις με σκοπό:...
Την στήριξη και ανάδειξη της τοπικής αγοράς
Την υποστήριξη των επαγγελματιών του Δήμου Διονύσου
Την διεκδίκηση λύσεων στα προβλήματα του χώρου Την υποβολή σειρά από Προτάσεις – παρεμβάσεις στις Αυτοδιοικητικές αρχές με σκοπό την δημιουργία ισχυρής αγοράς στην περιοχή κλπ

Οι πρώτες ενέργειες είναι

• Η ενημέρωση των επαγγελματιών της περιοχής και η εγγραφή τους στον Εμπορικό – Επαγγελματικό Σύλλογο,
• Η διενέργεια Γενικής Συνέλευσης
• Η Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου

Η προσωρινή Διοικούσα επιτροπή πλαισιωμένη και από άλλους επαγγελματίες της περιοχής καλεί όσους ασκούν επιχειρηματική και επαγγελματική δραστηριότητα στα όρια του Δήμου Διονύσου να αγκαλιάσουν, να ενισχύσουν και να έρθουν σε επαφή με τον νεοσύστατο φορέα.