ΣΗ.ΔΥ.Κ.Υ.: ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΥΘΕΙΕΣ ΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ


"ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ ΗΤΑΝ ΔΙΚΑΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ", ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ ΣΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ...

ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ( ΣΥ.ΔΗ.Κ.Υ. )
ΔΗΜΟΥ  ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Ε. Πεντζερίδη  3 , Δ.Κ.  Αγ. Στεφάνου
Α.Φ.Μ. :  997058560   Δ.Ο.Υ.  :  ΚηφισιάςΑγ. Στέφανος , 16 / 10 / 2018
Αρ. πρωτ. : 88

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ
           
Αγαπητοί συνάδελφοι- συμπολίτες,

            1. Το Σωματείο μας ευχαριστεί θερμά όλες  τις  δημοτικές  παρατάξεις  της  αντιπολίτευσης  καθώς  και  τους  ανεξάρτητους  Δημοτικούς  Συμβούλους  για την αναγνώριση των οξυμένων προβλημάτων που υπάρχουν στο Δήμο μας, την αποδοχή των δίκαιων αιτημάτων και την έμπρακτη στήριξη που παρείχαν στον αγώνα μας. Από την αρχή συζήτησαν μαζί μας και κατανόησαν όλα τα θέματα και τα προβλήματα που θέσαμε, φέρνοντάς τα προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
            Αντίθετα, ο κ. Δήμαρχος και οι αρμόδιοι  Αντιδήμαρχοι κώφευαν στα έγγραφα και προφορικά αιτήματα που επί μήνες θέταμε για τη λύση οξυμένων προβλημάτων. Έτσι μας ανάγκασαν να προχωρήσουμε σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις και στάσεις εργασίας για 3-4 ημέρες. Κατά τη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο των προβλημάτων, θεμάτων και αιτημάτων που είχαμε θέσει, φάνηκε ξεκάθαρα ότι η Διοίκηση, αυθαίρετα αρνείτο επί χρόνια να εφαρμόσει αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις και ως εκ τούτου να πλήττονται παράνομα μισθολογικά και υπηρεσιακά αρκετοί εργαζόμενοι του Δήμου μας.
Φάνηκε ότι δεν  εφαρμόζουν τους νόμους για την ασφαλή λειτουργία των οχημάτων και  του μηχανολογικού εξοπλισμού  της καθαριότητας του Δήμου και ότι  δεν τηρούν τους κανόνες για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων. Επίσης αποκαλύφθηκε επιτέλους, και αναγνωρίσθηκε ότι οι εγκαταστάσεις του Αμαξοστασίου του Δήμου μας  είναι εντελώς ανεπαρκείς και ακατάλληλες για την απασχόλησή μας σε αυτές και ότι πρέπει άμεσα να βρεθεί άλλος επαρκής χώρος για την μετεγκατάσταση αυτού, καθώς και  του μηχανολογικού εξοπλισμού και των γραφείων των αντίστοιχων υπηρεσιών , προκειμένου και το αντίστοιχο  προσωπικό να  απασχολείται  σε αυτές, υπό ανθρώπινες συνθήκες. Ακόμη, αναγνωρίσθηκε για μία ακόμη φορά, ότι είναι δίκαιο και νόμιμο το αίτημά μας για την πληρωμή σε χρήμα των μέσων  ατομικής προστασίας και του γάλακτος, για όσα από τα  χρόνια 2012 έως 2016,  δεν  είχαν χορηγηθεί στους δικαιούχους εργαζόμενους .
            Αναγνωρίσθηκε, ότι μπορεί να βρεθεί λύση, ώστε η πληρωμή της αμοιβής των υπερωριών και των νυχτερινών μας να λαμβάνει χώρα  εντός 2 έως 3 μηνών και όχι με καθυστέρηση από 6 έως 9 μήνες. Συζητήθηκε και καταδικάσθηκε η πρακτική της συκοφάντησης και τρομοκράτησης των εργαζομένων με «κατασκευασμένες» πειθαρχικές διώξεις,  με χαλκευμένες και αβάσιμες  κατηγορίες καθώς και της επιβολής αστήρικτων και άδικων πειθαρχικών ποινών και της περικοπής ημερομισθίων, ιδίως στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που  ως εργαζόμενοι βιώνουμε. Συζητήθηκε και αναγνωρίσθηκε ότι άμεσα πρέπει να τροποποιηθεί ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου και να δημιουργηθούν οι αναγκαίες υπηρεσίες και θέσεις προσωπικού που να μπορούν να ανταποκριθούν στις υπαρκτές ανάγκες  του Δήμου μας, ο οποίος αναπτύσσεται και εξελίσσεται με ταχύτητα, για την σωστή και άμεση  εξυπηρέτηση των κατοίκων. Ακόμη συζητήθηκε το αίτημά μας, να εκτελεσθούν και πληρωθούν οι δύο δικαστικές αποφάσεις του Ειρηνοδικείου Μαραθώνος (όπως έχει πράγματι αποφασιστεί, μετά την έκδοση δικαστικών αποφάσεων και  σε αρκετούς άλλους  Δήμους της χώρας)  που δικαίωσαν (142) περίπου εργαζόμενους που ζητούσαν  την πληρωμή  αναδρομικά  των Δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας (που έχουν περικοπεί- καταργηθεί) . Το  ποσό που με τις δικαστικές αυτές αποφάσεις δικαιούται κάθε εργαζόμενος, ανέρχεται  κατ’ ανώτατο όριο  σε 2.250 ευρώ μικτά. Συνολικά δε το ποσό που θα καταβληθεί μαζί με τις αναλογούσες  ασφαλιστικές εισφορές από τον Δήμο, ανέρχεται σε 405.898 ευρώ και όχι σε 700.000 ευρώ, όπως εσφαλμένα ανέφερε ο κ. Δήμαρχος και αναπαράγεται από μέσα ενημέρωσης.
Το προαναφερόμενο αίτημά μας  για την πληρωμή των δικαστικών αποφάσεων εγκρίθηκε, δυστυχώς με ψήφους μόνον των δημοτικών παρατάξεων και Συμβούλων της Αντιπολίτευσης, μετά από τρεις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, οι οποίοι επικαλέσθηκαν πρωτόδικες και εφετειακές αποφάσεις, θετικές  για το θέμα αυτό, ενώ   η  εισήγηση  της  Νομικής  Υπηρεσίας  του Δήμου, εσφαλμένα και ανακριβώς δεν αναφερόταν καθόλου σε θετικές δικαστικές αποφάσεις.
Μένει πλέον η Διοίκηση να ικανοποιήσει τα δίκαια και νόμιμα  αιτήματά μας, προχωρώντας  άμεσα  σε έργα και πράξεις.

Αγαπητοί  συνάδελφοι και κάτοικοι του Δήμου μας,
            2. Είναι πιστεύουμε πλέον φανερό σε όλους, ότι αν ο κ. Δήμαρχος, η κα. Αντιδήμαρχος και οι λοιποί αρμόδιοι είχαν φροντίσει , δείχνοντας το απαιτούμενο ενδιαφέρον, να ακούσουν και να συζητήσουν τα θέματα που επί μήνες θέταμε και είχαν δρομολογήσει τη λύση τους, δεν θα είχαμε προβεί στις προαναφερόμενες κινητοποιήσεις. Αντίθετα πεισματικά αρνούνταν μέχρι τη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, κάθε ουσιαστικό διάλογο και αρνούνταν με αυταρχικό τρόπο  να απαντούν στα περισσότερα από τα έγγραφα  που θέταμε υπ’ όψη τους. Επίσης είναι φανερό, ότι η διοίκηση, φερόμενη αυταρχικά και αντιδημοκρατικά, και παρ’ ότι τα αιτήματά μας ήταν απολύτως δικαιολογημένα και δίκαια, προσέφυγε στα δικαστήρια παρ’ ότι οι στάσεις εργασίας μας είχαν ήδη λήξει, προκειμένου να κηρύξει αυτές ως παράνομες, ξεχνώντας ότι στο δημοκρατικό πολίτευμα της χώρας μας, το δικαίωμα της απεργίας  των εργαζομένων προβλέπεται από το Σύνταγμα και τους Νόμους.
            Το Διοικητικό μας Συμβούλιο, κατά τη διάρκεια των στάσεων εργασίας , φερόμενο με αίσθημα ευθύνης, ομόφωνα αποφάσισε σε τήρηση του Νόμου, αλλά κυρίως, σεβόμενο την υγεία των πολιτών- κατοίκων, αλλά και την προστασία του πρασίνου και των δασών μας,  την πρόβλεψη προσωπικού ασφαλείας τόσο στην Υπηρεσία Καθαριότητας, όσο και στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας, συμπεριλαμβανομένου  αναγκαστικά  και μέλους  του ΔΣ του Συλλόγου μας, λόγω σοβαρής έλλειψης προσωπικού στην εν λόγω υπηρεσία. Επίσης, έτερο μέλος του ΔΣ αναγκάσθηκε να ασκήσει κανονικά τα καθήκοντά του, παρότι απεργούσε. Γίνεται επομένως αντιληπτό, ότι όσα ψευδώς διαδίδονταν και λέγονταν περί δήθεν απεργοσπαστών εργαζομένων- μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι καθ’ όλα ψευδή και συκοφαντικά και δεν υπηρετούν την ορθή και αξιόπιστη  πληροφόρηση των εργαζομένων και των πολιτών. Κατόπιν τούτων, ο καθένας μπορεί να εξάγει τα συμπεράσματά του, αγνοώντας τις πηγές παραπληροφόρησης.
Επομένως, φάνηκε ξεκάθαρα, ότι τα αιτήματά μας ήταν απολύτως δίκαια και οι κινητοποιήσεις του Σωματείου μας ( που έχει μέλη από όλες τις υπηρεσίες και  όλους τους κλάδους εργαζομένων στο Δήμο), που  αποφασίσθηκαν  με δύο ομόφωνες αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων (και με πρωτοφανή μαζικότητα)  , ήταν απόλυτα δικαιολογημένες, νόμιμες και καθόλου καταχρηστικές. 
          Ο αγώνας συνεχίζεται μέχρι την πλήρη δικαίωσή μας.    
Το Διοικητικό Συμβούλιο