ΧΩΡΙΣ ΤΕΛΟΣ Η ΚΟΝΤΡΑ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ


ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 15 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΖΗΤΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ...ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ