ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ: "ΕΛΕΙΜΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ & ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ"


ΔΕΙΤΕ ΠΟΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΕΘΕΣΕ Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΟΡΡΙΑΣ, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ...


Λειτουργία Δημοτικής Αρχής

Έχουμε αναφερθεί πολλές φορές για τον τρόπο λειτουργίας της Δημοτικής Αρχής, για το έλλειμμα δημοκρατίας που παρουσιάζει σε όλες τις δράσεις της δημοτικής της λειτουργίας αλλά και την πλήρη απαξίωση των θεσμών και των δημοτικών οργάνων που είναι θεσμοθετημένα.

Τρανή απόδειξη όλων των ανωτέρω αποτελεί, κατά την άποψη μας, η παράθεση των παρακάτω στοιχείων που είναι ενδεικτικά του πως αντιλαμβάνονται οι διοικούντες το Δήμο μας τη συλλογική εργασία αλλά και τις δημοκρατικές – συμμετοχικές διαδικασίες.

Από τις αναρτήσεις του Δήμου στο διαδίκτυο έχουμε από την αρχή του χρόνου μέχρι και σήμερα τις εξής συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων του:

1.      Οικονομική Επιτροπή:      33 συνεδριάσεις
2.      Ποιότητα Ζωής:                6  συνεδριάσεις
3.      Εκτελεστική Επιτροπή:      2  συνεδριάσεις
4.      Επιτροπή Παιδείας:          Έχει να συνεδριάσει από το 2012
5.      Επιτροπή Μεταναστών:    Έχει να συνεδριάσεις από το 2013

Οι συνεδριάσεις των Συμβουλίων κατά Δημοτική Ενότητα παρουσιάζει την εξής εικόνα:

·         Άγιος Στέφανος:    12 συνεδριάσεις εκ των οποίων έχουν ματαιωθεί 5
·         Άνοιξη:                  4 συνεδριάσεις
·         Διόνυσος:              5 συνεδριάσεις
·         Δροσιά:                 6 συνεδριάσεις
·         Κρυονέρι:              8 συνεδριάσεις εκ των οποίων έχουν ματαιωθεί 2
·         Ροδόπολη:             6 συνεδριάσεις
·         Σταμάτα:               6 συνεδριάσεις χωρίς να έχουν αναρτηθεί τα πρακτικά τους


Θεωρούμε ότι δεν χρειάζεται περαιτέρω ανάλυση των στοιχείων και η εικόνα που παρουσιάζεται  επιβεβαιώνει τη διαφορά που έχουμε για τον τρόπο σκέψης και λειτουργίας του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Παναγιώτης Βορριάς
Πρόεδρος