ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΟΙΞΗΣ ΚΑΤΑ ΔΥΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ (ΜΗ) ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΥ ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΚΑΙ ΤΙ ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΟΥΝ ΣΤΟΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΣΟΥΚΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΠΠΑ...