"Γκρίζες ζώνες" στο έργο της ενεργειακής αναβάθμισης με λαμπτήρες Led βλέπει η αντιπολίτευση του Δήμου Διονύσου


ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ "ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ", "ΝΕΑ ΠΝΟΗ" ΚΑΙ "ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ" ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΡΙΕΜΑΔΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΡΓΟ, ΥΨΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 10 ΕΚΑΤΟΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ...


Tο έργο της ενεργειακής αναβάθμισης, με λαμπτήρες LED και οι γκρίζες ζώνες του.
Τη Τρίτη 22/1/2019, με αίτημα όλων των Παρατάξεων της μειοψηφίας, ήρθε το παραπάνω θέμα για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πρόκειται για έργο σοβαρό, ύψους πάνω από 10 εκ. που αφορά τον εκσυγχρονισμό μιας βασικής υποδομής του Δήμου.
Η συζήτηση, που ήταν αποκαλυπτική, προκλήθηκε μετά την αρχική αναφορά του συναδέλφου κ. Κριεμάδη, για διάφορες μεθοδεύσεις σε σχέση με την προώθηση του έργου. Απευθυνόμενοι στον κ. Ζαμάνη:
α) Αρχικά του υπενθυμίσαμε
Ότι μόλις τέθηκε το θέμα, αμέσως όλες οι Παρατάξεις, είχαμε αποδεχθεί τη μεγάλη σημασία του, καθιστώντας του όμως σαφές ότι θα στηρίζαμε σχετική πρωτοβουλία του, υπό τον όρο ότι θα είχαμε στη διάθεσή μας όλα τα στοιχεία για να κρίνουμε σωστά.
Συγκεκριμένα του είχαμε ζητήσει, ότι της όποιας απόφασης, θα έπρεπε να προηγηθεί ο προσδιορισμός της συμφερότερης μεθόδου, μεταξύ των τριών με τις οποίες θα μπορούσε να προωθηθεί το έργο. Δηλ. αυτών:
 Μέσω χρηματοδότησης με πόρους του Δήμου (αυτοχρηματοδότηση).
 Με δάνειο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΠΔ), με ελκυστικό επιτόκιο.
 Μέσω χρηματοδότησης εξ ολοκλήρου, από εταιρεία, με εκχώρηση των αντιστοίχων τελών σε αυτή (μέθοδος ΣΔΙΤ).
Η τελευταία περίπτωση αφορούσε 12ετή σύμβαση κατά την οποία την ευθύνη συντήρησης θα την έχει η εταιρεία.
β) Στη συνέχεια του επισημάναμε, διάφορες παλινωδίες. Ότι δηλ.:
 Αρχικά ετοιμάσθηκε μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, με προορισμό να προωθηθεί το έργο μέσω της πρώτης μεθόδου, μέσω αυτοχρηματοδότησης.
 Με απόφαση της πλειοψηφίας τον Ιούλιο του 2017 και με κόστος 24.000 Ευρώ, ανατέθηκε μελέτη προετοιμασίας του έργου, για να υποβληθεί στο ΤΠΔΔ (2η μέθοδος), χωρίς να προηγηθεί η αξιολόγηση της μεθόδου αυτής αν ήταν η συμφερότερη από τις άλλες.
 Μετά από ένα χρόνο, τον Ιούλιο του 2018, γίνεται στροφή 180 μοιρών. Επιλέγεται η τρίτη μέθοδος μέσω ΣΔΙΤ και πάλι χωρίς αξιολόγηση για συμφερότερη λύση και ανατίθεται μικρή μελέτη προετοιμασίας διαγωνισμών, αφ ενός για τον ανάδοχο του έργου και αφ΄ετέρου για την επιλογή ανεξάρτητου συμβούλου, που θα παίξει καθοριστικό ρόλο για την εκτέλεσή του.
Αυτές οι παλινωδίες δημιούργησαν την πρώτη γκρίζα ζώνηΑν δηλ. η μέθοδος ΣΔΙΤ, που τελικά επιλέχθηκε, είναι η συμφερότερη. Τα στοιχεία που κατατέθηκαν προκάλεσαν τουλάχιστον μεγάλες αμφιβολίες
γ) Παραπέρα του επισημάναμε, διάφορα στοιχεία που συνιστούν τη δεύτερη γκρίζα ζώνηόπως προκύπτουν από τη διαγωνιστική διαδικασίαΣυγκεκριμένα του επισημάναμε ότι:
 Για την παραπάνω μελέτη του 2018, κλήθηκαν να διαγωνισθούν δύο εταιρείες που εκπροσωπούνται από τον ίδιο άνθρωπο. Άρα στην ουσία δεν υπήρξε διαγωνισμός.
 Για το ότι σε 5 Δήμους, όπου η ίδια εταιρεία, είχε αναλάβει να ετοιμάσει το διαγωνισμό για το σύμβουλο, δηλ. όπως προαναφέρθηκε, τον καθοριστικό παράγοντα για την εκτέλεση του έργου, η ίδια εταιρεία αναδείχθηκε και ως ανεξάρτητος σύμβουλος. Δηλ. Γιάννης πίνει και Γιάννης κερνά.
 Για το ότι στους 4 από τους Δήμους αυτούς, το αποτέλεσμα ήταν, να συμμετέχουν στο διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για το έργο, μόλις 2 εταιρείες και τελικά αξιολογήθηκε μόνον η μία. Δηλ. δεν υπήρξε ουσιαστικός ανταγωνισμός.
 Για την πολύ πιθανή υπερκοστολόγηση του έργου.
 Για διάφορους όρους του διαγωνισμού, που αποθαρρύνουν τη συμμετοχή και δεν επιτρέπουν τον υγιή ανταγωνισμό που θα μπορούσε, με τη σειρά του, να διορθώσει την όποια υπερκοστολόγηση του έργου. Πχ. ότι για την επιλογή του αναδόχου, δίδεται υπέρμετρη βαρύτητα στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς (κατά 70%), σε σχέση με την οικονομική-έκπτωση (30%), δηλ. διαδικασία που μπορεί να καταλήξει σε υποκειμενικά κριτήρια.
Η γενική απάντηση του κ. Ζαμάνη, ότι οι συμμετέχοντες μπορούν να προσφύγουν κατά της διαγωνιστικής διαδικασίας, δεν λύνει το πρόβλημα. Πολύ απλά, τα προς διόρθωση ελαττώματα αφορούν επιλογές, δικαιοδοσίας του Δήμου και δεν αποτελούν αντικείμενο δικαστικής προσφυγής. Δηλ. πρακτικά μπορεί να είναι νόμιμες οι επιλογές αυτές όχι όμως και ηθικές.
Μετά από αυτές τις σοβαρές επισημάνσεις για τις οποίες δεν υπήρξε σοβαρή απάντηση, βάσιμα πιθανολογείται, ότι τόσο η επιλεχθείσα μέθοδος όσο και ο τρόπος υλοποίησής της, δεν υπηρετούν το Δημόσιο συμφέρον. Για το λόγο αυτό, σύσσωμη η μειοψηφία καλέσαμε τον κ. Ζαμάνη, να ανακαλέσει την διαγωνιστική διαδικασία και να επανεξετάσει το θέμα.
Δυστυχώς η πλειοψηφία απέρριψε το αίτημά μας.
κ. Ζαμάνη για μας το έργο έχει γκρίζες ζώνες και παραμένει ανοικτό.
Οι Παρατάξεις
Ενωτική Πρωτοβουλία
Νέα Πνοή για το Διόνυσο
Δημοκρατική Ανατροπή Διονύσου