ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ


edionysos.gr  -  Ειδησεογραφικό site για το Δήμο Διονύσου
email:  edionysos24@gmail.com


Οι επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας μας (www.edionysos.gr) οφείλουν να διαβάσουν προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών μας. Σε περίπτωση τυχόν διαφωνίας τους, υποχρεούνται να μην κάνουν χρήση τους. Σε διαφορετική περίπτωση, θεωρείται ότι τους αποδέχονται και παραχωρούν τη συγκατάθεσή τους. Οι πιο κάτω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του διαδικτυακού μας τόπου.Το edionysos.gr μπορεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις, οι δε επισκέπτες/χρήστες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές. Εφόσον εξακολουθούν τη χρήση, συνάγεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση, οφείλουν να απέχουν από τη χρήση/επίσκεψη του διαδικτυακού μας τόπου :

• Το edionysos.gr, χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, στο μέτρο του δυνατού, προκειμένου οι πληροφορίες του και το σύνολο του περιεχομένου του να διέπονται από τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια και σαφήνεια. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη του edionysos.gr για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στους επισκέπτες / χρήστες εξ αφορμής της χρήσης του δαδικτυακού μας τόπου.

• Κάποιες από τις πληροφορίες της ιστοσελίδας μας παρέχονται από τρίτα πρόσωπα. Το edionysos.gr δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει τις πληροφορίες αυτές και δεν εγγυάται για την ακρίβειά τους.

• Επιτρέπεται η αναδημοσίευση άρθρων ή άλλων πληροφοριών που αποτελούν μέρος του περιεχομένου του edionysos,gr, εφόσον: α) γίνεται σαφής αναφορά στην πηγή και β) αναγράφεται ευκρινώς η ηλεκτρονική διεύθυνση (link σε περίπτωση ηλεκτρονικής αναδημοσίευσης).

• Το edionysos.gr κατά την παρούσα περίοδο έχει επιλέξει να μην προβαίνει στη δημοσίευση διαφημιστικών καταχωρήσεων ή άλλων καταχωρήσεων αντί αμοιβής. Οποιαδήποτε αναγραφή πληροφοριών/φωτογραφιών/banners κλπ έχει αποκλειστικά και μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστά ή υποκρύπτει, σε καμία περίπτωση, οιασδήποτε μορφής οικονομική συναλλαγή.

• Η χρήση του edionysos.gr και του περιεχομένου του γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη των χρηστών. Επομένως το edionysos.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις, αποτυχίες, διακοπές, ή φθορές οποιωνδήποτε δεδομένων ή πληροφοριών σχετίζονται με την ιστοσελίδα του.

• Σε καμία περίπτωση το περιεχόμενο του edionysos.gr δεν αποτελεί και δεν μπορεί να θεωρηθεί, άμεσα ή έμμεσα, παρότρυνση, οδηγία, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη. Αντίθετα, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών / επισκεπτών, κατόπιν προσωπικής αξιολόγησης, να ενεργήσουν με βάση τη δική τους βούληση, αποκλειομένης οιασδήποτε ευθύνης μας.

• Το edionysos.gr δεν είναι σε θέση να ελέγξει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω "δεσμών", hyperlinks ή banners. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, οι χρήστες οφείλουν να απευθυνθούν απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Το edionysos.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

• Εργα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων που τυχόν συγκαταλέγονται στο edionysos.gr έχουν παρατεθεί για λόγους ενημέρωσης. Εφόσον ζητηθεί από τους δικαιούχους, θα αφαιρεθούν άμεσα.

• Οι επισκέπτες / χρήστες του edionysos.gr οφείλουν αφενός μεν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του διαδικτυακού μας τόπου.

• Το edionysos.gr δεν τηρεί ούτε επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών του. Η ανταλλαγή ηλεκτρονικών μηνυμάτων με τους αναγνωστες μας, έχει ως κύριο σκοπό την συλλογή πληροφοριών και ενημερωτικών ή άλλων δράσεων, οι οποίες κατόπιν δημοσιεύονται.

Η χρήση της ιστοσελίδας, οι υπηρεσίες και το περιεχόμενό της υπόκεινται στους ανωτέρω όρους χρήσης. Αν οι επισκέπτες/χρήστες θεωρούν τους όρους αυτούς μη αποδεκτούς, παρακαλούνται να μην κάνουν χρήση της ιστοσελίδας.