Ανακοίνωση του Δήμου Διονύσου για τους λογαριασμούς ύδρευσης του Β΄Τετραμήνου 2020

Σε απάντηση εύλογων ερωτημάτων δημοτών-καταναλωτών ύδρευσης, ο Δήμος Διονύσου επισημαίνει τα εξής:

– Πρόσφατα ταχυδρομήθηκε ο λογαριασμός ύδρευσης για το Β΄Τετράμηνο του 2020 (Περίοδος Κατανάλωσης 1/5/2020 έως 31/8/2020). Οι μετρήσεις πραγματοποιούνται όπως είναι γνωστό με ευθύνη της Υπηρεσίας Ύδρευσης, μέσω συσκευής tablet, που αποσκοπεί στην περαιτέρω ενίσχυση της αξιοπιστίας της διαδικασίας, στο μέτρο πάντα του δυνατού. Ωστόσο, όπως πάντα ισχύει σε αντίστοιχες περιπτώσεις, δεν μπορεί να αποκλειστεί και η πιθανότητα κάποιων λαθών.

– Την ίδια στιγμή παρατηρείται το φαινόμενο αρκετοί λογαριασμοί ύδρευσης να εμφανίζουν σήμερα αυξημένα ποσά, λόγω μη πληρωμής λογαριασμών προηγούμενων περιόδων. Ειδικότερα μάλιστα σε ότι αφορά την έκδοση του προηγούμενου Λογαριασμού, για το Α΄Τετράμηνο του 2020, σημειώθηκαν προβλήματα κατά τη διαδικασία αποστολής των ειδοποιήσεων, με αποτέλεσμα αρκετοί δημότες να μην έχουν ενημερωθεί έγκαιρα για την υποχρέωση πληρωμής.

– Για τις περιπτώσεις εκείνες που υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις από τους καταναλωτές για υπέρμετρες χρεώσεις πέρα από τις αναμενόμενες, λόγω λαθών, υπενθυμίζουμε ότι υπάρχει πάντα η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων, διαδικασία η οποία θα ξεκινήσει άμεσα και πάντως εντός των επόμενων ημερών. Κάθε ένσταση που έχει υποβληθεί θα εξεταστεί με τη δέουσα επιμέλεια μία προς μία και, εφόσον συντρέχει νόμιμος λόγος, ασφαλώς και θα υπάρξει μέριμνα για την άμεση αποκατάσταση των ορθών χρεώσεων από την Υπηρεσία. Επιπλέον, για τις περιπτώσεις που οι πολίτες έχουν υποβάλλει ένσταση δεν θα υπάρχουν προσαυξήσεις για καθυστέρηση πληρωμής, για τη χρονική  περίοδο της αμφισβήτησης και μέχρι να υπάρξει διόρθωση του ποσού.

– Οι δημότες να είναι βέβαιοι ότι από τη στιγμή που θα πιστοποιηθεί λανθασμένη αναγραφή ποσού στο Λογαριασμό λόγω υπαιτιότητας της Υπηρεσίας, θα αναγνωριστεί άμεσα το τυχόν λάθος και θα αφαιρεθεί το επιπλέον ποσό χρέωσης. Κανείς πολίτης που αποδεδειγμένα δεν ευθύνεται δεν πρόκειται να βγει ζημιωμένος.

– Παράλληλα, υπενθυμίζουμε ότι η Δημοτική Αρχή έχει ήδη δρομολογήσει τη μετάβαση του Δήμου Διονύσου σε ένα σύγχρονο και απόλυτα αξιόπιστο τρόπο μέτρησης μέσω των ψηφιακών υδρομέτρων, μέσω του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ».

– Μέχρι να ολοκληρωθεί η μετάβαση στο νέο σύστημα μέτρησης και να αποκατασταθεί πλήρως η σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες, μετά από πολλά χρόνια συσσωρευμένων παθογενειών, είναι αναμενόμενο να υπάρχουν και κάποιες δυσλειτουργίες, οι οποίες όμως θα αντιμετωπιστούν με τον πλέον ενδεδειγμένο και δίκαιο τρόπο.

Τέλος, οι δημότες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ο Δήμος Διονύσου τα δύο τελευταία χρόνια προσπαθεί σταθερά και συστηματικά να επιλύσει σοβαρά προβλήματα δεκαετιών, μεταξύ των οποίων και των ζητημάτων που σχετίζονται με την ύδρευση.

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ