Απάντηση της απερχόμενης δημοτικής αρχής Διονύσου στο Σύλλογο Εργαζομένων

Δελτίο Τύπου
Απάντηση σε ανακοίνωση του ΣΥ.ΔΗ.Κ.Υ.

Σχετικά με ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΥ.ΔΗ.Κ.Υ. για τις θερινές άδειες εργαζομένων του Δήμου, στην οποία αναφέρεται περί καταχρηστικής και τιμωρητικής συμπεριφοράς της Διοίκησης απέναντι στους εργαζομένους καθαριότητας και πρασίνου, επισημαίνονται τα εξής:

Ο Δήμος Διονύσου έχει καταρτίσει πρόγραμμα θερινών αδειών για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2019 έως και 31η Αυγούστου 2019, τις οποίες χορηγεί σύμφωνα με τον Νόμο και λαμβάνοντας υπόψη την απρόσκοπτη λειτουργία της Υπηρεσίας Καθαριότητας για την προστασία της Δημόσιας Υγείας κατά την περίοδο αιχμής του Ιουλίου – Αυγούστου.

Σημειώνεται, επίσης, ότι το θέμα της ανωτέρω καταγγελίας εξετάστηκε από το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας το οποίο στο σχετικό Δελτίο που συνέταξε δεν διαπίστωσε καμία καταστρατήγηση των διατάξεων του άρθρου 56 του Ν. 3587/2007, ο οποίος ρυθμίζει τα των θερινών αδειών και παράπεμψε τους προσφεύγοντες στο Υπουργείο Εσωτερικών εάν θεωρούν ότι ο τρόπος που εφαρμόζεται η Νομοθεσία τους θίγει.

Περαιτέρω όμως η εν λόγω καταγγελία είναι γεμάτη ανακρίβειες τις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥ.ΔΗ.Κ.Υ. ανέξοδα επαναλαμβάνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα, χωρίς αιδώ, προκειμένου να δημιουργεί εντυπώσεις και παραγνωρίζοντας ότι τα ίδια τα μέλη του γνωρίζουν την αλήθεια και για το λόγο αυτό το αγνοούν.

Για παράδειγμα είναι τελείως ανακριβές ότι η Διοίκηση του Δήμου θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τους ωφελούμενους εργάτες 8μηνης απασχόλησης του ΟΑΕΔ ως πλήρωμα σε απορριμματοφόρα καθότι αυτό δεν προβλέπεται από τις συμβάσεις τους.

Επισημαίνεται επίσης, ότι η παρούσα Διοίκηση καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας της έχει φροντίσει για την άμεση επισκευή όλων των βλαβών που εμφανίζουν τα απορριμματοφόρα άλλα και τα υπόλοιπα οχήματα του Δήμου, ενώ κανένας υπάλληλος δεν διώχθηκε πειθαρχικά με συκοφαντίες και χωρίς να τηρούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Όποιος πειθαρχικός έλεγχος έχει γίνει αφορά σε υπαλλήλους που δεν εκπληρώνουν το υπαλληλικό τους καθήκον όπως π.χ. με συνεχείς και αδικαιολόγητες απουσίες.

Τέλος, τονίζεται ότι η παρούσα Διοίκηση μεριμνά διαρκώς για την αναβάθμιση όλων των υποδομών και του εξοπλισμού του Δήμου, έχει υλοποιήσει προμήθειες καινούργιων οχημάτων, έχει οργανώσει προγράμματα εκπαίδευσης του εργατοτεχνικού της προσωπικού και διευκολύνει κάθε υπάλληλο στην αναζήτηση λύσης σε όποιο πρόβλημα θέτει υπόψη της.

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ