Δημήτρης Κλειτσάκης: «Το Manual Therapy ανακουφίζει τον πόνο και βελτιστοποιεί την λειτουργικότητα»

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Γράφει ο Δημήτρης Κλειτσάκης*

* MT, DN, VM
Πτυχιούχος Ανώτατης Σχολής
Φυσικοθεραπείας Αθηνών

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής γίνεται ολοένα και πιο απαιτητικός. O φόρτος εργασίας, τα βάρη της καθημερινότητας και της εργασίας, ο καθιστικός τρόπος ζωής, η έλλειψη άσκησης, είναι κάποιοι από τους πολλούς παράγοντες που καταπονούν καθημερινά το ανθρώπινο σώμα. Οι πόνοι της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων, η δυσκαμψία, η μείωση του εύρους κίνησης, οι μυοσκελετικοί τραυματισμοί, είναι προβλήματα που μπορούν να οδηγήσουν σε μείωση της κίνησης και τις λειτουργικότητας, σε απώλεια πολύτιμου χρόνου από την εργασία και την καθημερινότητά σας.

Το Manual Therapy είναι μία τεχνική ορθοπεδικής θεραπείας με χειρισμούς, που έχει ως σκοπό την άμεση μείωση του πόνου και την βελτιστοποίηση της λειτουργικότητας. Η κινητοποίηση (manual therapy) είναι μια κλινική προσέγγιση που βασίζεται σε επιστημονικά τεκμηριωμένες αποδείξεις (evidence based practice). Η αποτελεσματικότητα του Manual therapy στηρίζεται κυρίως σε δυο βασικές αρχές : την προσεκτική και τεκμηριωμένη αξιολόγηση και την ορθή εφαρμογή τεχνικών κινητοποίησης. Πρόκειται λοιπόν για μια εξατομικευμένη, ανθρωποκεντρική θεραπευτική διαδικασία-προσέγγιση που εξετάζει, αξιολογεί, μελετά, αναλύει και αντιμετωπίζει την παθολογία-δυσλειτουργία ανάλογα με τα κλινικά ευρήματα, τις ανάγκες και προσδοκίες του κάθε ατόμου.

Η αξιολόγηση γίνεται τόσο κατά την πρώτη επαφή με τον ασθενή, αλλά και κατά την διάρκεια της θεραπείας, σε μορφή επαναξιολόγησης. Η επαναξιολόγηση θεωρείται σημαντικό κομμάτι, καθώς επιτρέπει στο φυσικοθεραπευτή, αλλά και στον ασθενή, να βλέπει το άμεσο αποτέλεσμα της θεραπείας και να την τροποποιεί, όταν και αν αυτό κριθεί απαραίτητο, χωρίς να χάνεται πολύτιμος χρόνος από την αποκατάσταση. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει την υποκειμενική εξέταση ( Ιστορικό, 24ωρη συμπεριφορά συμπτωμάτων κ.α.) και την φυσική εξέταση (επισκόπηση στάσης και κίνησης, έλεγχος ενεργητικών και παθητικών κινήσεων, διαφοροδιάγνωση, νευρομυϊκός έλεγχος κ.α.) Μέσω τεκμηριωμένου κλινικού συλλογισμού το εξειδικευμένο προσωπικό μας καταλήγει στην επιλογή και εφαρμογή προσαρμοσμένων θεραπευτικών τεχνικών, έτσι ώστε να αρμόζουν στην εκάστοτε παθολογία του ασθενούς.

Η θεραπευτική παρέμβαση, βασίζεται στην χρήση εξειδικευμένων τεχνικών παθητικής κινητοποίησης των αρθρώσεων και του νευρικού ιστού, με συγκεκριμένη δύναμη και κατεύθυνση. Η κατεύθυνση και η δύναμη που θα χρησιμοποιηθούν κατά την κινητοποίηση ορίζονται από διάφορους παράγοντες (πόνο, μειωμένο εύρος κίνησης, αντίσταση, μυϊκός σπασμός κ.α.) και προσδιορίζονται κατά την διάρκεια τόσο της φυσικής εξέτασης όσο και της ίδιας της θεραπείας.

Οι βασικοί βαθμοί κινητοποίησης είναι 5, οι πρώτοι τέσσερεις πραγματοποιούνται εντός του φυσιολογικού εύρους κίνησης με μικρή ή μέτρια ταχύτητα, ενώ ο πέμπτος βαθμός χρησιμοποιείται για να περιγράψει κινήσεις μεγάλης ταχύτητας και μικρού εύρους( thrust).

Κατά την διάρκεια της θεραπείας γίνεται προσαρμογή και εναλλαγή των τεχνικών, πάντα με γνώμονα τον ασθενή και τα συμπτώματά του.

Εκτός από παθητικές τεχνικές, προοδευτικά εντάσσονται στο πρόγραμμα αποκατάστασης, ενεργητικές ασκήσεις ενδυνάμωσης, διόρθωση προτύπων κίνησης, τεχνικές αυτό-κινητοποίησης και εκπαίδευση του ασθενούς για το τι μπορεί να κάνει μετά το πέρας των θεραπειών. Μέσω αυτής της τεχνικής, ο εξειδικευμένος φυσικοθεραπευτής (Manual Therapist) είναι σε θέση να αξιολογήσει και να αποκαταστήσει πληθώρα νευρο-μυοσκελετικών προβλημάτων όπως είναι οι παθήσεις της σπονδυλικής στήλης, πόνοι και δυσλειτουργίες περιφερικών αρθρώσεων, ριζιτικές συνδρομές, κακώσεις των μαλακών μορίων κ.ά.

Η εξειδικευμένη αυτή προσέγγιση οδηγεί σε άμεσα αποτελέσματα, με εμφανή μείωση των συμπτωμάτων και αύξηση της λειτουργικότητας από την πρώτη θεραπεία, μειώνοντας έτσι αισθητά τον συνολικό χρόνο αποκατάστασης, επιτρέποντάς σας να απαλλαγείτε άμεσα από τους πόνους και να επιστρέψετε γρήγορα στην καθημερινότητά σας.

Στο κέντρο μας εκτελούνται τεχνικές Manual therapy, βασισμένες σε διεθνείς αναγνωρισμένες σχολές, το Maitland Concept και το American Αcademy of manipulative therapy.

Κέντρο Φυσικοθεραπείας – Δημήτρης Κλειτσάκης

Κλείστε ραντεβού:

Μέσω τηλεφώνου: 2108144333, 6932384793
ή μέσω e-mail: kleitsakis_dimitris@hotmail.com
και θα εξυπηρετηθείτε άμεσα.

Πιστοποιημένο κέντρο

-Θεραπευτικής με Laser

-Manual Therapy

-Visceral Manipulation

-Λεμφική μάλαξη-παροχέτευση και περίδεση.

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ