Δόθηκε το «πράσινο φως» για τη δημοπράτηση του έργου ενεργειακής αναβάθμισης των Γυμνασίων Άνοιξης και Δροσιάς

Το «πράσινο φως» έλαβε ο Δήμος Διονύσου από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού προγράμματος της Περιφέρειας Αττικής, για τη δημοπράτηση του έργου της ενεργειακής αναβάθμισης δύο σχολείων συνολικού προϋπολογισμού 500.000 ευρώ.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα υλοποιείται με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής μέσω του Άξονα Προτεραιότητας 4 του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 και αφορά στην υλοποίηση παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας στα Γυμνάσια Άνοιξης και Δροσιάς.

Συγκεκριμένα η ΕΥΔΕΠ της Περιφέρειας Αττικής διατύπωσε στις 18/03/2021 θετική γνώμη επί των σχεδίων των τευχών διακήρυξης και τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθεί το συγκεκριμένο έργο. Η Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη είναι 212.430,60 ευρώ και το ποσό των 287.569,40 ευρώ θα καλυφθεί από Ιδίους Πόρους του Δήμου.

Η σχετική διαδικασία για την ένταξη των δυο σχολείων είχε ξεκινήσει με την απόφαση που είχε υπογράψει τον Οκτώβριο του 2020 ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης, σε συνέχεια υποβολής πρότασης του Δήμου Διονύσου.

Ο Δήμαρχος Διονύσου Γιάννης Καλαφατέλης δήλωσε σχετικά:

«Σε στενή συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής αξιοποιούμε τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία, προς όφελος των σχολείων μας και της τοπικής κοινωνίας, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών σε όλα τα επίπεδα. Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Περιφερειάρχη Γιώργο Πατούλη, αλλά και τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας και του Δήμου για την ενεργή συμβολή και ανταπόκρισή τους στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου».

ΤΑ ΕΡΓΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ

Ειδικότερα θα γίνουν οι εξής παρεμβάσεις:

Γυμνάσιο Άνοιξης

• Αντικατάσταση των κουφωμάτων με νέα συστήματα χαμηλού συντελεστή θερμοπερατότητας
• Παρεμβάσεις στο σύστημα θέρμανσης του κτιρίου (αλλαγή λέβητα, κυκλοφορητή και τοποθέτηση συστήματος αντιστάθμισης)
• Αντικατάσταση συμβατικών λαμπτήρων με λαμπτήρες εξοικονόμησης (LED)

Γυμνάσιο Δροσιάς

• Αντικατάσταση των κουφωμάτων με νέα συστήματα χαμηλού συντελεστή θερμοπερατότητας
• Τοποθέτηση συστήματος εξωτερικής θερμοπρόσοψης
• Θερμομόνωση δώματος
• Αντικατάσταση Λέβητα
• Αντικατάσταση συμβατικών λαμπτήρων με λαμπτήρες εξοικονόμησης (LED)

Με την εφαρμογή τα παραπάνω προτάσεων και τα δύο σχολεία θα αναβαθμιστούν κατά δύο ενεργειακές κατηγορίες, από Δ σε Β και θα εξοικονομείται ενέργεια 142.762 kWh/yr.

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ