Εξωραϊστικός & Πολιτιστικός Σύλλογος Διονύσου: “Ανοιχτή Επιστολή για τη στήριξη του Συλλόγου”

ANOIKTH EΠΙΣΤΟΛΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Yπενθυμίζεται ότι ο Εξωραϊστικός και Πολιτιστικός Σύλλογος  Διονύσου έχει συγκαλέσει , σύμφωνα με το καταστατικό του,Τακτική  Γενική Συνέλευση ,η οποία  λόγω απαρτίας θα πραγματοποιηθεί τελικά, στις 08.12.19 ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00,στο κοινοτικό κατάστημα της  Δημοτικής  Ενότητας (Δ.Ε.) Διονύσου( οδός  Πλαστήρα 50,  Διόνυσος ). Η σχετική πρόσκληση έχει δημοσιευθεί σε ιστοσελίδες του Διονύσου.

Επισημαίνεται ότι  ο Σύλλογος μας έχει πλούσια διαδρομή και παρουσία, τόσον στην προστασία του περιβάλλοντος, όσον και τα πολιτιστικά δρώμενα της   Δ.Ε.  Διονύσου , για περίπου 40 χρόνια, με αξιόλογο έργο.

Ο Σύλλογος  τα τελευταία χρόνια έκανε και συνεχίζει να κάνει συχνές  παρεμβάσεις στα σημαντικά θέματα που αφορούν στην προστασία των  κοινοχρήστων χώρων της Δ.Ε. Διονύσου  και στην διαφύλαξη των χαρακτηριστικών και της φυσιογνωμίας του τόπου μας ,σαν περιοχής ΜΟΝΟ κατοικίας.

Αλλά και στον τομέα του εθελοντισμού και του πολιτισμού ο Σύλλογος παρουσιάζει  σημαντική δραστηριότητα με την διοργάνωση δύο αιμοδοσιών τον χρόνο και διαφόρων εκδηλώσεων για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής μας. Επίσης σημαντική είναι και η παρέμβαση του συλλόγου σε θέματα Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση των ακραίων καιρικών φαινομένων ( πυρκαγιών , πλημμυρών, χιονοπτώσεων , κτλ ) .

Υπενθυμίζεται επίσης ότι ο Σύλλογος πρόσφατα  ανέλαβε σημαντικές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση δύο πολύ σοβαρών κοινωνικών θεμάτων πού αφορούσαν στην ΑΣΦΑΛΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ στον Δήμο Διονύσου , αλλά και στην ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΟΔΙΩΝ στους κόμβους Βαρυμπόμπης και Αγ. Στεφάνου. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις ο Σύλλογος πρώτος ανέδειξε τα θέματα αυτά και έκανε τις αναγκαίες παρεμβάσεις  και ενέργειες ,  ώστε και για τα δύο αυτά  προβλήματα , μετά από τις πολλές και προς πάσα κατεύθυνση προσπάθειες του Συλλόγου, να προκύψουν θετικά αποτελέσματα για την περιοχή μας και όχι μόνον.

Θα πρέπει να τονισθεί οτι  οι ανωτέρω παρεμβάσεις, ενώ αφορούν κατ’ αρχήν την Δ.Ε. Διονύσου, έχουν υπερτοπικό χαρακτήρα και προσφέρουν αξία και ωφέλεια, σε ολόκληρο τον Δήμο Διονύσου.

Θα πρέπει επίσης να επισημανθεί  ιδιαιτέρως το γεγονός οτι μετά την δημιουργία του Καλλικρατικού Δήμου Διονύσου η προστασία και προώθηση των σημαντικών τοπικών θεμάτων έχει ατονίσει  , λόγω της  αμελείας  του κεντρικού Δήμου Διονύσου να ασχοληθεί με αυτά.

Επομένως η ανάδειξη και η προώθηση των ζητημάτων προστασίας του περιβάλλοντος και της  πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά  και  των διαφόρων κοινωνικών θεμάτων  , έχουν αφεθεί στους τοπικούς συλλόγους  και φορείς της Δ.Ε. Διονύσου.

Ετσι ο Σύλλογος μας αποκτά σημαντική σπουδαιότητα και αναλαμβάνει επίσης αυξημένη ευθύνη για την ανάδειξη και προστασία των σημαντικών αυτών θεμάτων.

Όμως για να αποκτήσει ο Σύλλογος την απαιτουμένη φωνή και δύναμη προκειμένου να διεκδικήσει και προωθήσει τα θέματα της περιοχής μας , χρειάζεται την ενεργό συμμετοχή και δράση, όσο το δυνατόν μεγαλυτέρου αριθμού συμπολιτών μας , οι οποίοι με τις  ιδέες  και προτάσεις τους θα βοηθήσουν τον σύλλογο μας  για να πετύχει τους σημαντικούς στόχους του.

Γι’ αυτό απευθύνουμε   ΕΚΚΛΗΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ , τόσο στα μέλη του Συλλόγου , όσο και σε όλους τους ενεργούς πολίτες της Δ.Ε. Διονύσου και όχι μόνον,  να συμμετάσχουν στην  Γενική Συνέλευση του Συλλόγου στις  08.12.19, για να στηρίξουν με την παρουσία τους τον Σύλλογο, ώστε  να αποκτήσει την μαζικότητα και την δύναμη που χρειάζεται για να φέρει σε πέρας το έργο του.

 

Ο  Πρόεδρος                               Η   Γραμματέας

Κώστας  Μπομπής                          Μαίρη  Σοφού

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ