Η ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ Α.Ε. προσλαμβάνει υπαλλήλους ψηφιοποίησης στον Άγιο Στέφανο

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ : DE_DP_AG/06.22
Σχετικά με την εταιρία:
H Αρχειοθήκη ιδρύθηκε το 2006 με καίριο στόχο να γίνει ο στρατηγικός συνεργάτης στην Διαχείριση Πληροφοριών για όλες τις εταιρείες και οργανισμούς
στην Ελλάδα.
Η εταιρεία μας έχει δημιουργήσει ένα πολυδιάστατο μοντέλο λειτουργίας, το οποίο περιλαμβάνει ολοκληρωμένες λύσεις για την διαχείριση δεδομένων με βάση
τις πιο προηγμένες τεχνολογικές εφαρμογές και ακολουθώντας τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές για την μετάβαση στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό.
Η εταιρεία μας έχει σταθερό ρυθμό ανάπτυξης απασχολώντας περισσότερους από 300 υπαλλήλους και αυτή τη στιγμή επεκτείνεται προσφέροντας μια νέα
ευκαιρία καριέρας για Υπάλληλο Ψηφιοποίησης αρχείου στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου.

Ο Υπάλληλος Ψηφιοποίησης, έχει την ευθύνη να ακολουθεί τη διαδικασία διαλογής και ταυτοποίησης εγγράφων και δεδομένων, όπως αυτή
ορίζεται κάθε φορά. Ο/Η κάτοχος της θέσης θα αναφέρεται στον Υπεύθυνο Διαχείρισης Έργου.

Κύριες αρμοδιότητες της θέσης :
 Διαλογή και ταυτοποίηση εγγράφων και δεδομένων.
 Οργάνωση και προετοιμασία των εγγράφων που θα ψηφιοποιηθούν.
 Διασφάλιση του σωστού χαρακτηρισμού των εγγράφων.
 Διαχείριση του αρχείου, φυσικά και συστημικά μέχρι των εγκιβωτισμό τους.
 Γνώση των Πολιτικών Ποιότητας, Ασφάλειας της Πληροφορίας και
Περιβάλλοντος της εταιρείας.
 Τήρηση των κανόνων ασφάλειας δεδομένων και ομαλής λειτουργίας τους.

Ευθύνη της θέσης αποτελεί η τήρηση των προβλεπόμενων χρόνων υλοποίησης και
η συμμόρφωση με τις διαδικασίες που αφορούν την ποιότητα των παρεχόμενων
υπηρεσιών και την ασφάλεια της πληροφορίας.

Απαραίτητα Προσόντα:
 Απόφοιτος Λυκείου/ΙΕΚ/ΤΕΙ.
 Καλή γνώση Η/Υ.
 Γνώση Αγγλικών επιθυμητή.
 Προϋπηρεσία σε τραπεζικό κλάδο ή αντίστοιχο κλάδο τραπεζικών
υπηρεσιών θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.
 Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψήφιους.
 Εχεμύθεια, υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα.
Εάν πιστεύεις πως διαθέτεις όλα τα παραπάνω προσόντα και αναζητάς θέση
εργασίας σε μία εταιρία που σέβεται τον άνθρωπο και προσφέρει δυνατότητες
εξέλιξης μέσα από ένα ευχάριστο, δυναμικό και εξελισσόμενο περιβάλλον τότε κάνε
την αίτησή σου στο email hr@archeiothiki.gr αναγράφοντας απαραίτητα και τον κωδικό θέσης.
Οι θέσεις απασχόλησης αφορούν στον Άγιο Στέφανο.

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ