Κερδισμένοι και χαμένοι από τη ρύθμιση των 120 δόσεων – Τι πρέπει να γνωρίζουν 2,5 εκατ οφειλέτες

Τα 8+1 βήματα για την κατανόηση των ρυθμίσεων

Εννιά βήματα που ενδιαφέρουν 2.500.000 οφειλέτες προκειμένου να κατανοηθούν κέρδη και απώλειες από τη ρύθμιση για τις 120 δόσεις στις οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία που κατατίθεται στη Βουλή, κατήρτισε το Bankingnews με τη βοήθεια ειδικών στο χώρο της ασφάλισης.
Τα βήματα είναι τα εξής:
1. Τα κέρδη από τη ρύθμιση:
Εκτός από την αυτόματη αναστολή των αναγκαστικών μέτρων προσφέρει διαγραφή μέχρι και 100% προσαυξήσεων και προστίμων αλλά και περικοπή μέχρι και 65% της βασικής οφειλής για ασφαλισμένους σε ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ, γιατί επαναϋπολογίζει τις οφειλόμενες από το 2002 ως το 2016 με κατώτατο μισθό τα 586,08 ευρώ.
Έτσι το συνολικό κέρδος για αυτοαπασχολούμενους και επαγγελματίες μπορεί να φτάσει στο 145% της αρχικής οφειλής, με τη μείωση της αρχικής οφειλής λόγω του επανυπολογισμού και το «κούρεμα» των προστίμων.
Το μειονέκτημα σε αυτή την περίπτωση είναι ότι επειδή το κούρεμα γίνεται στις ασφαλιστικές εισφορές, οι συντάξεις, αύριο και στο μέλλον θα είναι χαμηλότερες αφού θα υπολογιστούν με χαμηλότερο συντελεστή.
Για παράδειγμα αν ένας ελεύθερος επαγγελματίας οφείλει συνολικά 22.361 ευρώ (οφειλή 58 μηνών) με τον επαναυπολογισμό, η νέα του οφειλή θα ανέρχεται σε 9.475 ευρώ (-57.6%) και η δόση του θα ανέρχεται σε 78 ευρώ μηνιαίως.
(ακολουθεί πίνακας με παραδείγματα).
2. Εργοδοτικές εισφορές:
Το κούρεμα των προστίμων – προσαυξήσεων για χρέη εργοδοτών προς το ΙΚΑ θα είναι μικρότερο (όχι 85%), αλλά 50%, από τα άλλα ταμεία.
Εξαίρεση η εφάπαξ καταβολή της οφειλής, που θα μηδενίζει τις προσαυξήσεις από πρόστιμα.
3. Τόκοι:
Το υπόλοιπο της οφειλής που θα μπει σε 120 δόσεις θα έχει ετήσια προσαύξηση τόκων 5%.
4. Οι αγρότες:
Πάνω από 300.000 αγρότες που έχουν οφειλές προς τον ΟΓΑ θα επωφελούνται με ελάχιστη δόση τα 30 ευρώ και το «κούρεμα» των προσαυξήσεων κατά 100%, αλλά δεν θα εντάσσονται στον επαναυπολογισμό.
5. Χαμένοι:
Οι χαμένοι της ρύθμισης όσον αφορά στον επαναυπολογισμό οφειλής με βάση την κατώτερη εισφορά του νέου ασφαλιστικού νόμου είναι όσοι έχουν οφειλές πριν το 2002.
6. Συνταξιοδότηση με ώριμα δικαιώματα:
Στη ρύθμιση θα μπορούν να ενταχθούν και 80.000 ασφαλισμένοι σε ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ ηλικίας άνω των 62 ετών που δεν μπορούν να συνταξιοδοτηθούν, εξαιτίας των οφειλών τους προς τον ΕΦΚΑ.
7. Ποιοι εντάσσονται:
Υπάγονται νοµικά και φυσικά πρόσωπα, ανεξάρτητα από την ύπαρξη εµπορικής ιδιότητας, τη διακοπή της επιχειρηματικής δραστηριότητας ή/και τη διακοπή ή αλλαγή της ιδιότητας, λόγω της οποίας δημιουργήθηκε η οφειλή.
8. Πότε χάνεται η ρύθμιση:
Αν δεν καταβληθεί ποσό που αντιστοιχεί σε 2 δόσεις της ρύθμισης.
Αν δεν καταβληθούν βεβαιωμένες οφειλές που δημιουργήθηκαν μετά την 1η/1/2019.
Αν δεν καταβληθούν εντός 3 μηνών από την άρση της αναστολής οι οφειλές που κατά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση τελούσαν σε αναστολή είσπραξης και δεν υπήχθησαν, με επιλογή του οφειλέτη, στη ρύθμιση.
Αν δεν καταβληθεί το σύνολο των δόσεων που αντιστοιχούν στο διάστημα από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης έως την επίδοση της απορριπτικής απόφασης.
9. Πότε δεν χάνεται η ρύθμιση: Εάν οι οφειλές που δημιουργήθηκαν μετά την 1η/1/2019 τελούν σε αναστολή είσπραξης, διοικητική, δικαστική ή εκ του νόμου, ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση οι όροι της οποίας τηρούνται.

Φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα:

1. Παρέχεται δυνατότητα ρὐθμισης, έως και σε 120 μηνιαίες δόσεις, οφειλών προς τη Φορολογικἠ Διοίκηση που βεβαιώθηκαν και κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως 31-12-2018.

2.Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν όλοι οι φορολογούμενοι, ανεξαρτήτως ύψους εισοδήματος εκτός από αυτούς που έχουν καταδικαστεί για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία.

3. Σε φορολογούμενους με ετήσια εισοδήματα έως 10.000 ευρώ παρέχεται η δυνατότητα αποπληρωμής των οφειλών έως και σε 120 μηνιαίες δόσεις με το ελάχιστο ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης να μην μπορεί να είναι χαμηλότερο των 30 ευρώ. Ειδικά για τους φορολογούμενους αυτούς η ρύθμιση δεν προβλέπει επιβάρυνση με τόκους εφόσον το συνολικό ποσό της ρυθμιζόμενης οφειλής δεν υπερβαίνει τα 3.000 ευρώ.

4. Για φορολογούμενους με ετήσια εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ θα ισχύει προοδευτική κλίμακα συντελεστών με βάση την οποία θα καθορίζεται ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων σε συνάρτηση με το ποσό της ρυθμιζόμενης οφειλής.Για όσους βαρύνονται με τέκνα ο συντελεστής θα μειώνεται προκειμένου ο αριθμός των δόσεων να είναι μεγαλύτερος. Και για τους φορολογούμενους αυτούς το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσεις δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από 30 ευρώ.

5. Σε περίπτωση εφάπαξ αποπληρωμής της ρυθμιζόμενης οφειλής προβλέπεται διαγραφή του συνόλου (του 100%) των προσαυξήσεων και των τόκων εκπρόθεσμης καταβολής που έχουν συσσωρευθεί μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

6. Σε περίπτωση επιλογής δόσεων θα ισχύουν μειώσεις έως 90% στα ποσά των προσαυξήσεων και των τόκων.

7. Ο ελάχιστος αριθμός των μηνιαίων δόσεων της ρύθμισης ορίζεται στις 18.

Νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα:

1. Οι οφειλές που προέρχονται από τακτικές αιτίες δηλαδή από φόρους εισοδήματος, ΦΠΑ, ΕΝ.Φ.Ι.Α. κ.λπ., θα μπορούν να ρυθμίζονται έως και σε 18 μηνιαίες δόσεις.

2. Οι έκτακτες οφειλές, δηλαδή αυτές που προέρχονται από φόρους κληρονομιών, εφάπαξ ποσά προστίμων κ.λπ. θα μπορούν να ρυθμίζονται έως και σε 30 μηνιαίες δόσεις.

3. Το ελάχιστο ποσό κάθε μηνιαίας δόσης καθορίστηκε στα 30 ευρώ.

4. Στη ρύθμιση θα μπορούν να υπαχθούν οφειλές που βεβαιώθηκαν και κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως τις 31-12-2018.

5.Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής ρυθμιζόμενης οφειλής θα προβλέπεται διαγραφή του συνόλου των προσαυξήσεων και των τόκων εκπρόθεσμης καταβολής που έχουν συσσωρευθεί μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

6. Σε περίπτωση επιλογής της αποπληρωμής σε δόσεις θα προβλέπονται μειώσεις στις προσαυξήσεις και τους τόκους.

Χρονικό περιθώριο:

Οι αιτήσεις για την υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει να υποβληθούν έως τις 28 Ιουνίου 2019.

Λοιπά στοιχεία:

1. Οι οφειλέτες μπορούν, αν θέλουν, να εντάξουν στη νέα ρύθμιση και ήδη ρυθμισμένες οφειλές τους, ενταγμένες στις «πάγιες ρυθμίσεις» των 12 ή 24 μηνιαίων δόσεων.

2. Για όσους ενταχθούν στη ρύθμιση θα προβλέπεται επίσης αναστολή αναγκαστικών μέτρων είσπραξης (κατασχέσεων, πλειστηριασμών κ.λπ.).

3. Σε περίπτωση κατά την οποία ο οφειλέτης δεν θα έχει πληρώσει εμπρόθεσμα δύο συνεχόμενες δόσεις θα χάνει τη ρύθμιση.

4. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων υπαγωγής στη ρύθμιση θα αρχίσει να λειτουργεί από τις 14 Μαΐου για τα φυσικά πρόσωπα και από τις 15 Μαΐου για τα νομικά πρόσωπα.

5. Τα νομικά πρόσωπα (κερδοσκοπικού και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) που μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση ανέρχονται σε 104.000, ενώ οι συνολικές οφειλές τους, οι οποίες μπορούν να ρυθμιστούν, φθάνουν τα 20 δισ. ευρώ.
Από τις οφειλές αυτές τα 17 δισ. ευρώ είναι ποσά που υπερβαίνουν το 1.000.000 ευρώ ανά οφειλέτη.

6. Όσα νομικά πρόσωπα έχουν ήδη ενταχθεί στον εξωδικαστικό συμβιβασμό δεν μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση.
Όσα όμως νομικά πρόσωπα δεν έχουν ακόμη λάβει ακόμη έγκριση για ένταξη στον εξωδικαστικό συμβιβασμό μπορούν να επιλέξουν είτε την ένταξή τους στη ρύθμιση είτε την παραμονή τους στον εξωδικαστικό.

Παραδείγματα υπολογισμού δόσεων

– Οφειλέτης με ετήσιο εισόδημα 10.000 ευρώ και με οφειλή 3.600 ευρώ θα μπορεί να αποπληρώσει τη συγκεκριμένη οφειλή σε 120 μηνιαίες δόσεις των 30 ευρώ εκάστη.

– Οφειλέτης με ετήσιο εισόδημα 13.000 ευρώ και με οφειλή 3.000 ευρώ θα έχει τη δυνατότητα να εξοφλήσει το χρέος του σε 100 μηνιαίες δόσεις των 30 ευρώ εκάστη.

– Οφειλέτης με ετήσιο εισόδημα 21.000 ευρώ και με οφειλή 30.000 ευρώ θα μπορεί να αποπληρώσει το ποσό της οφειλής του σε 120 μηνιαίες δόσεις.

– Οφειλέτης με ετήσιο εισόδημα 51.000 ευρώ και με χρέος 3.000 ευρώ θα μπορεί να εξοφλήσει το χρέος αυτό σε 18 μηνιαίες δόσεις.

– Οφειλέτης με ετήσιο εισόδημα 30.000 ευρώ που χρωστά 6.000 ευρώ θα έχει το δικαίωμα να αποπληρώσει την οφειλή του σε 51 μηνιαίες δόσεις. Αν βαρύνεται με 1 εξαρτώμενο τέκνο τότε θα έχει δικαίωμα αποπληρωμής σε 60 μηνιαίες δόσεις.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΝΕΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ 120 ΔΟΣΕΩΝ  

Αντώνης Βασιλόπουλος
antopnpaper@yahoo.com

Πηγή:bankingnews.gr

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ