Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής: Σύσκεψη για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών σε περίπτωση δασικής πυρκαγιάς

ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΤΩΝ 13 ΔΗΜΩΝ

 Σύσκεψη Πολιτικής Προστασίας για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών σε περίπτωση δασικής πυρκαγιάς στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής

Συνάντηση πραγματοποιήθηκε σήμερα στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής μεταξύ εκπροσώπων των εμπλεκόμενων φορέων, με σκοπό τη σύνταξη του Ειδικού Σχεδίου για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών, για λόγους προστασίας από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή εξαιτίας δασικών πυρκαγιών. Στη συνάντηση, την οποία διοργάνωσε το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της ΠΕΑΑ σε συνεργασία με το Τμήμα Σχεδιασμού της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής, προήδρευσε η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής κ. Βασιλική (Βίκυ) Καβαλλάρη ενώ παρέστησαν οι Δήμαρχοι Ραφήνας-Πικερμίου κ. Δήμητρα Τσεβά, Κρωπίας κ. Δημήτριος Κιούσης, Σπάτων – Αρτέμιδος Δημήτριος Μάρκου, αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι και εκπρόσωποι Πολιτικής Προστασίας των 13 Δήμων της Ανατολικής Αττικής, ο Διοικητής ΠΥ Ανατολικής Αττικής Αρχιπύραρχος κ. Βικέντιος Μαρινάκης, ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί της Πυροσβεστικής, της ΕΛ.ΑΣ. και του Λιμενικού.

Η σύνταξη ειδικών σχεδίων οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών, από τους Δήμους και τις Περιφέρειες είναι υποχρεωτική. Η εφαρμογή της την ώρα της κρίσης, αποτελεί ευθύνη των κατά τόπους Δημάρχων και μόνο σε περίπτωση που η επικείμενη καταστροφή μπορεί να επηρεάσει πάνω από ένα Δήμο την ίδια χρονική στιγμή (θα πρέπει μια δασική πυρκαγιά να εξελίσσεται πλησίον των διοικητικών ορίων δυο όμορων Δήμων και να απειλεί ταυτόχρονα και άμεσα κατά την εξέλιξη της, κατοικημένες περιοχές των οποίων ο οικιστικός τους ιστός διαμοιράζεται μεταξύ των διοικητικών ορίων των δυο όμορων Δήμων),  η απόφαση λαμβάνεται από τον αρμόδιο Χωρικό Αντιπεριφερειάρχη. Η εισήγηση για την απομάκρυνση γίνεται πάντοτε από τον εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος, προς το κατά τόπο αρμόδιο όργανο (Δήμαρχο κλπ), το οποίο, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα δεδομένα, καθορίζει ασφαλές σημείο συγκέντρωσης των πολιτών, η ενημέρωση των οποίων γίνεται με κάθε πρόσφορο τρόπο.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι Δήμοι, οι οποίοι απέστειλαν τα ειδικά σχέδια τους με σκοπό την προσάρτησή τους στο Ειδικό Σχέδιο της Περιφέρειας Αττικής, έκαναν μια σύντομη αναφορά στο σχέδιό τους οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης των πολιτών, παρέχοντας διευκρινήσεις κυρίως ως προς τα παρακάτω σημεία:

1) Τις περιοχές του Δήμου που ο οικιστικός ιστός διαμοιράζεται μεταξύ των διοικητικών ορίων δύο όμορων Δήμων, εάν υπάρχουν, για τις οποίες η απόφαση εφαρμογής του μέτρου της Ο.Α.Π. λαμβάνεται από τον αρμόδιο Περιφερειάρχη ή τον οικείο Χωρικό, κατόπιν εξουσιοδότησης.

2)Τις περιοχές του Δήμου που ο οικιστικός ιστός διαμοιράζεται μεταξύ των διοικητικών ορίων δύο όμορων Περιφερειών, εάν υπάρχουν, για τις οποίες η απόφαση εφαρμογής του μέτρου της ΟΑΠ λαμβάνεται από τον Γ.Γ.Π.Π. ή σε περίπτωση απουσίας του από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

3) Εναλλακτικές οδεύσεις απομάκρυνσης των πολιτών  σε περίπτωση δασικής πυρκαγιάς και

4) Χώρους καταφυγής των πολιτών σε περίπτωση δασικής πυρκαγιάς, οι οποίοι θα πρέπει να πληρούν όλους τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας των χώρων.

Στη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε, οι συμμετέχοντες περιέγραψαν τα δεδομένα που ισχύουν για κάθε Δήμο ξεχωριστά, επεσήμαναν τα σημεία που χρήζουν περαιτέρω εξέτασης και εξέφρασαν τους προβληματισμούς τους. Παραδείγματος χάρη, μεταξύ άλλων, αναφορά έγινε στις δυσχέρειες που προκαλεί, την κρίσιμη ώρα της πυρκαγιάς, το θέμα της κοινής ονομασίας διαφορετικών οδών. Επίσης, τονίστηκε η επιτακτική ανάγκη να γίνει άμεση αποκομιδή των στοιβαγμένων υπολειμμάτων φυτικής ύλης που προέκυψε από την αλόγιστη εναπόθεση αυτών από τους ιδιοκτήτες οικοπεδικών και ακάλυπτων χώρων, μετά τους καθαρισμούς τους, οι οποίοι έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί έως και τις 30 Απριλίου και όχι στις 21 Ιουνίου που ήταν η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των υπεύθυνων δηλώσεων για τους καθαρισμούς των ιδιοκτησιών. Ειδική μνεία επίσης έγινε στο Μητρώο καταγραφής ευπαθών ομάδων που υπάρχει ανά Δήμο με σκοπό τη στοχευμένη παρέμβαση της Αστυνομίας ή του ΕΚΑΒ σε περίπτωση ανάγκης. Επιπλέον, συζητήθηκε η δυνατότητα συνεργασίας και συνδρομής μεταξύ γειτονικών Δήμων την ώρα εξέλιξης μιας πυρκαγιάς.

Τέλος, οι παρευρισκόμενοι εξήραν τη σημασία τέτοιων συναντήσεων που φέρνουν σε άμεση επικοινωνία τους φορείς που εμπλέκονται και συνεργάζονται τις δύσκολες ώρες μιας εξελισσόμενης δασικής πυρκαγιάς, καθώς βοηθούν στην ανταλλαγή απόψεων και προάγουν τη διάχυση της πληροφορίας και της τεχνογνωσίας. Η Αντιπεριφερειάρχης Αν. Αττικής κ. Β. Καβαλλάρη, κλείνοντας τη συνάντηση εργασίας, ευχαρίστησε όλους τους παρευρισκόμενους για τη συμβολή τους και κυρίως την Πυροσβεστική, που έως τώρα, μέσα σε μια δύσκολη αντιπυρική περίοδο, καταφέρνει να ανταποκρίνεται άμεσα και να ελέγχει όλες τις πυρκαγιές που μπαίνουν σχεδόν καθημερινά σε διάφορα σημεία της Ανατολικής Αττικής. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι θα παραμένει στο πλευρό τους, σε σταθερή και συνεχή επικοινωνία μαζί τους, με σκοπό τον καλύτερο δυνατό συντονισμό για την διαχείριση των θεμάτων που απασχολούν και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ