Πως και πότε θα εκλεγούν τα Προεδρεία των νέων Δημοτικών Συμβουλίων

Δημοσιεύθηκε στις 20 Αυγούστου η αναμενόμενη Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα την “Εκλογή μελών των Προεδρείων στα νέα Δημοτικά Συμβούλια”.

Μέσω της Εγκυκλίου παρέχονται όλες οι απαραίτητες οδηγίες και διευκρινήσεις ως προς τη διαδικασία ανάδειξης των μελών των Προεδρείων των Δημοτικών Συμβουλίων, όπως:

χρόνος εκλογής / θητεία / πρόσκληση / συνεδρίαση / στάδια εκλογής (Α’ στάδιο: ενδοπαραταξιακή ψηφοφορία και ανάδειξη προτεινόμενων, B’ στάδιο: επικύρωση εκλογής από το Δημοτικό Συμβούλιο) / περιπτώσεις επανάληψης της εκλογής / έλεγχος του πρακτικού εκλογής / παραίτηση μέλους του Προεδρείου / κωλύματα και ασυμβίβαστα μελών Προεδρείου,

καθώς και Παραρτήματα με την ισχύουσα νομοθεσία, αλλά και Πρότυπα πρόσκλησης και πρακτικού εκλογής.

Από το περιεχόμενό της, προκύπτει και το πότε θα πραγματοποιηθεί η εκλογή των Προεδρείων.

– Υπενθυμίζεται ότι η περ.4 του αρ.9 του ν.3852/2010, όπως την αντικατέστησε το αρ.6 του ν.4555/2018 και την τροποποίησε το αρ.50 του ν.4604/2019, ορίζει:

« γ) Η εγκατάσταση των νέων Αρχών θα γίνει την 1η Σεπτεμβρίου 2019 (…) δ) Η εκλογή Προεδρείου Συμβουλίων και Επιτροπών διενεργείται κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Νοέμβριο, κατ’ ανάλογη εφαρμογή του αρ.64. ».

– Η πρόσφατη παρ.6α του αρ.5 του ν.4623/2019, αντικατέστησε την παρ.1 του αρ.64 του ν.3852/2010 περί σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή του Προεδρείου του, ορίζοντας στο τελευταίο εδάφιό της:

« Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρ.γ΄ της περ.4 του αρ.9, η κατά τα προηγούμενα εδάφια σύγκληση του Συμβουλίου λαμβάνει χώρα ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ των Δημοτικών Αρχών ».

– Στην Εγκύκλιο, ως προς το χρόνο εκλογής αναγράφεται:

« (…) η διαδικασία εκλογής των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου για τη δημοτική περίοδο 2019-2023 λαμβάνει χώρα την Κυριακή 1 ή 8 Σεπτεμβρίου 2019 (…) ».

Περαιτέρω, προς διευκόλυνση, αξίζει να σημειωθεί ο Πίνακας της σελ.9 της Εγκυκλίου που προσδιορίζει τον απαιτούμενο αριθμό ψήφων για την εκλογή προτεινόμενου υποψηφίου στο β’ στάδιο εκλογής, με βάση το μέγεθος του Δημοτικού Συμβουλίου:

Αριθμός Δημοτικών Συμβούλων Απαιτούμενος αριθμός ψήφων

 

13 9
17 11
21 14
27 18
33 22
41 27
45 30
49 33

 

Δείτε την ολόκληρη την εγκύκλιο στον πιο κάτω σύνδεσμο:
meliproedrioudimotikousimvouliou

Πηγή: airetos.gr

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ