Οι 6 νέοι αντιδήμαρχοι του Δήμου Κηφισιάς

Στην ανακοίνωση Αντιδημάρχων, προχώρησε ο Δήμαρχος Κηφισιάς Γιώργος Θωμάκος.

Ειδικότερα, ως Αντιδήμαρχοι και αναπληρωτές Δημάρχου ορίζονται:

Ο κ. Ευάγγελος Αυλήτης, ως Αντιδήμαρχος Προσωπικού – Οικονομικών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με αρμοδιότητες:

α) Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών.

β) Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Τοπικής Ανάπτυξης.

γ) Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας του Τμήματος Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Δ/νσης Προγραμματισμού, Επιχειρηματικότητας, Οργάνωσης και Πληροφορικής.

δ) Την υλοποίηση του συστήματος Διαχείρισης των Αιτημάτων Καθημερινότητας, Προτάσεων και Παραπόνων των πολιτών.

ε) Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις Δημοτικές Υπηρεσίες, που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς.

στ) Την υπογραφή με εξουσιοδότηση για την υπογραφή διοικητικών εγγράφων που αφορούν Ληξιαρχικές πράξεις, αντίγραφα & αποσπάσματα αυτών (Γέννησης, Βάπτισης, Γάμου, Διαζυγίου, Θανάτου, συμφώνου συμβίωσης και εκθέσεων) της Δ.Ε. Κηφισιάς, καθώς και άδειες Πολιτικών Γάμων.

ζ) Την υπογραφή του τεκμηριωμένου αιτήματος του διατάκτη της παρ. 3α του άρθρου 66 του ν. 4270/2014 και της παρ. 1α του άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016.

Επίσης ορίζεται μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 74 Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε.

Ο κ. Μιχάλης Καυγαλάκης, ως Αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας και Ύδρευσης του Δήμου, με αρμοδιότητες:

α) Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα της Νέας Ερυθραίας.

β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα.

γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα της Νέας Ερυθραίας, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.

δ) Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις Δημοτικές Υπηρεσίες, που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας.

ε) Την υπογραφή με εξουσιοδότηση για την υπογραφή διοικητικών εγγράφων που αφορούν Ληξιαρχικές πράξεις, αντίγραφα & αποσπάσματα αυτών (Γέννησης, Βάπτισης, Γάμου, Διαζυγίου, Θανάτου, συμφώνου συμβίωσης και εκθέσεων) της Δ.Ε. Νέας Ερυθραίας, καθώς και άδειες Πολιτικών Γάμων.

στ) Την εποπτεία και ευθύνη του Τμήματος Ύδρευσης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Επίσης ορίζεται μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 74 Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε.

Ο κ. Αχιλλέας Κουρέπης, ως Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Εκάλης, Επιχειρησιακού Προγράμματος και Ζωοφιλίας, με αρμοδιότητες:

α) Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα της Εκάλης.

β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα.

γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα της Εκάλης, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.

δ) Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις Δημοτικές Υπηρεσίες, που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Εκάλης.

ε) Την υπογραφή με εξουσιοδότηση για την υπογραφή διοικητικών εγγράφων που αφορούν Ληξιαρχικές πράξεις, αντίγραφα & αποσπάσματα αυτών (Γέννησης, Βάπτισης, Γάμου, Διαζυγίου, Θανάτου, συμφώνου συμβίωσης και εκθέσεων) της Δ.Ε. Εκάλης, καθώς και άδειες Πολιτικών Γάμων.

στ) Την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου.

ζ) Τη μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα, σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή Ζωοφιλίας του Δήμου και το Γραφείο Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, της Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού.

Η κ. Γεωργία (Ζέτη) Κασσιμάτη, ως Αντιδήμαρχος Καθαριότητας – Πολιτικής Προστασίας, Τουρισμού και Διεθνών Σχέσεων, με αρμοδιότητες:

α) Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων, Ανακύκλωσης, Ηλεκτροφωτισμού και Πολιτικής Προστασίας.

β) Την ανάπτυξη των Διεθνών Σχέσεων του Δήμου.

γ) Την εποπτεία και ευθύνη ως προς τα Προγράμματα ήπιας Τουριστικής Ανάπτυξης του Τμήματος Επιχειρηματικότητας και Τουρισμού της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Επιχειρηματικότητας, Οργάνωσης και Πληροφορικής, σε συνεργασία με το Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ».

Επίσης ορίζεται μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 74 Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε.

Η κ. Ασπασία (Νίνα) Βλάχου, ως Αντιδήμαρχος Δημοσίων Σχέσεων – Εξυπηρέτησης και Φιλίας των Πολιτών, Επιχειρηματικότητας και Πρασίνου, με αρμοδιότητες:

α) Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων & Εθιμοτυπίας του Δήμου Κηφισιάς με την ανάπτυξη Δημοσίων Σχέσεων προς κάθε κατεύθυνση, καθώς και του σχεδιασμού και της υλοποίησης εξεύρεσης χορηγιών.

β) Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης Πολιτών.

γ) Την εποπτεία των Κ.Α.Π.Η. του Δήμου, σε στενή συνεργασία με το Τμήμα Πολιτικών Κοινωνικής Προστασίας Τρίτης Ηλικίας της Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού.

δ) Την εποπτεία και ευθύνη – ως προς την Επιχειρηματικότητα – του Τμήματος Επιχειρηματικότητας και Τουρισμού της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Επιχειρηματικότητας, Οργάνωσης και Πληροφορικής.

ε) Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Τμήματος Πρασίνου και Κηποτεχνίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου.

Επίσης ορίζεται μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 74 Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε.

Ο κ. Αλέξιος Μακρής, ως Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας και Υποδομών, Ενέργειας κι Εκτέλεσης του Συμμετοχικού Προϋπολογισμού, με αρμοδιότητες:

α) Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, εκτός του Τμήματος Ύδρευσης.

β) Την εποπτεία, συντήρηση και λειτουργία των Παιδικών χαρών του Δήμου.

γ) Την ευθύνη για την εκπόνηση και παρακολούθηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου.

δ) Την εποπτεία της συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών κάθε είδους ενεργειακών συστημάτων του Δήμου (θέρμανση, ψύξη, κλιματισμός).

ε) Τη μέριμνα για την προώθηση πρωτοβουλιών εξοικονόμησης ενέργειας κατά τη λειτουργία των κινητών και ακινήτων εγκαταστάσεων του Δήμου (κτίρια, αυτοκίνητα κλπ), καθώς και την μακροπρόθεσμη ευαισθητοποίηση των πολιτών σε ενεργειακά θέματα, σε στενή συνεργασία με το Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου.

στ) Τον προγραμματισμό και την εκτέλεση κάθε έργου, εργασίας και υπηρεσίας που περιλαμβάνεται στον εγκεκριμένο Συμμετοχικό Προϋπολογισμό του Δήμου και σε απευθείας συνεργασία με κάθε αρμόδια υπηρεσία.

Πολιτικούς γάμους θα τελούν οι Αντιδήμαρχοι κ.κ.:

Μιχάλης Καυγαλάκης

Αχιλλέας Κουρέπης

Γεωργία (Ζέτη) Κασσιμάτη

Ασπασία (Νίνα) Βλάχου

Αλέξιος Μακρής

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων, τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ευάγγελος Αυλήτης, που αναπληρώνει το Δήμαρχο και όταν αυτός απουσιάζει, ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Μιχάλη Καυγαλάκη.

Πηγή: kifissia.gr

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ