ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Φούρνος ΚΑΡΡΑΣ: Με μακρά παράδοση και ιστορία από το 1928, συνεχίζει να ξεχωρίζει για το μοναδικό…

ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤHΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ

Εκπαιδευτικός Οργανισμός «Απόλυτο»: Επιτυχημένη παρουσία στο Δήμο Διονύσου από το 1993

Το φροντιστήριο εδρεύει στον Άγιο Στέφανο και από την ημέρα ίδρυσής του λειτουργεί ανελλιπώς, έχοντας στο ενεργητικό του σημαντικές επιτυχίες εισαγωγής φοιτητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πολλοί επιστήμονες, στελέχη αλλά και επιτυχημένοι…