Προσθήκη Banner 970Χ (Στην Αρχική ή στις Εσωτερικές σελίδες)