Αίτηση απαλλαγής από τέλη καθαριότητας και φωτισμού για επιχειρήσεις που διέκοψαν τη λειτουργία τους λόγω Covid-19

Σε συνέχεια σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διονύσου για την απαλλαγή από Τέλη Καθαριότητας & Φωτισμού (Δημοτικά Τέλη) όσων επιχειρήσεων διέκοψαν τη λειτουργία τους λόγω Covid-19, για το διάστημα που παρέμειναν κλειστές, σας γνωρίζουμε ότι:

Οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες θα πρέπει να συμπληρώσουν σχετική αίτηση η οποία επισυνάπτεται (μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά) και  να την αποστείλουν στο Πρωτόκολλο του Δήμου Διονύσου και σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση dimsxeseis@dionysos.gr .

Έντυπο αίτησης μη Καταβολής Δημοτικών Τελών εξαιτίας του Covid-19_20200519

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ