ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ: “Κανένα κώλυμα εκλογιμότητας για Κανακάρη και Δελαγραμμάτικα”

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ας κοιμούνται ήσυχοι οι… ανησυχούντες

Για όσους ανησυχούν για το αν μπορούν η κα Λίτσα Κανακάρη και ο κ. Αχιλλέας Δελαγραμμάτικας να είναι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι αφενός τους ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον, αφετέρου τους ενημερώνουμε ότι :
Η απλή ανάγνωση του νόμου σε ότι αφορά στα κωλύματα εκλογιμότητας καταδεικνύει ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα αφού οι πιο πάνω έχουν ΕΚΛΕΓΕΙ στα ανωτέρω αξιώματα (πρόεδροι σχολικών επιτροπών). Είναι γνωστό σε όλους – εκτός των ανησυχούντων – ότι οι πρόεδροι των σχολικών επιτροπών ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ με ψήφισή τους από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Κωλύματα επίσης υπάρχουν και για όσους έχουν έμμισθη σχέση με τον Δήμο και τα ΝΠΔΔ και καλά θα κάνουν οι ανησυχούντες να χτενίσουν τα δικά τους ψηφοδέλτια.
Τέλος υπενθυμίζουμε ότι όποιος παραπεμφθεί σε δίκη με κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορίες, ανεξαρτήτως της εκδίκασης ή μη της υπόθεσης, αυτοδίκαια εκπίπτει του αξιώματός του.

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ