Άρθρο του Π.Βορριά: “Μπροστά στις Δημοτικές Εκλογές. Οι επιλογές μας”

Αποκαλύπτει και το όνομα του νέου συνδυασμού, που θα λέγεται: «Δύναμη Ευθύνης για τον Διόνυσο»

Του Παναγιώτη Βορριά *

Μπροστά στις Δημοτικές εκλογές. Οι επιλογές μας.

Αγαπητέ Κύριε Πετρόπουλε,
Κατ’ αρχάς οφείλω να σας ευχαριστήσω για την ευγενική σας πρόταση – πρόσκληση προς τη Δημοτική μας Παράταξη και εμένα προσωπικά να εκφράσουμε τις θέσεις και απόψεις μας για το κρίσιμο θέμα των Δημοτικών εκλογών και ειδικά αυτό που έχει να κάνει με τις επιλογές της Δημοτικής μας Παράταξης, με μοναδικό γνώμονα, το καλό του τόπου.

1. Η σημερινή κατάσταση στο Δήμο Διονύσου

Κατά την άποψή μας οκτώ χρόνια μετά τον ‘’Καλλικράτη’’, ο Δήμος εμφανίζει αρκετές παθογένειες:
• Εργάζεται χωρίς όραμα και συγκεκριμένο σχέδιο.
• Είναι συγκεντρωτικός και δεν έχουν αποκεντρωθεί βασικές λειτουργίες.
• Ευδοκιμούν οι πελατειακές σχέσεις.
Δεν υπάρχει αξιοκρατία.
• Παραμένει χωρίς βασικές δομές που να επιτρέπουν το δημοκρατικό διάλογο και οι απαραίτητες κοινωνικές συναινέσεις.
• Εμφανίζει πολύ χαμηλή αποτελεσματικότητα. Η αντιμετώπιση της καθημερινότητας πολύ κακή, ενώ η αντιμετώπιση των σοβαρών ζητημάτων ανύπαρκτη.
Όλα τα παραπάνω απέτρεψαν στο να κάνουμε συζητήσεις για συνεργασία με τη Δημοτική Παράταξη του κυρίου Ζαμάνη.

2. Πως θα προσπαθήσουμε να ανατρέψουμε τη σημερινή κατάσταση;

Για το σκοπό αυτό υπάρχουν δύο προϋποθέσεις:
α) Με τη δημιουργία μιας Δημοτική Παράταξη, που θα απευθυνθεί σε όλες τις δημιουργικές δυνάμεις του τόπου και θα εκφράσει την ιδιαίτερη κοινωνική σύνθεση των περιοχών του Δήμου μας.
β) Με τον προσδιορισμό ως ενοποιητικού στοιχείου την προσπάθεια, όχι τη νομή εξουσίας αλλά και ένα προγραμματικό πλαίσιο, διατυπωμένο εγκαίρως, σαφές και καθαρό, για να εμπλουτισθεί, από το διάλογο με τους συμπολίτες μας και να γίνει δεσμευτικό.

3. Οι δυσκολίες του εγχειρήματος

Από την αρχή παραδεχόμαστε ότι πρόκειται για μια δύσκολη υπόθεση, γιατί πρέπει να κινηθούμε σε δύσκολη κοινωνική πραγματικότητα. Δηλαδή:
• Οι πόλεις μας που αποτελούν το Δήμο Διονύσου, δεν είναι μια τυπική περίπτωση πόλεων του αστικού ιστού του Λεκανοπεδίου, που στην πλειονότητα τους, έχουν σχηματισθεί εδώ και μισό αιώνα και εμφανίζονται με μια ενιαία διαστρωμάτωση.
• Αντίθετα η περίπτωση μας αφορά σχετικά νέες κοινωνίες που σχηματίσθηκαν από συμπολίτες μας που μετακινήθηκαν από άλλα σημεία του λεκανοπεδίου και οι οποίοι στην πλειοψηφία τους εργάζονται αλλού και εξαντλούν το Δημοτικό ενδιαφέρον τους, την τελευταία βδομάδα των εκλογών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, συνυπάρχουν δε με παλαιούς γηγενείς κατοίκους με κυρίαρχες τις διαπροσωπικές σχέσεις και το εθιμικό δίκαιο, που αγαπούν τον τόπο τους και ενδιαφέρονται για τις τοπικές εξελίξεις.
• Οι νεοσχηματισμένες αυτές κοινωνίες, έχουν μεν τα τελευταία χρόνια, συμπεριφορά απελευθερωμένη από τις κομματικές εξαρτήσεις. Αποδεικνύεται όμως στην πράξη, ότι δεν έχουν καταφέρει να βρουν, τον αυτοδιοικητικό βηματισμό τους που θα δώσει μια άλλη ώθηση στον τόπο.

4. Η Στάση και η Θέση της Δημοτικής μας Παράταξης ‘’ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ’’

• Την πρώτη 4ετία του ‘’Καλλικράτη’’, επιχειρήσαμε να εκφράσουμε το Δημοτικό σκηνικό, με Παραταξιακή κάθοδο στις εκλογές, πιστεύοντας ότι αρκούν οι απόψεις μας για να αποτελέσουν πόλο συσπείρωσης και ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Η προσπάθεια μας δεν ήταν επιτυχής. Κατέληξε σε σημαντική μεν αγωνιστική παρουσία των στελεχών μας και κατάθεση των επεξεργασμένων θέσεων στα ΔΣ, όμως χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα.
• Τη δεύτερη 4ετία του ‘’Καλλικράτη’’, ενθαρρύναμε νέο στέλεχος της Παράταξης μας να πάρει πρωτοβουλία για ένα νέο σχήμα, ‘’Τη Νέα Πνοή για το Διόνυσο’’. Στηρίξαμε την προσπάθεια και με στελέχη μας και με προγραμματικές θέσεις. Και η προσπάθεια αυτή, παρά το ελπιδοφόρο αποτέλεσμα της, δεν ήταν επιτυχής.

5. Η Παράταξη μας μπροστά στις Δημοτικές εκλογές του Μαΐου.

Εν όψει λοιπόν των νέων Δημοτικών Εκλογών και με τα παραπάνω δεδομένα επανήλθαμε, για μια νέα προσπάθεια. Γι αυτήν λάβαμε υπ΄ όψη:
Το νέο εκλογικό σύστημα της απλής αναλογικής, που απαιτεί συνεργασιακή λογική για μια αποτελεσματική διακυβέρνηση του Δήμου.
• Το πλαίσιο συνεργασιών που πάντα διαθέτει η Παράταξη μας.
• Την πλούσια σχεδόν 20ετή εμπειρία μας στα Δημοτικά πράγματα.
• Τη δύσκολη κοινωνική κατάσταση που περιγράφηκε παραπάνω.
Αποφασίσαμε και προχωρήσαμε, κατά το τελευταίο 5μηνο σε επίπονες συζητήσεις με διάφορες Δημοτικές Παρατάξεις, κάνοντας επίσης αποδεκτή οποιαδήποτε σχετική πρόσκληση.
Στο διάλογο αυτό προσήλθαμε, με μοναδικό προαπαιτούμενο. τις αδιαπραγμάτευτες Αρχές και τις Αξίες και τις συγκεκριμένες αυτοδιοικητικές θέσεις, που με σαφήνεια έχουν διατυπωθεί διαχρονικά από τις Γενικές μας Συνελεύσεις, και που αποσκοπούν σε μια άλλη λειτουργία του Δήμου βασισμένη:
• Στον Δημοκρατικό διάλογο.
• Στην Αποκεντρωτική λογική
• Στις Διαφανείς Διαδικασίες.
• Στο Συστηματικό Σχεδιασμό, μέσα από την εφαρμογή ενός Επιχειρησιακού σχεδίου που θα αναδεικνύει τις προτεραιότητες του Δήμου.
Η συζήτηση ήταν εντοπισμένη και σε βάθος πάνω σε αυτά τα ζητήματα, με στόχο να εξειδικευθούν, να εμπλουτισθούν και στη συνέχεια, να υπάρξουν δεσμεύσεις ενώπιον των συμπολιτών μας.

6. Τι αποφασίσαμε- Ποιά ήταν τα δεδομένα της απόφασης μας

Τελικά επήλθε συμφωνία πάνω σε συγκεκριμένες θέσεις με την Παράταξη ‘’Ενωτική Πρωτοβουλία’’ και μετέπειτα με τη Δημοτική Κίνηση «Δράση συν-Πολιτών (Δ.Δ.Δ.)» και αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε και να στηρίξουμε από κοινού, ένα νέο Συνδυασμό τη «Δύναμη Ευθύνης για τον Διόνυσο» με επικεφαλής τον πρώην Δήμαρχο Διονύσου Γιάννη Καλαφατέλη.
Για την Απόφαση μας αυτή, λάβαμε σοβαρά υπ΄ όψη το γεγονός ότι η ’’Ενωτική Πρωτοβουλία’’:
• Ανέλαβε το 2011, χρονιά που ξεκινούσε ο Καλλικρατικός Δήμος, το δύσκολο εγχείρημα της εξασφάλισης της ενιαίας λειτουργίας του Δήμου Διονύσου που προήλθε από 7 πρώην Δήμους και Κοινότητες.
Το βαρύ αυτό έργο το έφερε σε πέρας, που όμως είμαστε βέβαιοι, ότι δεν της επέτρεψε να προχωρήσει, στην συνέχεια και μέσα στην ίδια 4ετία και σε ποιοτική αναβάθμιση της αρχικά εξασφαλισμένης λειτουργίας. Αυτό έπρεπε οπωσδήποτε να συμβεί κατά τη δεύτερη 4ετία, αν υπήρχε, (που δεν υπήρξε). Και τότε βέβαια τα κριτήρια μας θα ήταν διαφορετικά και πιο αυστηρά.
• Διαθέτει στελέχη ικανά, με σημαντική δράση, αναγνωσιμότητα και διεισδυτικότητα και δυνατότητα να εκφράσουν τις Τοπικές Κοινωνίες μας. Για τα στελέχη αυτά εκτιμήσαμε ότι αν εργασθούμε από κοινού πάνω σε ένα συνεκτικό πρόγραμμα, η προσπάθεια μας για μια διαφορετική λειτουργία του Δήμου, θα έχει αποτέλεσμα.

7. Γιατί από τώρα συνεργασία και όχι μετά τις εκλογές.

Λάβαμε υπόψη μας τα εξής δεδομένα:
Δεν θα έπρεπε, για το καλό του τόπου, να υπάρξει άλλη μια χαμένη 4ετία.
• Όλες αυτές οι δύσκολες διεργασίες απαιτούσαν χρόνο, για να επέλθει συγκεκριμένη συμφωνία, πράγμα που δεν μπορούσε να γίνει στο διάστημα μιας βδομάδας, μεταξύ των δύο εκλογικών γύρων, αφού τότε μόνον συμφωνίες για νομή εξουσίας, μπορούν να προχωρήσουν.
• Χρόνο επίσης απαιτούσε και το γεγονός ότι η όποια συμφωνία, στο τέλος θα έπρεπε να τεθεί πεντακάθαρα ενώπιον των συμπολιτών μας, για να υπάρξουν οι απαραίτητες δεσμεύσεις.

8. Πως θα κινηθούμε από εδώ και πέρα

Επισημαίνουμε ότι:
• Δεν σταματάμε εδώ. Εξακολουθούμε να απευθύνουμε πρόταση σε άλλες Παρατάξεις, Κινήσεις και πρόσωπα, για να συναντηθούμε από τώρα και να ενισχυθεί η δύσκολη προσπάθεια μας για μια διαφορετική λειτουργία του Δήμου.
• Συγχρόνως ξεκαθαρίσαμε, ότι θα είμαστε ανοικτοί και για μετεκλογικές συνεργασίες με άλλες Κινήσεις, που σήμερα κατέρχονται αυτόνομα στον εκλογικό στίβο, πάντα βέβαια, στη βάση της υλοποίησης των παραπάνω προγραμματικών θέσεων.
Πάρα πέρα, θα ακολουθήσουν ενέργειες μέχρι τις εκλογές, με συγκεκριμένα βήματα, όπως:
Η ανακοίνωση, της Πολιτικής Διακήρυξης Αρχών, Αξιών και Δεσμεύσεων.
Οι ανακοινώσεις, στη συνέχεια των αναλυτικών προγραμματικών μας θέσεων ανά Τομέα Δημοτικής δράσης. Ενδεικτικά κάνουμε αναφορά για την Θεσμική ολοκλήρωση του Δήμου και τη Δημοκρατική Διαδικασία, την Αποκεντρωτική Λειτουργία, τη Διαφάνεια, τον Πολιτισμό και τη Νεολαία, την Κοινωνική Πολιτική, το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα που θα έρθουν να υλοποιήσουν το συνεκτικό Επιχειρησιακό μας σχέδιο 4ετίας.
• Συγκεκριμένες πρωτοβουλίες διαλόγου, με τις Τοπικές Κοινωνίες και τους Φορείς τους, για να εμπλουτισθούν οι θέσεις μας και να γίνουν δεσμευτικές.
Με αυτές τις σκέψεις πήραμε τη συγκεκριμένη πολιτική απόφαση.
Αναγνωρίζουμε ότι είναι ένας δύσκολος αγώνας που όμως βασίζεται σε Αρχές και Αξίες.

* Ο Παναγιώτης Βορριάς είναι Πρόεδρος της δημοτικής παράταξης “Συμμαχία για τον Πολίτη” η οποία μετέχει στη νέα συμπαράταξη (μαζί με την “Ενωτική Πρωτοβουλία” και την Δράση Συν-πολιτών “Δημιουργία & Διαφάνεια στον Διόνυσο”) με υποψήφιο Δήμαρχο το Γιάννη Καλαφατέλη

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ