Η Δημοτική Ενότητα Κρυονερίου ζητά να απομακρυνθούν οι 2 κεραίες κινητής τηλεφωνίας από τα σχολεία και να ληφθούν μέτρα προστασίας

Η ομόφωνη απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Κρυονερίου, θα τεθεί στην κρίση του Δημοτικού Συμβουλίου Διονύσου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της με αριθ.1η/13-2-2019 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου του Δήμου Διονύσου
Αριθμός Απόφασης 1/2019
Π ε ρ ί λ η ψ η
ΘΕΜΑ: «Πρόταση λήψεις μέτρων σχετικά με τοποθέτηση κεραίας κινητής τηλεφωνίας πλησίον του Γυμνασίου/Λυκείου Κρυονερίου».

Στο Κρυονέρι και στο Κοινοτικό Κατάστημα σήμερα την 13η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18:00 ήλθε σε τακτική Συνεδρίαση το Τοπικό Συμβούλιο Κρυονερίου με την υπ’ αριθ.πρωτ. 7734/08-2-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας που επιδόθηκε σε καθέναν από τους Συμβούλους, σύμφωνα με τα άρθρα 83,88 και 95 του Ν.3852/2010 και Ν.3463/2006 παρ.4. αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 5 μελών βρέθηκαν παρόντα 5 δηλαδή:
Π α ρ ό ν τ ε ς: Α π ό ν τ ε ς:
1.-Χριστόπουλος Δημήτριος
2.-Κολοτούρος Κωνσταντίνος
3.-Χιώτης Ηρακλής
4.-Χατζηαθανασίου Αντιγόνη-Μαριάνθη
5.-Κάουλα Βασιλική

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Παναγοπούλου Παναγιώτα Διοκητική υπάλληλο του Δήμου Διονύσου.

Σημειώνεται ότι στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν Δημοτικοί Σύμβουλοι, εκπρόσωποι της Αντιφασιστικής Πρωτοβουλίας Δήμου Διονύσου, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων Λυκείου, η Πρόεδρος Γονέων & Κηδεμόνων Γυμνασίου Κρυονερίου , ο Πρόεδρος του 15μελούς Μαθητικού Συμβουλίου Λυκείου και κάτοικοι της περιοχής μας.

Ο Πρόεδρος εκφώνησε το … 1ο … θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης το οποίο τέθηκε στις 13/2/2019 με έγγραφο-αίτημα των Τοπικών Συμβούλων κα Βίκυ Κάουλα, Αντιγόνη Χατζηαθανασίου, κο Ηρακλή Χιώτη και ζήτησαν από το σώμα να ψηφίσει για την συζήτησή του (N.2690/09-3-99,ΦΕΚ 45Α΄ Παρ.9).
Το Τοπικό Συμβούλιο Ομόφωνα ενέκρινε να συζητηθεί το ανωτέρω θέμα.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην κα Χατζηαθανασίου Αντιγόνη η οποία διάβασε και κατέθεσε το εξής κείμενο:
“Αξιότιμε κ. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι, ευαισθητοποιημένοι από την πρόσφατη καταγγελία των Συλλόγων Γονέων Γυμνασίου και Λυκείου Κρυονερίου για την τοποθέτηση 2ης κεραίας κινητής τηλεφωνίας σε ελάχιστη απόσταση από το κτήριο του σχολείου και συνάμα και καθώς και εμείς είμαστε Γονείς με παιδιά που φοιτούν στο ίδιο Κτήριο,
αναλάβαμε την πρωτοβουλία η κ.Κάουλα ο κ Χιώτης και εγώ η κα Χατζηαθανασίου ως τοπικοί Σύμβουλοι να φέρουμε το θέμα προς συζήτηση στο Τοπικό συμβούλιο.
Όπως ίσως γνωρίζετε,
Επί της οδού Ολυμπιονικών 18B και σε απόσταση μικρότερη των 60 μέτρων τοποθετήθηκε και άρχισε να λειτουργεί εδώ και ένα μήνα περίπου κεραία κινητής τηλεφωνία της εταιρίας Cosmote. Στο ίδιο κτήριο λειτουργεί ήδη εδώ και 5 χρόνια μια αντίστοιχη κεραία της εταιρίας Wind. Η τοποθέτηση της κεραίας αυτής το 2014, είχε προκαλέσει δυναμικές κινητοποιήσεις των 2 Συλλόγων, περιοίκων, και οδήγησε στην κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς για την απομάκρυνση της που αναμένεται να εκδικαστεί σε λίγους μήνες στο Συμβούλιο Επικρατείας.
Παρόλο που η τοποθέτηση της κεραίας έγινε με σχετική άδεια, θεωρούμε ως απαράδεκτο, ανεπίτρεπτο και ανήθικο το γεγονός να λειτουργούν δύο τόσο ισχυρές πηγές ακτινοβολίας σε τόση μικρή απόσταση από το σχολείο, καθώς είναι ευρέως γνωστό η σχετική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και εμπεριστατωμένες μελέτες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, αναφορικά με την επικινδυνότητα και τις βλάβες που προκαλεί στην ανθρώπινη υγεία η εκπομπή τέτοιων κεραιών. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κατέταξε την ηλεκτρομαγνητική
ακτινοβολία της κινητής τηλεφωνίας στην κατηγορία 2Β των πιθανών καρκινογόνων παραγόντων για τον άνθρωπο, ένεκα ενδείξεων για συσχέτιση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας με μορφές κακοήθους καρκίνου, η οποία αναπτύσσεται ραγδαία και πλήττει συνήθως τον εγκέφαλο. Από έρευνες διαπιστώθηκε ότι οι κεραίες δημιουργούν αϋπνίες, πονοκεφάλους, αδυναμία συγκέντρωσης, απώλεια μνήμης, διαταραχές όρασης και ακοής, ναυτία, δερματικά
καρδιοαγγειακά προβλήματα, σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων.

Επομένως, η τοποθέτησή τους κοντά σε σχολεία και παιδικούς σταθμούς, πρέπει
οπωσδήποτε να εμποδιστεί γιατί όλοι αντιλαμβανόμαστε τον κίνδυνο από τη λειτουργία τους και τις επιπτώσεις στην υγεία των παιδιών που φοιτούν σε αυτά.
Θεωρώντας ότι κάθε τι νόμιμο, δεν είναι αντίστοιχα και ηθικό, απαιτούμε την ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ, διότι εκτός από την βλαβερή επίδραση για την υγεία των παιδιών, αποτελεί και ΠΡΟΚΛΗΣΗ εκ μέρους της οποιασδήποτε εταιρείας που χωρίς κανένα ηθικό φραγμό θεωρεί ότι τα πάντα επιτρέπονται στο όνομα του κέρδους.
Σας καταθέτουμε προς ενημέρωσή σας τις αριθμ. πρωτ. 303/2017 και αριθμ. πρωτ.346/2018 Αποφάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών και του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου αντίστοιχα που έκαναν δεκτή την αίτηση απαγόρευσης της λειτουργίας κεραίας κινητής τηλεφωνίας σε κοντινή απόσταση από σχολεία στην μία περίπτωση και ασφαλιστικών μέτρων σχετικά με την απομάκρυνση της κεραίας. Στο σκεπτικό και των δύο Αποφάσεων θεωρήθηκε πως παραβιάζεται η αρχή της προφύλαξης ( άρθρο 174 παρ. 2 εδ. β’ της ΣυνθΕΚ ), σύμφωνα με την οποία πρέπει να λαμβάνονται μέτρα προφύλαξης όταν υπάρχουν επαρκείς λόγοι να θεωρείται ότι η εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας δημιουργεί κινδύνους ανεπανόρθωτης βλάβης στη σωματική και ψυχική υγεία των κατοίκων της περιοχής όπου βρίσκεται η εγκατάσταση, καθώς και στο περιβάλλον, ακόμη και αν δεν μπορεί να αποδειχθεί πλήρως η αιτιώδης σχέση μεταξύ της επίμαχης εγκατάστασης και των επιβλαβών συνεπειών από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που εκπέμπει.Καταθέτουμε λοιπόν τις εξής προτάσεις και σας καλούμε να συμφωνήσετε με αυτές:
1) Σε περίπτωση κατάθεσης ασφαλιστικών μέτρων για το σταμάτημα της λειτουργίας της νέας αυτής κεραίας έιτε από τους Συλλόγους Γονέων έιτε από περιοίκους, να υπάρξει πλήρη κάλυψη της δικαστικής δαπάνης από τον Δήμο.
2) Μέχρι την απομάκρυνση των κεραιών πλησίον του σχολείου και προκειμένου να προφυλαχτούν και να προστατευθεί η υγεία των παιδιών και με βάση την αρχή της προφύλαξης ( άρθρο 174 παρ. 2 εδ. β’ της ΣυνθΕΚ ), να παρθούν μέτρα, κατόπιν ειδικής μελέτης, όπως πχ η τοποθέτηση ειδικών μέσων (φίλτρα, μεμβράνες, τζάμια κλπ) στις
αίθουσες που βρίσκονται ακριβώς απέναντι από την κεραία και δέχονται την μεγαλύτερη επίδραση από την ακτινοβολία της. Το κόστος οφείλει να καλυφθεί από τον Δήμο.
3) Στο ίδιο πνεύμα της πρόληψης και της προστασίας της υγείας των παιδιών και με βάση την αρχή της προφύλαξης ( άρθρο 174 παρ. 2 εδ. β’ της ΣυνθΕΚ ), να γίνει μετατροπή του ασύρματου wifi του σχολείου σε ενσύρματο.
4) Στο ίδιο πνεύμα πνεύμα της πρόληψης και της προστασίας της υγείας των παιδιών και με βάση την αρχή της προφύλαξης ( άρθρο 174 παρ. 2 εδ. β’ της ΣυνθΕΚ ), της να γίνει έγγραφο από τον Δήμο προς το/τα αρμόδιο/α Υπουργείο/α για να αλλαχθεί / τροποποιηθεί η ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 4070/2012 & Ν.4053/2012) σε ότι αφορά την ελάχιστη επιτρεπόμενη απόσταση τοποθέτησης και λειτουργίας κεραιών κινητής τηλεφωνίας από τα σχολεία, με προγενέστερη νομοθεσία που επιτρέπει να τοποθετούνται κεραίες κινητής τηλεφωνίας μόνο σε μεγαλύτερες αποστάσεις των 500 μέτρων από χώρους στέγασης σχολικών μονάδων (άρθρο 3 αριθμ. 81839/ΣΤ1/06 ΦΕΚ Β150 Απόφαση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων)” .
Το Τοπικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
 Την εισήγηση (με συνημμένα έγγραφα)
 Το αρ. 82 παρ. στ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 Το αρ. 83 παρ. 2 και παρ. 4 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 Το Ν.2690/9-3-99(ΦΕΚ 45Α’ Παρ.9): Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διαδικασίες.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α
Εγκρίνει τις παρακάτω προτάσεις:
1. Σε περίπτωση κατάθεσης ασφαλιστικών μέτρων για το σταμάτημα της λειτουργίας της νέας αυτής κεραίας είτε από τους Συλλόγους Γονέων είτε από περιοίκους, να υπάρξει πλήρη κάλυψη της δικαστικής δαπάνης από τον Δήμο.
2. Μέχρι την απομάκρυνση των κεραιών πλησίον του σχολείου και προκειμένου να προφυλαχτούν και να προστατευθεί η υγεία των παιδιών και με βάση την αρχή της προφύλαξης ( άρθρο 174 παρ. 2 εδ. β’ της ΣυνθΕΚ ), να παρθούν μέτρα, κατόπιν ειδικής μελέτης, όπως πχ η τοποθέτηση ειδικών μέσων (φίλτρα, μεμβράνες, τζάμια κλπ) στις αίθουσες που βρίσκονται ακριβώς απέναντι από την κεραία και δέχονται την μεγαλύτερη επίδραση από την ακτινοβολία της. Το κόστος οφείλει να καλυφθεί από τον Δήμο.
3. Στο ίδιο πνεύμα της πρόληψης και της προστασίας της υγείας των παιδιών και με βάση την αρχή της προφύλαξης ( άρθρο 174 παρ. 2 εδ. β’ της ΣυνθΕΚ ), να γίνει μετατροπή του ασύρματου wi-fi του σχολείου σε ενσύρματο.
4. Στο ίδιο πνεύμα πνεύμα της πρόληψης και της προστασίας της υγείας των παιδιών και με βάση την αρχή της προφύλαξης ( άρθρο 174 παρ. 2 εδ. β’ της ΣυνθΕΚ ), να γίνει έγγραφο από τον Δήμο προς το/τα αρμόδιο/α Υπουργείο/α για να αλλαχθεί/τροποποιηθεί η ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 4070/2012 & Ν.4053/2012 ) σε ότι αφορά την ελάχιστη επιτρεπόμενη απόσταση τοποθέτησης και λειτουργίας κεραιών κινητής τηλεφωνίας από τα σχολεία, με προγενέστερη νομοθεσία που επιτρέπει να τοποθετούνται κεραίες κινητής τηλεφωνίας μόνο σε μεγαλύτερες αποστάσεις των 500 μέτρων από χώρους στέγασης σχολικών μονάδων (άρθρο 3 αριθμ. 81839/ΣΤ1/06 ΦΕΚ Β150 Απόφαση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων) .
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 1/2019.
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
1.-Κολοτούρος Κωνσταντίνος
Δημήτριος Χριστόπουλος 2.-Χιώτης Ηρακλής
3.-Χατζηαθανασίου Αντιγόνη-Μαριάνθη
4.-Κάουλα Βασιλική
1 κοινοποίηση

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ