Δασικοί Χάρτες στο Δήμο Διονύσου: Διαδικασία Υποβολής Αντιρρήσεων

Σε ότι αφορά το θέμα της ανάρτησης των Δασικών Χαρτών στο Δήμο Διονύσου ενημερώνουμε τους πολίτες για τα εξής:

Με την υπ΄αριθμ. 131071/22-10-2021 Απόφαση της Δ/νσης Δασών Αν. Αττικής (ΑΔΑ: 6ΥΘ7ΟΡ1Κ-ΓΡΦ), αναρτήθηκαν οι δασικοί χάρτες για τις περιοχές των Δημοτικών Κοινοτήτων Αγίου Στεφάνου, Άνοιξης, Διονύσου, Δροσιάς, Ροδόπολης (Μπάλας) και Σταμάτας του Δήμου Διονύσου.

Με βάση την παραπάνω Απόφαση:

• Στους χάρτες αυτούς απεικονίζονται με μαύρο χρώμα περιοχές που εξαιρέθηκαν και αφορούν κατά βάση, τις περιοχές που έχουν εγκεκριμένα Ρυμοτομικά σχέδια, καθώς και όσες οριοθετούνται ως οικισμοί προϋφιστάμενοι του 1923 (περιοχές οικισμών Αγίου Στεφάνου, Άνοιξης, Ραπεντώσας, Πευκοφύτου και Οικισμού “Σταμάτας-Σπάτα”).

• Ειδικά για τις περιοχές με κυρωμένο δασικό χάρτη, οι αντιρρήσεις πρέπει να αφορούν μόνο το αναμορφωμένο τμήμα του αναρτούμενου δασικού χάρτη και μόνο ως προς τα τμήματα που δεν έχουν ήδη υποβληθεί αντιρρήσεις ή αιτήματα προδήλων σφαλμάτων.

• Κάθε ενδιαφερόμενος αφού λάβει γνώση του δασικού χάρτη και ενημερωθεί για τη δασική κατάσταση των ακινήτων του ακίνητων του, μπορεί να υποβάλλει τυχόν αντιρρήσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας που αρχίζει στις 5/11/2021 και καταλήγει στις 19/12/2022 (ειδικά για τους κατοίκους του Εξωτερικού, η καταληκτική προθεσμια παρατείνεται κατά 20 ημέρες,δηλ. μέχρι τις 09/01/2023), στην ηλεκτρονική διεύθυνση:https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx.

• Οι ενδιαφερόμενοι για παροχή πληροφοριών, εξαιτίας των ειδικών συνθηκών λόγω της πανδημίας, θα πρέπει να απευθύνονται καταρχήν τηλεφωνικά στο Σημείο Υποστήριξης της Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη (ΣΥΑΔΧ), στο τηλ. 210-61350100, διαθέτοντας το ΚΑΕΚ και τη διεύθυνση των ακινήτων τους.

Επισυνάπτεται για περαιτέρω πληροφορίες η απόφαση της ανάρτησης δασικού χάρτη για τις περιοχές των Δημοτικών Κοινοτήτων Αγίου Στεφάνου, Άνοιξης, Διονύσου, Δροσιάς, Ροδόπολης (Μπάλας) και Σταμάτας του Δήμου Διονύσου.

2021_36586

 

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ