Δημήτρης Ζαρρής: “Προτάσεις για την αντιπλημμυρική προστασία στο Δήμο Διονύσου”

Διαβάστε το ενδιαφέρον άρθρο του υποψήφιου δημοτικού συμβούλου. 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Δεκαετίες πελατειακών σχέσεων διαφθοράς & διαπλοκής των Δήμων του Διονύσου με κάποιους από τους πολίτες, δημιούργησαν σοβαρά προβλήματα καταπατήσεων και αλλοιώσεων στα ρέματα του Δήμου Διονύσου που προκαλούν συχνές πλημμύρες. Σε μια από αυτές στη Σταμάτα επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου και Αγ. Φανουρίου κινδύνεψε η οικογένειά μου. Αντί λοιπόν να προωθείται η αποκατάσταση των αλλοιώσεων από την Περιφέρεια, κυρίως, αλλά και από το Δήμο Διονύσου, προκρίνονται οι ανούσιοι “καθαρισμοί” με την καταστροφή της φυσικής βλάστησης.

Οι προτάσεις μου για την αντιπλημμυρική προστασία στο Δήμο Διονύσου που καταθέτω εδώ είναι οι εξής:

1. Πλήρης οριοθέτηση όλων των ρεμάτων του Δήμου Διονύσου και αναγνώριση αλλοιώσεων που προκαλούν στραγγαλισμό της ροής και αυξάνουν τον κίνδυνο πλημμύρας. Προσωρινή επίλυση με κατασκευή “επειγόντων” έργων έως την πλήρη και μόνιμη αποκατάσταση της κοίτης του ρέματος στην κανονική κατάσταση με καθαίρεση όποιων παράνομων κατασκευών στην κοίτη. Ανακατασκευή τεχνικών έργων διέλευσης (οχετοί, μικρές γέφυρες) που μειώνουν τη διατομή των ρεμάτων.
2. Τακτικός καθαρισμός των ρεμάτων από μπάζα και φερτά υλικά. Στον καθαρισμό ΔΕΝ περιλαμβάνεται και η καταστροφή της βλάστησης αλλά μόνο η αραίωση των καλαμιών με χειρωνακτικά μέσα. Τα ρέματα είναι οικοσυστήματα και όχι εργοτάξια.
3. Προστασία και αστυνόμευση των ρεμάτων (ακόμα και χωρίς να είναι αρμοδιότητα του Δήμου Διονύσου) και παραπομπή παρανομιών (μπαζωμάτων, καταπατήσεων, απορρίψεων υγρών αποβλήτων) στην Περιφέρεια, στην Αστυνομία και στο Δασαρχείο για την άμεση επιβολή προστίμων και την αποκατάσταση των ρεμάτων.
4. Εκπόνηση επιτελικής μελέτης (master plan) για την κατασκευή έργων αποχέτευσης ομβρίων σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες και για τη δημιουργία δομών για τη μείωση του πλημμυρικού κινδύνου. Σκοπός της μελέτης είναι να ιεραρχήσει τις ανάγκες και αποδώσει προτεραιότητα στα έργα βάσει διαφόρων παραμέτρων της πολυκριτηριακής ανάλυσης (π.χ. πλημμυρικός κίνδυνος, κόστος ζημιών και αποκατάστασης, εκτίμηση επείγοντος, περιβαλλοντικές επιπτώσεις).
5. Προώθηση πολιτικών για τη χρήση των όμβριων υδάτων σε επίπεδο επιχείρησης με μεγάλες καλυμμένες επιφάνειες με τη συλλογή σε υπόγειες δεξαμενές.
6. Προώθηση μέτρων για τη μείωση της αστικής απορροής ομβρίων (π.χ. φυτεύσεις σε παρτέρια, χρήση περατών υλικών, δημιουργία μικρών αλσών με λίμνες κατακράτησης όπου είναι εφικτό κλπ).
7. Πρόνοια για τη μη-κατάκλυση υδάτων από αντλήσεις υπογείων, κλπ σε δρόμους μεγάλης κυκλοφορίας με κατασκευή τοπικών δικτύων ομβρίων.
8. Επιθεώρηση και εκτίμηση στατικής επάρκειας των γεφυρών και των εγκιβωτισμένων τμημάτων ρεμάτων του Δήμου Διονύσου (όπως π.χ. στο ρέμα Ροδόπολης).
9. Τακτικές και έκτακτες δειγματοληψίες στα τοπικά ρέματα κυρίως κατάντη ρυπαινουσών δραστηριοτήτων, ακόμα και αν δεν είναι στις αρμοδιότητες του Δήμου. Ειδοποίηση της Περιφέρειας και του Υπουργείου Περιβάλλοντος όταν οι τιμές των ρυπαντών ξεπερνούν τα, προβλεπόμενα από το νόμο, όρια.
Ελπίζω σε ειλικρινή διάλογο.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΑΡΡΗΣ
Δρ. Πολιτικός Μηχανικός
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος ΔΚ Αγίου Στεφάνου
ΕΥΠΟΛΙΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΩΝ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Υπ. Δήμαρχος. Κ. Κουριδάκης

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ