Δύναμη Ευθύνης για τον Διόνυσο: “Η Δημοτική Αρχή προχώρησε σε απευθείας ανάθεση για τα βιοαποδομήσιμα σε υψηλότερες τιμές”

"Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΝΕΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΣΕ", ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Παρέμβαση της «ΔΥΝΑΜΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» για την αποκομιδή των βιοαποδομησίμων, στην κατεπείγουσα συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διονύσου

“Και όμως υπήρχε καλύτερη λύση”

Στην κατεπείγουσα συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διονύσου, την Τρίτη 2 Απριλίου 2024, συζητήθηκε και λήφθηκε απόφαση για την απευθείας ανάθεση αποκομιδής των βιοαποδομήσιμων υλικών (κλαδεμάτων κλπ). Ο Πρόεδρος της «ΔΥΝΑΜΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και πρώην Δήμαρχος Γιάννης Καλαφατέλης, τοποθετούμενος για το θέμα αναφέρθηκε αναλυτικά στα εξής:
Για την κατάσταση στην οποία η Δημοτική Αρχή (2019-2023) παρέδωσε το Δήμο:

Εξοπλισμός:
 Παραδώσαμε τέσσερα φορτηγά – αρπάγες (2 παλαιότερα και 2 νέα)
 Εντάξαμε σε Κεντρικό πρόγραμμα (ΥΜΕΠΕΡΑΑ), την προμήθεια, επιπλέον, δύο φορτηγών – αρπαγών ώστε η αποκομιδή να γίνεται με ίδια μέσα.

Για τις συμβάσεις μίσθωσης Υπηρεσιών αποκομιδής:
 Παραδώσαμε δύο συμβάσεις, με υπόλοιπο σήμερα 1,5 αρπάγης ανά ημέρα, μέχρι τον Ιούνιο.
 Προκηρύξαμε έγκαιρα μεγάλο ανοικτό διαγωνισμό πριν από ένα χρόνο περίπου, που επαναλήφθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο, λόγω προσφυγών, αλλά και πάλι προσβλήθηκε και εκκρεμεί.

Για το πρόβλημα που κλήθηκε η νέα Δημοτική Αρχή κλήθηκε να αντιμετωπίσει, σε σύγκριση με το αντίστοιχο πρόβλημα της Δημοτικής Αρχής (2019-2023):
Η Δημοτική μας Αρχή είχε να αντιμετωπίσει, πέραν του συνήθους όγκου της ετήσιας διαχείρισης κλαδεμάτων και καθαρισμών κοινοχρήστων χώρων και τον πολλαπλάσιο όγκο βιοαποδομήσιμων λόγω των δύο πρωτοφανών θεομηνιών – έκτακτων συνθηκών (Μήδειας και πυρκαγιών), που έπρεπε εντός συγκεκριμένου χρόνου να απομακρυνθεί. Για μεγάλο χρονικό διάστημα ο μεταφερόμενος όγκος ανερχόταν σε 300 δρομολόγια ημερησίως ενώ το σημερινό πρόβλημα έχει να κάνει μόνο με τον όγκο από τη συνήθη ετήσια διαχείριση.

Για το πως η δική μας Δημοτική Αρχή αντιμετώπισε το πρόβλημα;
 Καταρχήν κινήθηκε μέσα στα νόμιμα πλαίσια, λόγω της κήρυξης των περιοχών μας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
 Απευθύνθηκε πανελλαδικά και τοπικά, σε φορείς, συνεταιρισμούς, κλπ που διέθεταν κατάλληλο εξοπλισμό, με τον όρο να προσφέρουν τιμές κάτω από αυτές που είχαν επιτευχθεί σε προηγηθέντα ανοικτό μεγάλο διαγωνισμό και ο οποίος
δυστυχώς και σε αυτή την περίπτωση, είχε δεχθεί δικαστική προσφυγή.

Τι θα μπορούσε να κάνει η νέα Δημοτική Αρχή για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, αφού διανύει τον 4ο μήνα από την ανάληψη των καθηκόντων της, ενώ είχαν προηγηθεί 2,5 μήνες που είχε πλήρη πρόσβαση στα στοιχεία;
 Θα μπορούσε αμέσως μετά την 1η Ιανουαρίου, να προκηρύξει με δίμηνες ή τετράμηνες συμβάσεις, προσλήψεις οδηγών, άμεσα λόγω αναγκών πυροπροστασίας, προκειμένου να αξιοποιηθούν οι τέσσερις δημοτικές αρπάγες.

Αντίθετα τι κάνει;
 Προχωρεί σε σύμβαση με απευθείας ανάθεση, που η ίδια κατηγορούσε
 Βασίζεται σε παρόμοια μελέτη με τη δική μας, αλλά με υψηλότερες τιμές.
 Προσκαλεί εταιρείες που είναι βέβαιο ότι ορισμένες δεν διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό.

Είναι βέβαιο ότι ορισμένες από τις εταιρείες αυτές είχαν λάβει μέρος και στον παραπάνω ανοικτό διαγωνισμό που έχει προσβληθεί δικαστικά.

Ο κ. Καλαφατέλης τελικά ζήτησε τουλάχιστον τον εξορθολογισμό των τιμών, προκειμένου να υπάρξει συναίνεση και να απαλλαγούν οι περιοχές μας από τα συσσωρευμένα βιοαπόβλητα.

Μετά την άρνηση της πλειοψηφίας, η ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ» αναγκάστηκε να καταψηφίσει την εισήγηση.
Οι παραπάνω απόψεις μας, πρέπει να συσχετισθούν με το μεγάλο έργο των καθαρισμών και άσκησης περιβαλλοντικής πολιτικής, που έχει συντελεστεί από τη δική μας Δημοτική Αρχή την προηγούμενη περίοδο, που ιδιαίτερα αφορούν:

 Καθαρισμούς από το Δήμο, κοινοχρήστων χώρων.
 Καθαρισμούς από ιδιοκτήτες αδόμητων οικοπέδων, με αυστηρή εφαρμογή του Κανονισμού Περιβάλλοντος.
 Καθαρισμούς από ιδιοκτήτες μεγάλων δασικών ιδιωτικών ενδοαστικών εκτάσεων (αιωνόβιο δάσος Διονύσου ιδιοκτησίας Εθνικής Τράπεζας και Κόκκινο Χωράφι).
 Καθαρισμούς περιαστικών ζωνών με τα προγράμματα «ΑΝΤΙΝΕΡΩΝ», ύστερα από συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας.
 Άσκηση συγκεκριμένης περιβαλλοντικής πολιτικής για τη σωτηρία του δασικού πλούτου της περιοχής.
 Ριζικός εκσυγχρονισμός του μηχανικού εξοπλισμού που θα βελτιώσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες με ίδια μέσα.

Γραφείο Τύπου Δύναμης Ευθύνης για τον Διόνυσο

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ