Ενημέρωση επιχειρήσεων και κατοίκων του Δήμου Διονύσου για το νέο πρόγραμμα “Διαλογή Βιοαποβλήτων στην Πηγή”

ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΚΑΜΠΑΝΙΑ

Ξεκίνησε την Πέμπτη 11 Μαΐου η ενημέρωση επιχειρήσεων και κατοίκων της περιοχής μας για το νέο πρόγραμμα του Δήμου Διονύσου «Διαλογή Βιοαποβλήτων στην Πηγή».
Βασικός παράγοντας για την επιτυχία του προγράμματος, είναι η σωστή ενημέρωση των κατοίκων σχετικά με τη διαλογή των απορριμμάτων που θα πρέπει να τοποθετούνται στους καφέ κάδους.

Στα πλαίσια αυτής της ενημέρωσης, γίνεται διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού πόρτα πόρτα, ενώ παράλληλα καταγράφονται τα στοιχεία όλων των επιχειρήσεων, αρχικώς, που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ώστε να τους διανεμηθεί ο απαραίτητος εξοπλισμός για την πρώτη εφαρμογή.

Μανώλης Κόκκαλης
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ