Ένωση Γονέων Διονύσου: Να επιστραφούν τα χρήματα που δόθηκαν για τις σχολικές εκδρομές

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου στις 25 / 02/2020 ( ΠΝΠ ΦΕΚ 42/Α/25/2/20 ) σταμάτησαν όλες οι προγραμματισμένες σχολικές εκδρομές.

Η απόφαση αυτή αν και αφορούσε αποκλειστικά τους μαθητές  δεν συνοδεύτηκε, ως όφειλε, από καμία ρύθμιση για την επιστροφή των χρημάτων που οι οικογένειες είχαν ήδη καταβάλει.

Αντίθετα στην ΠΝΠ υπήρχε ο χαρακτηρισμός ότι πρόκειται για «προσωρινή αναστολή» με αποτέλεσμα τα ταξιδιωτικά γραφεία να μην έχουν την υποχρέωση να επιστρέψουν τα χρήματα. Είναι χαρακτηριστικό πως ακόμα και στις περιπτώσεις  των συμφωνητικών που προέβλεπαν επιστροφή των χρημάτων  σε περίπτωση ματαίωσης για λόγους ανωτέρας βίας, ο όρος δεν τηρήθηκε με την αιτιολογία ότι τα προγραμματισμένα ταξίδια δεν ματαιώθηκαν από το υπουργείο, αλλά ανεστάλησαν και επομένως κάποια στιγμή θα πραγματοποιηθούν.

Το πρόβλημα μπορούσε να λυθεί με μια νέα  ΠΝΠ που θα καλούσε τα Τουριστικά Γραφεία να επιστρέψουν άμεσα τα χρήματα στους γονείς.

Αντί για αυτό  με ΠΝΠ (ΦΕΚ 84 13/04/20 άρθρο 70) έδωσε τη δυνατότητα στα Τουριστικά Πρακτορεία (“…να προσφέρουν στον πελάτη (γονέα) αντί της επιστροφής χρημάτων ισόποσο πιστωτικό σημείωμα (Voucher) ισχύος δεκαοκτώ (18) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης του.»

Με ευθύνη του υπουργείου λοιπόν, τα ταξιδιωτικά πρακτορεία αρνήθηκαν να επιστρέψουν έστω και μέρος των χρημάτων, ενώ είναι γνωστό:

α) πως δεν προωθούν αμέσως στα ξενοδοχεία και στις αεροπορικές εταιρείες το σύνολο των χρημάτων που εισπράττουν από τους γονείς των μαθητών,

β) πως καλύπτονται από ασφάλιση αστικής επαγγελματικής ευθύνης, όπως υποχρεούνται από τον νόμο προκειμένου να αναλάβουν σχολικές εκδρομές ( αρθ. 13 ΦΕΚ 681/06.03.2017 ),

Στον Δήμο μας γονείς από 2 Γυμνάσια και 1Λύκειο έχουν προκαταβάλει  χρήματα .

Δεν ήταν χρήματα που περίσσευαν από τις οικογένειες προκειμένου να τα αποταμιεύσουν σε μελλοντικά ταξίδια αναψυχής.

Οι οικογένειες ξοδεύουν ήδη μεγάλα χρηματικά ποσά για τα εξωσχολικά μαθήματα, τα φροντιστήρια και τις δραστηριότητες των παιδιών τους.

Το Υπουργείο Παιδείας έχει υποχρέωση λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των σχολικών εκδρομών να αποσύρει τα σχολεία από την ΠΝΠ 13/04/2020 και να δοθούν άμεσα τα χρήματα στους γονείς.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΓΜΕ  ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑ 18:00 .

Ένωση Γονέων Δήμου Διονύσου

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ