Επιμένουν οι ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ και επαναφέρουν το θέμα των “Νερών του Κρυονερίου”

ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ κ. ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗ. ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ, ΑΛΛΙΩΣ …ΑΠΟΧΩΡΗΣΤΕ !

Ελάχιστες ημέρες απομένουν μέχρι τις εκλογές και ο κ. Καλαφατέλης, απαξιώνοντας πλήρως το εκλογικό σώμα, δεν έχει απαντήσει ακόμη σε κανένα απολύτως ερώτημα επί της ουσίας της πολύκροτης υπόθεσης «Νερά του Κρυονερίου», για την οποία του έχουν καταλογιστεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο ευθύνες για οικονομικές ατασθαλίες 500 χιλιάδων ευρώ περίπου. Για την υπόθεση πέρασε τις πόρτες του ανακριτή και του εισαγγελέα στις 13-5-2019 ως κατηγορούμενος σε βαθμό κακουργήματος για τα αδικήματα της απιστίας και της υπεξαίρεσης σε βάρος του Δήμου (για ποσό που υπερβαίνει συνολικά τις 150.000 ευρώ) και ο υπαίτιος των οποίων μεταχειρίστηκε ιδιαίτερα τεχνάσματα.

1. Κατ’ αρχήν, πόθεν, από ποια στοιχεία, από ποια μελέτη προκύπτει ότι η Κοινότητα Κρυονερίου χρειαζόταν πράγματι πρόσθετο νερό όταν από την σχετική έκθεση Σκαγιά προκύπτει ότι το επίμαχο χρονικό διάστημα οι ανάγκες σε νερό της Κοινότητας έβαιναν μειούμενες λόγω παράνομων υδροληψιών από γεωτρήσεις των μεγάλων καταναλωτών (εργοστάσια κ.λπ.);

2. Γιατί ο κ. Καλαφατέλης προχώρησε σε προμήθεια νερού από ιδιώτες χωρίς να έχει προηγουμένως ζητήσει και λάβει έγγραφη βεβαίωση της ΕΥΔΑΠ ότι αδυνατεί να προμηθεύσει με πρόσθετο νερό την Κοινότητα Κρυονερίου, όπως απαιτείτο από το νόμο;

Μήπως διότι η ΕΥΔΑΠ μπορούσε να προμηθεύσει το νερό, όπως το έπραξε αργότερα όταν της ζητήθηκε;

3. Γιατί ακριβοπλήρωνε παράνομα ο κ. Καλαφατέλης σε ιδιώτες το (κατά νόμον) κοινόκτητο και κοινόχρηστο υπόγειο νερό καθ’ ην στιγμή, σύμφωνα με το νόμο, μπορούσε να το έχει δωρεάν;

4. Γιατί αποδεχόταν ως πελάτης την εμπορία του (νόμω ανεπίδεκτου εμπορίας) δημόσιου αγαθού που λέγεται υπόγειο νερό και το οποίο παρανόμως αντλείτο και παρανόμως πουλιόταν, μετατρέποντας ουσιαστικά το Δήμο σε κλεπταποδόχο;

5. Γιατί ενώ ο ίδιος εισηγήθηκε και το κοινοτικό συμβούλιο ενέκρινε στις 14-4-2005 αύξηση 8% στην τιμή της αγοράς του νερού από τον ιδιώτη, αμέσως μετά, ενεργώντας λάθρα και υπογείως ο κ. Καλαφατέλης έδωσε στις 30-5-2005 στη ΔΕΗ παράνομη εντολή να χρεώνεται το ηλεκτρικό ρεύμα της ιδιωτικής γεώτρησης στην κοινότητα, αυξάνοντας έτσι «από την πίσω πόρτα» και ερήμην του κοινοτικού συμβουλίου το κόστος του νερού κατά 70% (για το υπόλοιπο του έτους 2005) και κατά 96% (για το έτος 2006), αντί του 8% που είχε εγκρίνει ως άνω το κοινοτικό συμβούλιο, και επιβαρύνοντας έτσι το δήμο παράνομα με 80 χιλιάδες ευρώ περίπου;

Ποιος πράγματι ενθυλάκωσε το πιo πάνω αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό;

6. Γιατί ο κ. Καλαφατέλης, καίτοι τελούσε σε πλήρη επίγνωση της όλης κατάστασης των πραγμάτων, παρέλειψε να ενημερώσει τη ΔΕΗ ότι η γεώτρηση έπαυσε να χρησιμοποιείται για άρδευση χωραφιού, με συνέπεια να συνεχίσει επί δύο και πλέον έτη το ρεύμα της γεώτρησης να χρεώνεται με μειωμένο αγροτικό τιμολόγιο (αντί για εμπορικό) και να προκύψει έτσι διαπιστωμένη ρευματοκλοπή σε βάρος της ΔΕΗ ύψους 30 χιλιάδων ευρώ περίπου;

7. Γιατί ο κατά νόμον υπεύθυνος για τη σύννομη λειτουργία της γεώτρησης κοινοτάρχης Γιάννης Καλαφατέλης συνεργούσε στην παράνομη εκατό και πλέον φορές μεγαλύτερη του επιτρεπομένου άντληση 300 χιλιάδων κ.μ. νερού ετησίως (αντί αυτής των 2-3 χιλιάδων κ.μ. που προέβλεπε η σχετική άδεια) και για εμπορική χρήση αντί της αγροτικής που ήταν η μόνη επιτρεπόμενη;

8. Γιατί ο κ. Καλαφατέλης συνεργάστηκε στην εμπορία του νερού καθ’ ην στιγμή γνώριζε ότι ο ιδιοκτήτης της γεώτρησης δεν διέθετε άδεια εμπορίας νερού, προϋπόθεση που είχε θέσει το κοινοτικό συμβούλιο ως συμβατικό όρο για την προμήθεια του νερού, όπως προβλεπόταν και στην αντίστοιχη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος;

9. Γιατί ενώ ο ιδιοκτήτης της γεώτρησης αδιαφορούσε πλήρως έναντι της συμβατικής του υποχρέωσης να προσκομίζει τακτικά πιστοποιητικά καταλληλότητας του νερού της γεώτρησής του, ο κ. Καλαφατέλης συνέχιζε να προμηθεύεται το συγκεκριμένο νερό για το οποίο μάλιστα μικροβιολογική εξέταση έτους 2007 είχε δείξει «υψηλούς ρύπους»;

10. Γιατί η εν λόγω οικονομική ατασθαλία εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ μεθοδεύτηκε στο σύνολό της αποκλειστικά με δεκάδες παράνομες απ’ ευθείας αναθέσεις ενώ έπρεπε να γίνεται με διαγωνισμούς, καθ’ όσον επρόκειτο για προμήθειες που υπερέβαιναν τα 15.000 ευρώ ετησίως;

11. Γιατί, μετά που είχε πληρωθεί το “ενοίκιο” της γεώτρησης για 4 μήνες έτους 2007, εκταμιεύτηκαν σε μετρητά και με εντολή Καλαφατέλη για τον ίδιο σκοπό 40.000 ευρώ χωρίς κανένας να έχει υπογράψει ως «ο λαβών» το συγκεκριμένο ποσό;

Ποιoς ενθυλάκωσε το πιo πάνω ποσό;

12. Γιατί εκταμιεύτηκαν και άλλες 40.000 ευρώ, για την πληρωμή (υποτίθεται) των συνιδιοκτητών άλλης γεώτρησης, ομοίως σε μετρητά και με εντολή Καλαφατέλη, χωρίς και πάλι κανένας να έχει υπογράψει ως «ο λαβών» το συγκεκριμένο ποσό;

Και, όχι μόνον αυτό, αλλά η υπογραφή των (άφαντων πράγματι) συνιδιοκτητών της συγκεκριμένης γεώτρησης δεν υπάρχει απολύτως πουθενά, ούτε σε συμφωνητικά ούτε σε αιτήσεις ούτε σε προσφορές ούτε πουθενά!!!

Γι’ αυτό και το Ελεγκτικό Συνέδριο αποφαίνεται ότι δεν προκύπτει από πουθενά πως το συγκεκριμένο ποσό το εισέπραξαν οι συνιδιοκτήτες της γεώτρησης.

Ποιος λοιπόν ενθυλάκωσε και το πιο πάνω ποσό;

13. Και στις δύο πιo πάνω περιπτώσεις συμβαίνει η εξής παγκόσμια πρωτοτυπία: Ως προμηθευτής και προμηθευόμενος του νερού εμφανίζεται… η Κοινότητα Κρυονερίου!!!

Δηλαδή, «Γιάννης κερνάει Γιάννης πίνει».

Με άλλα λόγια, τυπικά, σύμφωνα με τα σχετικά παραστατικά, τα δύο πιο πάνω «σαραντάρια» φέρονται εισπραχθέντα σε μετρητά από ….την Κοινότητα Κρυονερίου!!!

Και, μάλιστα, στα πιο πάνω σαραντάρια δεν υπάρχει παρακρατηθείς φόρος, πράγμα που σημαίνει ότι διακινήθηκαν μαύρα.

Ποιος λοιπόν από την Κοινότητα Κρυονερίου, αν όχι ο ίδιος ο κ. Καλαφατέλης, διακίνησε παράνομα και «μαύρα» τα πιο πάνω μετρητά συνολικού ύψους 80.000 ευρώ και, εν πάσει περιπτώσει, σε ποιανού την τσέπη κατέληξαν;

Τα πιo πάνω αποκαλύπτουν μόνο την κορυφή του παγόβουνου σε ό,τι αφορά την πολύκροτη υπόθεση «Νερά του Κρυονερίου».

Στην πραγματικότητα, όπως προκύπτει από τη σχετική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου (αλλά και την ποινική διερεύνηση της υπόθεσης) δεν υπάρχει τίποτε απολύτως στη συγκεκριμένη υπόθεση που να έγινε νόμιμα.

Και, ενώ για όλα τα πιo πάνω ερωτήματα που βρίσκονται στο στόμα του κάθε δημότη τόσο ο κ. Καλαφατέλης όσο και συνολικά η «Δύναμη Ευθύνης» σιωπούν ένοχα φυγομαχώντας, σπεύδουν να “πανηγυρίσουν”, άκουσον-άκουσον, για το «μέγα» γεγονός ότι (μετά την υποβολή της απολογίας του στον ανακριτή στις 13-5-2019) ο κ. Καλαφατέλης…. ΔΕΝ ΠΡΟΦΥΛΑΚΙΣΤΗΚΕ!!!

Και αυτό το γεγονός, ότι δηλαδή ο κ. Καλαφατέλης δεν προφυλακίστηκε, διότι δεν κρίθηκε ως ύποπτος φυγής, επιχειρούν να το εμφανίσουν ως… «κατάρρευση της σκευωρίας»!!!

Τόσο έχουν στριμωχτεί και τόσο απελπισμένοι είναι που μέχρι χτες ισχυρίζονταν ψευδώς πως ο κ. Καλαφατέλης δεν είναι κατηγορούμενος και σήμερα δε διστάζουν να βαφτίσουν την έκθεση-καταπέλτη του Ελεγκτικού Συνεδρίου και το κατηγορητήριο των αρμόδιων δικαστικών διωκτικών αρχών με βάση το οποίο ο κ. Καλαφατέλης «θα κάτσει στο σκαμνί» λίαν συντόμως ως … «σκευωρίες»!

Τέτοιο κατάντημα υποψήφιου δημάρχου και τέτοιο κατάντημα προεκλογικού λόγου από τους έντρομους απολογητές του ασφαλώς δεν πρόκειται να ξαναδεί ο Διόνυσος.

Απαντήστε κ. Καλαφατέλη.

Σταματήστε να φυγομαχείτε.

Απαντήστε επί της ουσίας της υπόθεσης των «Νερών του Κρυονερίου», αλλιώς … αποχωρήστε!

Διόνυσος, Ανοιχτοί Ορίζοντες

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ