Κατεπείγουσα επιστολή του Δημάρχου Διονύσου προς το Διευθυντή Δασών Ανατολικής Αττικής, για τη διευκόλυνση των πολιτών στο πλαίσιο της υποβολής στοιχείων για τους δασικούς χάρτες

Ακολουθεί το κατεπείγον έγγραφο του Δημάρχου Διονύσου Γιάννη καλαφατέλη προς το Διευθυντή Δασών Ανατολικής Αττικής κο Καλπαξίδη, για τη διευκόλυνση των πολιτών και την αποφυγή της ταλαιπωρίας τους, στο πλαίσιο της υποβολής στοιχείων για τους δασικούς χάρτες:

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ
Άγιος Στέφανος 27/10/2020

Προς τον Δ/ντή Δασών Αν. Αττικής
Αριθμός Πρωτ.: 26830
κ. Αν. Καλπαξίδη
Αγίου Ιωάννου 65 Αγία Παρασκευή
ΤΚ 15342

Θέμα:Προσκόμιση βεβαίωσης του Δασαρχείου για τη μορφή της έκτασης, όσον αφορά οικοδομικές άδειες μετά τις 11-06-1975.
Σχετ. : α) Η από 21/07/2019 Ανακοίνωση σας

κ.Δ/ντή,

Σε ότι αφορά το θέμα σας ενημερώνουμε για τα εξής:
1. Το τελευταίο διάστημα γινόμαστε καθημερινά αποδέκτες σφοδρών διαμαρτυριώνσυμπολιτών μας,ότι λαμβάνουν έγγραφο σας για τηνπροσκόμιση, μεταξύ των άλλων και τη βεβαίωση του θέματος, απαίτηση όμως, στην οποία δεν μπορούν να ανταποκριθούν.

2. Οι συγκεκριμένοι συμπολίτες μας διαθέτουν ιδιοκτησίες σε περιοχές εντός των θεσμοθετημένων ορίων των οικισμών Αγίου Στεφάνου, Άνοιξης και Ραπεντώσας, όπου έχουν εκδοθεί οικοδομικές άδειες μετά την 11-06-1975 και οι οποίοι πρόσφατα είχαν ανταποκριθεί στην ανακοίνωση σας για την συλλογή και υποβολή στοιχείων της ιδιοκτησίας των, σχετικών με την ανάρτηση των δασικών χαρτών (βλ. παραπάνω σχετ.).

3. Οι ίδιοι μας πληροφορούν, ότι για την εν λόγω βεβαίωση, η Υπηρεσία σας αρχικά, παραπέμπει στο Δασαρχείο, το οποίο, με τη σειρά του, παραπέμπει στην Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου, χωρίς όμως αποτέλεσμα, αφού οι παραπάνω περιοχές οικοδομούντο μέχρι τουλάχιστον το 2011, με τη παραδοχή-βεβαιότητα της Πολεοδομικής Αρχής ότι διαθέτουν νόμιμα όρια προϋφιστάμενα του 1923 και ως εκ τούτου δεν απαιτείτο σχετικός χαρακτηρισμός από το Δασαρχείο.

4. Ταυτόχρονα είναι γνωστόν ότι σύμφωνα με την παρ. 1γ του άρθρου 48 το ν.4685/2020 (ΦΕΚ Α΄92)που τροποποιεί την παρ. 7 του άρθρου 3 του ν.998/79 (ΦΕΚ Α΄289), «Για τις οικοδομικές άδειες οι οποίες έχουν εκδοθείπριν την έναρξη ισχύος του ν. 4030/2011 (Α’ 249), οι οποίες δεν έχουν ανακληθεί ή ακυρωθεί, ακόμη και αν δενέχουν υλοποιηθεί, δεν χαρακτηρίζεται ως δάσος ή δασική έκταση, μόνον για ακίνητα ή τμήματα αυτών που πληρούν τουςόρους αρτιότητας σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς κατάτον χρόνο έκδοσης της σχετικής άδειας». Παρόμοια δε ορίζει και αντίστοιχη διάταξη της υπ΄αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956 Υ.Α. (ΦΕΚ 2773 Β΄, που εξειδικεύει το ν.4685/2020.

5. Συμπερασματικά, από τα παραπάνω σαφώς προκύπτει ότι όσοι διαθέτουν οικοδομική άδεια της περιόδου από 11-06-1975(η ημερομηνία που αναφέρεται στα κοινοποιούμενα έγγραφα σας) μέχρι τον χρόνο έναρξης ισχύος του ν. 4030/2011,σε περιοχές εντός των θεσμοθετημένων ορίων των οικισμών Αγίου Στεφάνου, Άνοιξης και Ραπεντώσας, η οποία δεν έχει ανακληθεί, αδυνατούν να προσκομίσουν την επίμαχη βεβαίωση, την ίδια ώρα που κατ΄εφαρμογή του νόμου, έκταση των ακινήτων τους που αντιστοιχεί στους όρους δόμησης κατά τον χρόνον έκδοσης της άδειας, δεν χαρακτηρίζεται ως δάσος ή δασική έκταση.
κ. Δ/ντή
Μετά από αυτά παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες, ώστε για τις ως άνω περιοχές να τεθεί τέρμα στην άνευ λόγου ταλαιπωρία των εν λόγω συμπολιτών μας, παραμένοντας στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

Με εκτίμηση
Ο Δήμαρχος Διονύσου

Γιάννης Καλαφατέλης

Υ.Γ.: Η παρέμβαση μας αυτή για την επίμαχη βεβαίωση, δεν σχετίζεται με τυχόν άλλες ελλείψεις στοιχείων των αντίστοιχων φακέλων.

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ