Μαζί για τον Διόνυσο: “Οι θέσεις μας για το δια περιφοράς Δημοτικό Συμβούλιο στις 24 Μαρτίου”

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 24/3/2020

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010

σε συνδυασμό με τις διατάξεις της από 11/3 /2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ. 55/11-3-2020 Τεύχος Α΄) παρ.1 άρθρο 10

ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ:

Θεωρούμε ότι προ ημερησίας διατάξεως θα έπρεπε ο Δήμαρχος και οι αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι να ενημερώσουν το Δημοτικό Συμβούλιο για την υφιστάμενη κατάσταση, τα μέτρα που έχουν ληφθεί, τις νέες αναγκαιότητες που έχουν προκύψει και την τυχόν βοήθεια που θα ήθελαν από τις Παρατάξεις και τους  Συμβούλους.

Υπενθυμίζουμε ότι η σύσκεψη των επικεφαλής των Παρατάξεων που πραγματοποιήθηκε με την πρωτοβουλία του Δημάρχου πριν ληφθούν τα πρόσφατα μέτρα, είχε ως τελικό συμπέρασμα ότι όλες οι παρατάξεις θα συμβάλουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε κάθε μέτρο που θα εξασφαλίσει κατά το μέγιστο δυνατόν την ασφάλεια και την υγεία των δημοτών και των εργαζομένων στο Δήμο και που θα στηρίζει και θα ενισχύει την τοπική κοινωνία.

Η εξ’ αποστάσεως συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πρέπει να γίνεται με τηλεδιάσκεψη ώστε να υπάρχουν οι κατάλληλες ουσιαστικές και χρονικές προϋποθέσεις για τοποθετήσεις, ανταλλαγή απόψεων και καταγραφή των θέσεων.

Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 1ο: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020 Δήμου Διονύσου».

Κατά την συζήτηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου στις  28/12/2019 (ο οποίος υπενθυμίζουμε ότι καταψηφίστηκε από την πλειοψηφία των μελών του Δημοτικού συμβουλίου) καταψηφίσαμε για δύο κυρίως λόγους: α) την μη τεκμηριωμένη εισήγηση για πολλά έργα και β) την μη αποδοχή οποιασδήποτε πρότασης, διόρθωσης ή τροποποίησης που εισηγήθηκε η αντιπολίτευση.

Σήμερα, τρεις μόνο μήνες από τότε, εισηγείσθε την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος, προτείνοντας την μείωση κατά 2 περίπου εκατομμυρίων ευρώ των προϋπολογιζόμενων ποσών σε 23 έργα και την αύξηση κατά 185 περίπου χιλιάδων ευρώ σε 2 έργα. Η πρότασή σας αυτή καταδεικνύει την προχειρότητα με την οποία συντάχθηκε το τεχνικό πρόγραμμα, ενώ η σύνδεσή της προτεινόμενης τροποποίησης με την αναγκαστική μείωση του οικονομικού προϋπολογισμού δεν αποτελεί δικαιολογία και δεν αναιρεί την ευθύνη σας να μην δεχθείτε οποιαδήποτε παρατήρηση κατά την ψήφιση του τεχνικού προγράμματος. Άλλωστε, η λογική του παραμένει η ίδια.

Είναι αυτονόητο ότι καταψηφίζουμε την προτεινόμενη τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος.

ΘΕΜΑ 2ο: «1η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ Ο.Ε. 2020»

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις αφορούν στο σύνολο σχεδόν των στοιχείων του προϋπολογισμού. Δεν είναι δυνατόν να συζητηθεί η αναμόρφωση του προϋπολογισμού χωρίς λεπτομερή τεκμηρίωση και συζήτηση για την σκοπιμότητα της τροποποίησης ανά κωδικό. Η ευκολία με την οποία μειώνονται τα ποσά σε δεκάδες κωδικούς καταδεικνύει την ευκολία επίσης με την οποία ενεγράφησαν τα ποσά αυτά.

Πιστεύουμε και προτείνουμε την μη συζήτηση του θέματος και την αναλυτική τεκμηρίωση, παροχή πληροφοριών και ανταλλαγή απόψεων σε συνεδρίαση όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν. Εν τω μεταξύ, ο Δήμος έχει ψηφισμένο προϋπολογισμό για να λειτουργεί.

Σε περίπτωση που το θέμα συζητηθεί, καταψηφίζουμε την προτεινόμενη τροποποίηση του προϋπολογισμού.

ΘΕΜΑ 3ο: «Εισήγηση απαλλαγής οφειλετών από προσαυξήσεις χρεώσεων».

Συμφωνούμε με την εισήγηση λόγω των πρωτόγνωρων καταστάσεων που βιώνουμε ως κοινωνία.

Ψηφίζουμε ΝΑΙ.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι

Νίκος Κλήμης

Λυδία Φέρμελη

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ