Μητρώο Αρρένων Δήμου Διονύσου: Πρόσκληση σε γονείς γεννηθέντων το 2021

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Μητρώο Αρρένων
Πρόσκληση Σε Γονείς Γεννηθέντων Το 2021

Ο Δήμαρχος Διονύσου, καλεί σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 2119/1993 «Κύρωση κώδικα διατάξεων περί μητρώου αρρένων», τους γονείς των άρρενων τέκνων που γεννήθηκαν το έτος 2021 και έχουν οικογενειακή μερίδα στο Δήμο Διονύσου, να προσέλθουν στις κατά τόπους Δημοτικές ενότητες, προκειμένου να λάβουν γνώση του ονομαστικού καταλόγου που έχει καταρτιστεί για τη σύνταξη του Μητρώου Αρρένων έτους 2021 και να υποβάλουν τις τυχόν ενστάσεις τους στο Δημοτολόγιο – Τμήμα Μητρώου Αρρένων, επί της οδού Πεντζερίδου 3, μέχρι 31 Μαΐου 2022 από Δευτέρα έως Παρασκευή (08:30 -14:30).

DOC003 – 2022-04-12T144530.722

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ