Νέα επιστολή των παρατάξεων της Mειοψηφίας του Δήμου Διονύσου για τα rapid test

Περί της προμήθειας των rapidtest και περί… ξεχασμένων υποσχέσεων!

Οι απαντήσεις(;;;) της Διοίκησης του Δήμου καθώς και του τ. Αντιδημάρχου κ. Χρήστου Τσεβά στην κοινή μας ανακοίνωση της 10ης/5/2021 σχετικά με την προμήθεια rapidtest περιλαμβάνονται αφενός στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο Δήμος στις 12/5/2021 και αφετέρου στα όσα συζητήθηκαν κατά την συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της 11ης/5/2021. Με βάση τα ανωτέρω:
1. Επιβεβαιώθηκε ότι ο Δήμος απέστειλε έγγραφη πρόσκληση μόνο στην εταιρεία συμφερόντων της συζύγου του τότε Αντιδημάρχου κ. Χρήστου Τσεβά και σε ένα φαρμακείο στον Κορυδαλλό!
2. Επιβεβαιώθηκε ότι η επωνυμία της δεύτερης εταιρείας που αναφέρεται στην απόφαση της Ο.Ε. της 24ης/11/2020 διαφέρει από την επωνυμία του φαρμακείου που αναγράφεται στο έγγραφο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου που επιδείκνυε ο κ. Τσεβάς κατά την συνεδρίαση της Ο.Ε. της 11ης/5/2021!
3. Επιβεβαιώθηκε ότι η μοναδική προσφορά που ελήφθη ήταν από την εταιρεία συμφερόντων της συζύγου του κ. Τσεβά, αφού το φαρμακείο δεν έδωσε προσφορά!
4. Επιβεβαιώθηκε ότι η τιμή προσφοράς ανά τεμάχιο (20,00€) ήταν ακριβώς η τιμή του ενδεικτικού προϋπολογισμού του Δήμου!
5. Επιβεβαιώθηκε ότι η Ο.Ε. προμηθεύτηκε τελικώς με απευθείας ανάθεση τα 1.500 τεμάχια rapidtest από την εταιρεία συμφερόντων της συζύγου του τότε Αντιδημάρχου κ. Χρήστου Τσεβά στην τιμή των είκοσι ευρώ (20,00€) ανά τεμάχιο!
6. Επιβεβαιώθηκε ότι στην απόφαση της Ο.Ε. περιλαμβάνεται μόνο η «προμήθεια των rapidtest» στην τιμή των είκοσι ευρώ (20,00€) ανά τεμάχιο και όχι και η “παροχή ιατρικών υπηρεσιών”!
7. Επιβεβαιώθηκε ότι στην υπογραφείσα σύμβαση προστέθηκε και η “παροχή ιατρικών υπηρεσιών” αφού εν τω μεταξύ είχε επιβληθεί ανώτατη τιμή τεμαχίου rapidtest τα δέκα ευρώ (10,00€)!
8. Επιβεβαιώθηκε ότι στην συνεδρίαση της Ο.Ε. της 26ης/1/2021 συμμετείχε και ψήφισε ο τότε Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Τσεβάς παρά το ότι από την απόφαση που ελήφθη είχε οικονομικό όφελος η σύζυγός του!
Βέβαια, δεν δόθηκαν απαντήσεις για το αν διαθέτει ο Δήμος Νοσηλευτές, για το πόσο κοστολογείται η παρουσία ενός Νοσηλευτή 8 ώρες την εβδομάδα για 2-3 μήνες στο πολυϊατρείο του Δήμου, για το αν υπήρχε ηθική υποχρέωση να ενημερωθούν τα μέλη της Ο.Ε. πριν την ψήφιση του θέματος για το ιδιοκτησιακό καθεστώς της εταιρεία στην οποία θα γινόταν η απευθείας ανάθεση, κ.λπ.

Ειδικότερα όμως, σχετικά με το θέμα της δεύτερης εταιρείας (το φαρμακείο στον Κορυδαλλό) στην οποία απέστειλε γραπτή πρόσκληση ο Δήμος (και η οποία δεν απέστειλε τελικώς προσφορά), τίθενται πολύ σοβαρά και ουσιαστικά ερωτήματα:
– Με ποια κριτήρια επιλέγονται οι εταιρείες στις οποίες απευθύνεται ο Δήμος για λήψη προσφοράς όταν δεν διενεργεί δημόσιους διαγωνισμούς;
– Υπάρχουν κριτήρια εντοπιότητας ή πρώην επιτυχούς συνεργασίας ή εξειδίκευσης ή μεγέθους κ.λπ. (ή συνδυασμός βέβαια των προηγουμένων) ή… ουδέν κριτήριο υπάρχει και απευθυνόμαστε σε «φίλους και γνωστούς»;
Και επί του προκειμένου, στο συγκεκριμένο φαρμακείο που εδρεύει στον Κορυδαλλό (έστω, με την διαφορετική επωνυμία) με ποιο κριτήριο απευθύνθηκε ο Δήμος; Έχει ξανασυνεργαστεί με τον Δήμο; Υπήρξε παλαιότερα προμηθευτής του Δήμου; Υπάρχει κάποια άλλη σχέση; Γιατί π.χ. δεν απευθύνθηκε ο Δήμος σε ένα μεγάλο φαρμακείο της περιοχής μας ώστε να ενισχύσουν και την τοπική επιχειρηματικότητα; Τελικά, υπάρχει κάποια διαδικασία ή ένας υπάλληλος απευθύνεται σε όποιους αυτός επιλέγει ή επιθυμεί;
Προεκλογικά, και η Παράταξη του Δημάρχου είχε μιλήσει για διαφάνεια και για «μητρώο προμηθευτών». Για όποιον δεν θυμάται, παραθέτουμε αυτολεξεί την απάντηση του σημερινού Δημάρχου σε συνέντευξή του στο OTAVOICE (www.otavoice.gr) στις 4/4/2019:
“Ειδικά για την διαφάνεια, προτείνουμε τη θεσμοθέτηση Ειδικού Κανονισμού Προμηθειών και Έργων για την εξασφάλιση διαπαραταξιακού ελέγχου και δημοσιότητας στις απ’ ευθείας αναθέσεις και τους πρόχειρους διαγωνισμούς.”
Υπάρχουν βέβαια και οι επίσημες Θέσεις της Παράταξης του κ. Δημάρχου με τίτλο «Διαφάνεια στην Πράξη» της 17ης/3/2019 (επισυνάπτεται το έντυπο), όπου μεταξύ άλλων διατυπώνονται τα εξής:
“Μέχρι την πλήρη ενεργοποίηση και αποκλειστική εφαρμογή από τον Δήμο Διονύσου του Εθνικού Συστήματος και του Κεντρικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ- ΚΗΜΔΗΣ):
1. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, συστήνεται Εποπτική Επιτροπή Διαφάνειας (ΕΕΔ) των απευθείας αναθέσεων και των προχείρων διαγωνισμών, με τη συμμετοχή ενός συμβούλου από κάθε παράταξη του Δ.Σ., με δικαίωμα πρόσβασης σε κάθε σχετικό στοιχείο. Η ΕΕΔ έχει διετή θητεία και συντάσσει ανά εξάμηνο έκθεση πεπραγμένων, που την υποβάλλει στο Δ.Σ.
2. Ορίζεται σε εβδομαδιαία βάση, σταθερή και συγκεκριμένη ημέρα και ώρα για τις απευθείας αναθέσεις και τη διενέργεια πρόχειρων διαγωνισμών για τις ανάγκες του Δήμου, παρουσία της ΕΕΔ και σε ανοιχτή προς τους πολίτες συνεδρίαση.
3. Δημιουργείται κατάλογος εργολάβων και προμηθευτών που δραστηριοποιούνται ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην περιοχή, μετά από δημόσια πρόσκληση και δήλωση των ενδιαφερομένων. Ο κατάλογος είναι ανοικτός και επικαιροποιείται / αναθεωρείται τακτικά.
4. κ.λπ.
Κύριε Δήμαρχε,
δύο χρόνια μετά, υπάρχει ο Ειδικός Κανονισμός Προμηθειών και η Επιτροπή Διαφάνειας, που θα διασφάλιζαν όλες τις πλευρές; Ή απλώς τώρα διοικούμε τον Δήμο και οι… έκτακτες ανάγκες της πανδημίας, της Μήδειας κ.λπ. προσφέρουν άλλες δυνατότητες στους διοικούντες; Τα έσοδα του Δήμου είναι χρήματα των δημοτών του και γενικότερα των φορολογούμενων πολιτών. Κάθε παρέμβαση για την μη διασπάθισή τους αποτελεί υποχρέωση όλων μας.

Ουδέποτε ισχυριστήκαμε ότι συγγενικά πρόσωπα Αντιδημάρχων ή Δημοτικών Συμβούλων απαγορεύεται να συνεργαστούν με τον Δήμο. Στην (μη) τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας, αλλά και των κανόνων ηθικής και δεοντολογίας αναφερθήκαμε. Και επ’ αυτών δυστυχώς, ουδεμία πειστική απάντηση δώσατε. Αντίθετα, μιλήσατε για «αβάσιμες υποθέσεις», «απαράδεκτους υπαινιγμούς», «αυθαίρετα συμπεράσματα», «ανήθικη επίθεση και λάσπη στον ανεμιστήρα». Είναι σαφές πλέον ότι έχουμε διαφορετική προσέγγιση, όχι μόνο στο συγκεκριμένο, αλλά και σε πολλά άλλα θέματα και κυρίως στην διαχείριση του δημόσιου χρήματος.

Οι Παρατάξεις:
ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ (Ζαμάνης Διονύσιος)
ΕΥΠΟΛΙΣ (Κουριδάκης Κωνσταντίνος)
ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΟΝΥΣΟ (Κλήμης Νικόλαος)
Στυλιανού Μαρία (Ανεξάρτητη Σύμβουλος)

 

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ