Ο Υπουργός Περιβάλλοντος Κώστας Σκρέκας έκανε καταρχήν δεκτή την τροπολογία που εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Διονύσου Γιάννης Καλαφατέλης κατά των Λατομείων

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΘΕΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

Καταλυτική για τη τύχη της προτεινόμενης ρύθμισης από τον Δήμο Διονύσου, που αφορά το θέμα των λατομείων, ήταν η σημερινή παρέμβαση του Δημάρχου  Διονύσου Γιάννη Καλαφατέλη στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, κατά τη συζήτηση του  Νομοσχεδίου «Διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την προστασία του φυσικού και χωροταξικού περιβάλλοντος».

Συγκεκριμένα η πρόταση του Δήμου Διονύσου, έγινε καταρχήν δεκτή από τον αρμόδιο Υπουργό κ. Κώστα  Σκρέκα, με την απαιτούμενη νομοτεχνική επεξεργασία της μέχρι την επικείμενη εισαγωγή του Νομοσχεδίου στην Βουλή. Παρόντες στη συζήτηση ήταν τόσο ο κ.Σκρέκας όσο και ο Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής Γιώργος Βλάχος.

Ακολουθεί η παρέμβαση του κ. Δημάρχου

«Αξιότιμε κ. Πρόεδρε, Αξιότιμοι κ. Βουλευτές

Να σας ευχαριστήσω που μας δίνετε την δυνατότητα να παρέμβουμε στην Επιτροπή σας για ένα σημαντικό πρόβλημα που ταλανίζει εδώ και 20 μήνες τις περιοχές μας, με την επιχειρούμενη επανενεργοποίηση ανενεργών επί 30 χρόνια, λατομείων μαρμάρου στο Πεντελικό, δηλαδή στο εμβληματικό όρος που αποτελεί πνεύμονα ζωής για ολόκληρο το Λεκανοπέδιο Αττικής.

Σε ορισμένους από εσάς, είχαμε την ευκαιρία, όταν ανέκυψε το πρόβλημα, να εκθέσουμε όλες τις διαστάσεις, την καθολική αντίδραση της τοπικής κοινωνίας, αλλά και τις ομόφωνες Αποφάσεις των Συλλογικών μας οργάνων για τις ενέργειες που θα αποτρέπουν αυτό το ανοσιούργημα, ζητώντας τη συμπαράσταση σας.

Να υπενθυμίσω εδώ, ότι οι Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, είχαν προχωρήσει την ίδια μέρα (13-4-2021), εν κρυπτώ από το Δήμο και την τοπική κοινωνία, στην έκδοση αδειών ερευνών μαρμαροφόρων κοιτασμάτων, αρχικά σε τέσσερις χώρους στη Βόρεια πλευρά του Πεντελικού, δίπλα σε σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους, μέσα σε καταφύγιο άγριας ζωής, μέσα σε αναδασωτέες περιοχές μια ανάσα από το ρυμοτομικό σχέδιο του Διονύσου, με τα αποτελέσματα, μάλιστα, των ερευνών να κατατίθενται την επομένη ημέρα.

Συγχρόνως να σας πληροφορήσω ότι μετά την αδειοδότηση αυτή, ακολούθησε η προβλεπόμενη κατάθεση των αντίστοιχων ΜΠΕ, οι οποίες, στη συνέχεια, αρχειοθετήθηκαν, ύστερα από αρνητική Απόφαση του ΚΑΣ, αλλά και την αποκάλυψη της παράνομης μεθόδευσης εκ μέρους των αιτούντων, δηλαδή συνεχόμενη έκταση περίπου 800 στρεμμάτων, να παρουσιάζεται κατακερματισμένη σε τέσσερις επί μέρους χώρους και η δραστηριότητα, να κατατάσσεται έτσι σε διαφορετική, περιβαλλοντικά, κατηγορία.

Δυστυχώς και πάλι αναστατωθήκαμε, όταν λίγο μετά, κατατέθηκε και 5η άδεια ερευνών, γεγονός που καταδεικνύει ότι το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, να αναπαράγεται και να παραμένει στο προσκήνιο, οξύνοντας περαιτέρω τις ήδη τεταμένες αντιδράσεις της τοπικής μας κοινωνίας.

Επιβεβαιώθηκε έτσι στην πράξη η αρχική μας εκτίμηση, ότι η ρίζα του κακού προέρχεται από την μεταβατικού χαρακτήρα, αναφορά του πδ προστασίας του Πεντελικού έτους 1988, για τη συνέχιση της λειτουργίας των τότε λειτουργούντων λατομείων, όταν όμως η μεταγενέστερη, διαμορφωμένη κατάσταση στη Βόρεια πλευρά του κυρίως Πεντελικού όρους είναι απαγορευτική πλέον για εκμεταλλεύσεις μαρμάρου. Συγκεκριμένα, οι εν λόγω λατομικές ζώνες παραμένουν ανενεργές για περίπου 30 χρόνια, αφού μετά το 1990, μόνο Αποφάσεις για αναπλάσεις των ανενεργών λατομείων υφίστανται (βλέπε Αποφάσεις του τότε «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ), ενώ μετά το 2014, ισχύουν επί πλέον και οι ρητές απαγορευτικές προβλέψεις του Ρυθμιστικού Σχεδίου των Αθηνών.

Συμπερασματικά, από τα παραπάνω προκύπτει μια αντιφατική κατάσταση που αποτελεί την πηγή του κακού: Από τη μια πλευρά υπάρχει η πρόβλεψη του πδ προστασίας του Πεντελικού έτους 1988, για τα τότε «λειτουργούντα» λατομεία μαρμάρου, όταν από την άλλη, μεταγενέστερα, διαμορφώθηκαν απαγορευτικές συνθήκες λειτουργίας τους. Απόδειξη ότι τα λατομεία παρέμειναν έκτοτε ανενεργά για 30 χρόνια, παρόλες τις προσπάθειες επανενεργοποίησης τους.

Συνεπώς πρόκειται ακριβώς, για μια κατάσταση, που συσσωρεύει κοινωνική δυσφορία και αναστάτωση χωρίς λόγο, αφού ούτως ή άλλως δεν επιτρέπει να ευδοκιμήσουν οι όποιες επιχειρηματικές προσπάθειες, ταυτόχρονα δε δημιουργεί μεγάλη σύγχυση ακόμη και στις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες, «επιτρέποντάς» τους να προχωρούν σε ατελέσφορες, τελικά, πράξεις.

Προκειμένου λοιπόν να εκλείψει αυτή η αντιφατική κατάσταση, καταρτίσαμε και προτείνουμε ως Δήμος Διονύσου, συγκεκριμένη τροπολογία – ρύθμιση συνοδευόμενη από αντίστοιχη αιτιολογική έκθεση, η οποία αφορά συμπλήρωση του λατομικού νόμου (στο άρθρο 48, παρ. 7 του ν.4512/2018).

Με αυτή συγκεκριμένα προσδιορίζονται συγκεκριμένες προϋποθέσεις με τις οποίες κηρύσσεται ανενεργή μια ζώνη λατομικών ορυκτών μεταξύ των οποίων και τα μαρμαροφόρα, κατ΄ αναλογία με αυτή που ήδη προβλέπει ο λατομικός νόμος για τις ζώνες αδρανών υλικών.

Συγκεκριμένα ορίζονται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Ο ελάχιστος χρόνος αδράνειας (τουλάχιστον 10ετία).
  • Ένας από τους παρακάτω λόγους: Να έχει εκδοθεί σχετικό Π.Δ. ή άλλη ανάλογη ρύθμιση, οι οποίες προστατεύουν τη συγκεκριμένη περιοχή προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, ή να έχει θεσμοθετηθεί Ρυθμιστικό Σχέδιο, ή Τ.Π.Σ ή Ε.Π.Σ. ή γενικότερα Χωροταξικός Σχεδιασμός, οι διατάξεις των οποίων είναι αντίθετες προς την λειτουργία λατομείων στη συγκεκριμένη λατομική περιοχή

Με τη σχετική ρύθμιση ορίζονται επίσης λοιπά θέματα, όπως:

  • Ποιοι μπορεί να επισπεύσουν τη διαδικασία (ο Υπουργός ΥΠΕΝ, ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμούκαθώς και λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα με ενεστώς και πρόδηλο έννομο συμφέρον
  • Η ακριβής η διαδικασία (η Υπηρεσία που εκδίδει την απαραίτητη διαπιστωτική πράξη για το χρόνο που η ζώνη έχει παραμείνει ανενεργή, για να ακολουθήσει Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος).
  • Σε ποια περίπτωση, πρέπει να προηγείται η διαδικασία αυτή (κατάθεσης αιτημάτων αδειών έρευνας ή έγκρισης σύμβασης εκμετάλλευσης).

Συμπερασματικά, κηρύσσοντας, με τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ανενεργές τις επίμαχες λατομικές ζώνες, η τυχόν προσπάθεια επανακήρυξής τους θα τίθεται υπό το πρίσμα των απαγορευτικών διατάξεων που εν τω μεταξύ έχουν ισχύσειχωρίς μάλιστα να δημιουργείται πρόβλημα, γεγονός που επισημαίνω, σε λειτουργούσες επιχειρήσεις.

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε, Αξιότιμοι κ. Βουλευτές

Και πάλι να σας ευχαριστήσω και είμαι στη διάθεση σας μαζί με τον Αντιδήμαρχο Στρατηγικού Σχεδιασμού & Χωροταξίας κο Ιωάννη Φωτάκη, που παραβρίσκεται αυτή την στιγμή μαζί μου, για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή πληροφορία».

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ