Παρατείνεται έως τις 30/7 η Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης του Δήμου Διονύσου λόγω Δασικών Πυρκαγιών

Επισυνάπτεται η από 8/7/2021 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, με την οποία παρατείνεται έως τις 30 Ιουλίου 2021 η Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης του Δήμου Διονύσου καθώς και των υπόλοιπων Δήμων που έχουν ενταχθεί σε κατάσταση επαπειλούμενου κινδύνου λόγω Δασικών Πυρκαγιών.

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ