Παρατείνεται έως τις 31/7/2020 η κατάθεση δικαιολογητικών από Συλλόγους για επιχορήγηση από το Δήμο Διονύσου για το έτος 2020

Από το Τμήμα Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Διονύσου ανακοινώνεται ότι όσοι εκ των Συλλόγων, Σωματείων, Φορέων και Ιερών Ναών του δήμου Διονύσου επιθυμούν την παροχή χρηματικής επιχορήγησης από τον Δήμο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 202 του Ν.3463/2006, μπορούν να υποβάλουν αίτηση έως και την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ