Πάρκα ΑΜΕΑ, Skate, Σκύλων, νησίδες φύτευσης και σύγχρονος φωτισμός στη Δροσιά

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΔΡΟΣΙΑΣ

Βιοκλιματική Ανάπλαση Κοινόχρηστων Χώρων Δροσιάς: Σε εξέλιξη ο διαγωνισμός, ποιες εργασίες προβλέπονται στην τεχνική περιγραφή

Εγκρίθηκε στην 42η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου, στις 21/9/2023, ο καθορισμός της ημερομηνίας του διαγωνισμού, τα τεύχη δημοπράτησης και η συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Βιοκλιματική Ανάπλαση Κοινόχρηστων Χώρων Δημοτικής Ενότητας Δροσιάς».

Σύμφωνα με την απόφαση, την Παρασκευή 15/12/2023 λήγει η προθεσμία υποβολής των προσφορών, ενώ την Τετάρτη 20/12/2023 θα πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική αποσφράγισή τους.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης «Αστική Αναζωογόνηση Δήμου Διονύσου» (άξονας προτεραιότητας: «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών») του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» με προϋπολογισμό 6.900.087 €.

Υπενθυμίζεται ότι στην ίδια πράξη συμπεριλαμβάνεται επίσης το έργο «Αξιοποίηση του κτιρίου πρώην ΤΥΠΕΤ», προϋπολογισμού 3.504.085 €, που αφορά στην επανάχρηση και την ευρύτερη αξιοποίηση του κτιρίου του πρώην ΤΥΠΕΤ στον Άγιο Στέφανο, το οποίο θα μετατραπεί σε πολιτιστικό πολυχώρο.

ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αντικείμενο του έργου είναι η  βιοκλιματική ανάπλαση  κοινοχρήστων χώρων   της Δημοτικής Ενότητας Δροσιάς, με στόχο την δημιουργία ασφαλών, φιλικών & λειτουργικών χώρων, έτσι ώστε αυτοί να αποτελέσουν πόλο έλξης και χρήσης για τους κατοίκους.

Είναι επιτακτική ανάγκη η αναβάθμιση της ασφάλειας των κοινόχρηστων χώρων του έργου και η συμμόρφωσή τους με τις ισχύουσες πολεοδομικές και λοιπές προδιαγραφές, η αντιμετώπιση της κακής υφιστάμενης κατάστασης και των υπαρχουσών φθορών,  ο εμπλουτισμός   και η ανάδειξη του υπάρχοντος πρασίνου με την παράλληλη κατασκευή  δικτύου άρδευσης, η κατασκευή υπόγειου δικτύου ηλεκτροφωτισμού με την εγκατάσταση  νέων σύγχρονων φωτιστικών και η τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού στους χώρους επέμβασης.

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή συνοδεύεται από αναλυτική Τεχνική Περιγραφή και Τεχνικές Προδιαγραφές όλων των Εργασιών («ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ»), οι οποίες προβλέπονται να εκτελεστούν στα πλαίσια του παρόντος έργου.

 1. Εργασίες επεμβάσεων (βάσει ΦΕΚ 6213/Β/07-12-2022)

Προβλέπονται οι εξής εργασίες ανακατασκευών:

 • Θα γίνει αποξήλωση και αντικατάσταση των υπαρχόντων κρασπέδων, ρείθρων & επιστρώσεων.
 • Οι νέες τελικές επιφάνειες, θα κατασκευαστούν με χρήση φωτοκαταλυτικών υλικών (κυβολίθων, πλακών κλπ), με εναρμόνιση στις απαιτούμενες προδιαγραφές για χρήση από άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ).
 • Εμπλουτισμός του υπάρχοντος αστικού πρασίνου, με ταυτόχρονη κατασκευή δικτύου άρδευσης για την υπάρχουσα και την νέα φύτευση.
 • Ηλεκτροφωτισμός (νέο δίκτυο) και νέα φωτιστικά με λαμπτήρεςLED, χαμηλής κατανάλωσης.
 • Έλεγχος της λειτουργίας των Η/Μ δικτύων με σύστηματηλεελέγχου.
 • Τοποθέτηση δοχείων μικροαπορριμμάτων σε όλους τους χώρους επέμβασης.
 • Απομάκρυνση – μετακίνηση των δέντρων που εμποδίζουν τη διέλευση των πεζών στα πεζοδρόμια.

Προβλέπονται εργασίες ανακατασκευών στις εξής περιοχές:

Α) ΠΛΑΤΕΙΕΣ

Πλατεία ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ

Πρόκειται για υφιστάμενη πλατεία, επιφάνειας 1.079 τ.μ. Στην πλατεία προτείνεται αντικατάσταση των υφιστάμενων δαπεδοστρώσεων και διαμόρφωση πεζοδρομίου γύρω από την πλατεία. Προτείνεται επίσης, νέα δαπεδόστρωση σε χώρο που αναπτύσσονται τραπεζοκαθίσματα καταστημάτων γύρω από την πλατεία, ενίσχυση της φύτευσης, προσθήκη αστικού εξοπλισμού, υπαίθρια καθιστικά, νέα φωτιστικά τεχνολογίας LED. Τα υπαίθρια καθιστικά προτείνεται να τοποθετούνται στην επέκταση της πλατείας και περιμετρικά των χώρων φύτευσης και πρασίνου, με σκοπό να δημιουργείται σκίαση, την ώρα της στάσης του επισκέπτη. Προβλέπεται η κατασκευή πέργκολας για επιπρόσθετο χώρο σκίασης, εφόσον κριθεί ότι απαιτείται στο χώρο.

Πλατεία ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΟΛΗ

Πρόκειται για υφιστάμενη πλατεία, επιφάνειας 1.018 τ.μ. Στην υφιστάμενη μορφή της πλατείας προτείνεται αποξήλωση και αντικατάσταση των δαπεδοστρώσεων της πλατείας, τόσο στο δάπεδο της πλατείας όσο και στο πεζοδρόμιο που την περικλείει.

Στην επιφάνεια της πλατείας προβλέπεται ενίσχυση της φύτευσης, με χώρο πρασίνου και δεντροφύτευση.  Στο πεζοδρόμιο περιμετρικά, προβλέπεται να προστεθεί σύστημα υποδομών εγκατάστασης δέντρων. Οι ζώνες φύτευσης θα οριοθετήσουν την περίμετρο της πλατείας σε σχέση με το πεζοδρόμιο και τον εσωτερικό χώρο της πλατείας.

Η πλατεία θα περιλαμβάνει αστικό εξοπλισμό, επιπλέον διαδρομές περιπάτου για τους επισκέπτες, υπαίθρια καθιστικά κατανεμημένα κατά μήκος των χώρων φύτευσης, καθώς και επιφάνεια που καλύπτεται με στέγαστρο. Προβλέπεται φωτισμός νέας τεχνολογίας LED ή χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων,  καθώς και χώρος στέγασης. Τα υπαίθρια καθιστικά προτείνεται να τοποθετούνται στο εσωτερικό της πλατείας και περιμετρικά των χώρων φύτευσης και πρασίνου, με σκοπό να δημιουργείται σκίαση και κατ’ επέκταση δροσιά, την ώρα της στάσης του επισκέπτη. Προβλέπεται η κατασκευή πέργκολας για επιπρόσθετο χώρο σκίασης, εφόσον κριθεί ότι απαιτείται στο χώρο.

Πλατεία ΑΡΗ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ

Η πλατεία σχεδιάζεται από την αρχή, σε επιφάνεια 5.156 τ.μ. Το οικόπεδο χαρακτηρίζεται από μεγάλη υψομετρική διαφορά η οποία πρέπει να αποτυπωθεί με ακρίβεια κατά την Τοπογραφική αποτύπωση και να συνυπολογιστεί στο συνολικό σχεδιασμό της πλατείας.

Στην νέα πλατεία προτείνεται η κατασκευή πάρκου ΑΜΕΑ, στο οποίο σχεδιάζονται υπαίθριοι καθιστικοί πάγκοι και καμπύλα στοιχεία νερού περιμετρικά των καθισμάτων. Για την επίστρωση της επιφάνειας αυτής που καλύπτει το πάρκο ΑΜΕΑ, προτείνεται χυτό βιομηχανικό αντιολισθητικό δάπεδο. Περιμετρικά του πάρκου προβλέπεται δεντροφύτευση, η οποία θα καθοριστεί από την Φυτοτεχνική Μελέτη.

Στη συμβολή των οδών Άρη Βελουχιώτη και Λεωφόρο Δημοκρατίας, θα σχεδιαστεί πάρκο skate  περίπου 680 τ.μ., γύρω από το οποίο προβλέπεται ψηλή φύτευση ώστε να επιτευχθεί η μείωση του ήχου.

Επιπρόσθετα, προτείνεται πάρκο σκύλων με χωμάτινη επίστρωση στην επιφάνειά του, τον απαραίτητο εξοπλισμό και περιμετρική περίφραξη.

Παράλληλα γίνεται ενίσχυση του φωτισμού, προσθήκη αντίστοιχου αστικού εξοπλισμού, νέα φωτιστικά τεχνολογίας LED.

Προβλέπεται η κατασκευή πέργκολας εφόσον κριθεί ότι απαιτείται. 

Β) ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ

Προβλέπεται επανακατασκευή (πεζοδρομίων & οδοστρωμάτων) με σκοπό την αναβάθμιση τους σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές, τον εμπλουτισμό του υπάρχοντος πρασίνου αλλά και την δυνατότητα ασφαλούς χρήσης από τους κατοίκους.

Βάσει σχεδιασμού προτείνεται να συμπεριληφθούν νησίδες φύτευσης στις οδούς που προβλέπεται να ανακατασκευαστούν. Οι νησίδες θα τοποθετηθούν βάσει μήκους της εκάστοτε οδού και με σκοπό να επιτρέπει την αξιοποίηση του ελεύθερου δρόμου για στάθμευση.

Αναλυτικά:

 • ΣΟΛΩΜΟΥ από Λ.Σταμάτας μέχρι οδό Αργ.Κομνηνών, με πλάτος δρόμου 3.50μ. Στην δεξιά πλευρά υπάρχει πεζοδρόμιο πλάτους 1.00μ. ενώ στην αριστερή πλευρά χώρος στάθμευσης με πλάτος 2.00μ, πεζοδρόμιο πλάτους 1.50μ.
 • ΚΟΥΤΣΟΠΕΤΑΛΟΥ από οδό Σολωμού μέχρι Πλ.Κορόλη ,το πλάτος του δρόμου είναι 4.70μ. Από Πλ.Κορόλη εώς την οδό Ρόδων, το πλάτος του δρόμου είναι 5.70μ. Η οδός σε όλο το μήκος της από διπλής κατεύθυνσης γίνεται μονόδρομος. Το οδόστρωμα θα κατασκευαστεί με σταμπωτή άσφαλτο. 
 • ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ από οδό Πετρίτη μέχρι Πλ. Ποντιακού Ελληνισμού, με πλάτος δρόμου 3.50μ. Στην δεξιά πλευρά υπάρχει πεζοδρόμιο πλάτους 1.15μ. ενώ στην αριστερή πλευρά χώρος στάθμευσης με πλάτος 2.00μ, πεζοδρόμιο πλάτους 2.35μ. 
 • ΠΕΥΚΩΝ από Γρ. Λαμπράκη εώς Πετρίτη το πλάτος του δρόμου 3.50μ. Στην δεξιά μεριά θα υπάρχει πεζοδρόμιο πλάτους 1.70μ. Από την αριστερή μεριά κατά μήκους του δρόμου θα υπάρχει επιπλέον χώρος στάθμευσης πλάτους 2.00μ. και πεζοδρόμιο 2.80μ. Το οδόστρωμα θα κατασκευαστεί με σταμπωτή άσφαλτο. 
 • ΑΡΧ.ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ από Λ. Σταμάτας μέχρι Πετρίτη το πλάτος του δρόμου είναι 4.70μ. Η ζητούμενη διαμόρφωση φαίνεται στο σχέδιο με τις διατομές της Προμελέτης. Το οδόστρωμα θα κατασκευαστεί με σταμπωτή άσφαλτο. 
 • ΟΔΟΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΠΛ.ΚΟΡΟΛΗ από Τραπεζούντος έως Κουτσοπετάλου, με πλάτος δρόμου 5.20. Η ζητούμενη διαμόρφωση φαίνεται στο σχέδιο με τις διατομές της Προμελέτης. Το οδόστρωμα θα κατασκευαστεί με σταμπωτή άσφαλτο. 

Γ) ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ

Τα υφιστάμενα πεζοδρόμια δεν πληρούν τις ισχύουσες προδιαγραφές ασφαλείας για την ασφαλή διέλευση πεζών και τα περισσότερα από αυτά δεν έχουν ηλεκτροφωτισμό.

Οι προτεινόμενες επεμβάσεις στοχεύουν στην απρόσκοπτη και ασφαλή χρήση των κοινόχρηστων χώρων από τους κατοίκους της περιοχής. Tα προτεινόμενα υλικά και όλες οι νέες εγκαταστάσεις θα είναι υψηλών προδιαγραφών, φιλικές προς το περιβάλλον και το σύνολο των προτεινόμενων επεμβάσεων θα βασίζεται στις αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού.  Προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν ψυχροί κυβόλιθοι σαν υλικό επίστρωσης όλων των δαπεδοστρώσεων των πεζοδρομίων προς ανακατασκευή. Ταυτόχρονα, προβλέπεται η χρήση πλακών πεζοδρομίου για ΑΜΕΑ για την ασφαλή όδευση των τυφλών. Επιπροσθέτως, τα πεζοδρόμια θα περιλαμβάνουν ράμπες πρόσβασης ατόμων ΑΜΕΑ, για την εξυπηρέτησή τους στην κυκλοφορία του δημόσιου χώρου. Τέλος στις επεμβάσεις περιλαμβάνεται και η εγκατάσταση – τοποθέτηση δικτύου ηλεκροφωτισμού με σύγχρονα φωτιστικά σώματα LED.

Στις οδούς που ακολουθούν κατωτέρω θα γίνουν επεμβάσεις στα πεζοδρόμια.

Οι επεμβάσεις ανά οδό θα είναι οι εξής:

 • ΚΟΜΝΗΝΩΝ ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ από Λ. Γρ. Λαμπράκη μέχρι Αργυρουπόλεως, το πλάτος του δρόμου είναι 3.50μ. με πεζοδρόμιο 1.35μ. από την αριστερή πλευρά, ενώ από την δεξιά πλευρά θα υπάρχει κατά μήκος του δρόμου χώρος στάθμευσης πλάτους 2.00μ. και πεζοδρόμιο πλάτους 3.15μ. Από διπλής κατεύθυνσης, μονοδρομείται.
 • ΛΕΩΦ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ από Λ. Διονύσου μέχρι οδό Κέδρων, δρόμος διπλής κατεύθυνσης με συνολικό πλάτος 7.00μ. Δεξιά και αριστερά υπάρχει χώρος στάθμευσης 2.00μ το καθένα, αλλά και πεζοδρόμιο 3.25μ και στις δύο πλευρές. Από οδό Κέδρων μέχρι οδό Δερβενακίων, ο δρόμος με πλάτος 3.50μ. είναι μονόδρομος. Στην δεξιά πλευρά έχει πεζοδρόμιο 2.85μ. ενώ στην αριστερή υπάρχει χώρος στάθμευσης πλάτους  00μ. και πεζοδρόμιο πλάτους 3.15μ. Τέλος, από οδό  1η Μάη μέχρι οδό 25η Μαρτίου ο δρόμος με πλάτος 3.50μ. είναι μονόδρομος. Στην δεξιά πλευρά υπάρχει χώρος στάθμευσης πλάτους  2.00μ και πεζοδρόμιο πλάτους 2.50μ. ενώ στην αριστερή πλευρά του, υπάρχει πεζοδρόμιο πλάτους  1.00μ.
 • ΑΡΗ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ από Λ. Δημοκρατίας μέχρι οδό Γοργοποτάμου, από διπλής κατεύθυνσης, μονοδρομείται. Ο δρόμος έχει πλάτος 3.50μ. Στην δεξιά του πλευρά υπάρχει χώρος στάθμευσης πλάτους 2.00μ. και πεζοδρόμιο πλάτους 1.50μ. ενώ στην αριστερή πλευρά πεζοδρόμιο πλάτους 1.00μ.
 • ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ από οδό 25ης Μαρτίου μέχρι οδό Σολωμού με πλάτος δρόμου 3.50μ. Στην δεξιά πλευρά υπάρχει χώρος στάθμευσης πλάτους 2.00μ. και πεζοδρόμιο πλάτους 3.15μ. ενώ στην αριστερή πλευρά και πεζοδρόμιο πλάτους 1.35μ.
 • 1ΗΣ ΜΑΙΟΥ από οδό 25ης Μαρτίου μέχρι Λ. Δημοκρατίας με πλάτος δρόμου 3.50μ. Δεξιά υπάρχει χώρος στάθμευσης πλάτους 2.00μ. και πεζοδρόμιο 3.00μ. ενώ αριστερά του δρόμου, υπάρχει πεζοδρόμιο 1.50μ. Από διπλής κατεύθυνσης, μονοδρομείται.
 • ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ από οδό 25ης Μαρτίου μέχρι οδό Σολωμού με πλάτος δρόμου 3.50μ. Στην δεξιά πλευρά υπάρχει χώρος στάθμευσης με πλάτος 2.00μ., πεζοδρόμιο πλάτους 3.15μ. ενώ στην αριστερή πλευρά, πεζοδρόμιο πλάτους 1.35μ.
 • ΣΟΛΩΜΟΥ από οδό Αργυρουπόλεως μέχρι οδο Αργ.Κομνηνών με πλάτος δρόμου 3.50μ. Στην δεξιά πλευρά υπάρχει χώρος στάθμευσης με πλάτος 2.00μ., πεζοδρόμιο πλάτους 1.50μ. ενώ στην αριστερή πλευρά, πεζοδρόμιο πλάτους 1.00μ.
 • ΡΟΔΩΝ από πλ. Ποντιακού Ελληνισμού μέχρι οδό Τραπεζούντος, δρόμος διπλής κυκλοφορίας με συνολικό πλάτος 8.50μ. Στην δεξιά πλευρά υπάρχει πεζοδρόμιο πλάτους 2.75μ. ενώ στην αριστερή πλευρά χώρος στάθμευσης με πλάτος 2.00μ. και πεζοδρόμιο πλάτους 2.75μ.
 • ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ από οδό Τραπεζούντος μέχρι οδό 28ης Οκτωβρίου δρόμος διπλής κυκλοφορίας με συνολικό πλάτος 6.50μ. Στην δεξιά και στην αριστερή πλευρά υπάρχει πεζοδρόμιο πλάτους 1.75μ.
 • 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ από Λ. Σταμάτας μέχρι οδό Αθαν. Διάκου, με πλάτος δρόμου 3.50μ. Στην δεξιά πλευρά υπάρχει χώρος στάθμευσης με πλάτος 2.00μ., πεζοδρόμιο πλάτους 1.50μ. ενώ στην αριστερή πλευρά, πεζοδρόμιο πλάτους 1.00μ.
 • 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ από οδό Πόντου μέχρι Αθαν. Διάκου, με πλάτος δρόμου 3.50μ. Στην δεξιά πλευρά υπάρχει χώρος στάθμευσης με πλάτος 2.00μ., πεζοδρόμιο πλάτους 1.50μ. ενώ στην αριστερή πλευρά, πεζοδρόμιο πλάτους 1.00μ.
 • ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από οδό Τραπεζούντος μέχρι 28ης Οκτωβρίου, με πλάτος δρόμου 3.50μ. Στην δεξιά πλευρά υπάρχει χώρος στάθμευσης με πλάτος 2.00μ., πεζοδρόμιο πλάτους 1.50μ. ενώ στην αριστερή πλευρά, πεζοδρόμιο πλάτους 1.00μ. Από 28ης Οκτωβρίου μέχρι Λ. Ροδοπόλεως ο δρόμος έχει πλάτος 3.50μ. Στην δεξιά μεριά υπάρχει χώρος στάθμευσης με πλάτος 2.00μ., πεζοδρόμιο πλάτους 3.15μ. ενώ στην αριστερή πλευρά, πεζοδρόμιο πλάτους 1.35μ.
 • ΣΤΡ.ΑΛΕΞ.ΠΑΠΑΓΟΥ από οδό Ελ. Βενιζέλου μέχρι Λ. Σταμάτας, με πλάτος δρόμου 3.50μ. Στην δεξιά πλευρά υπάρχει χώρος στάθμευσης με πλάτος 2.00μ., πεζοδρόμιο πλάτους 1.50μ. ενώ στην αριστερή πλευρά, πεζοδρόμιο πλάτους 1.00μ.
 • ΠΟΝΤΟΥ από οδό Τραπεζούντος μέχρι Λ. Σταμάτας, με πλάτος δρόμου 3.50μ. Στην δεξιά πλευρά υπάρχει πεζοδρόμιο πλάτους 1.00μ. ενώ στην αριστερή πλευρά, χώρος στάθμευσης με πλάτος 2.00μ. και πεζοδρόμιο πλάτους 1.50μ.
 • ΠΟΝΤΟΥ από οδό Τραπεζούντος μέχρι οδό Σολωμού, με πλάτος δρόμου 3.50μ. Περιγράφεται με βάση την ίδια διατομή δρόμου, όπως και το υπόλοιπο τμήμα της οδού Πόντου, με την διαφορά ότι το τμήμα αυτό από διπλής κατεύθυνσης, πλέον γίνεται μονόδρομος. Στην δεξιά πλευρά υπάρχει πεζοδρόμιο πλάτους 0.50μ. ενώ στην αριστερή πλευρά, χώρος στάθμευσης με πλάτος 2.00μ. και πεζοδρόμιο πλάτους 2.00μ.
 • ΑΜΑΔΡΥΑΔΩΝ από Λ. Διονύσου μέχρι Λ. Αθηνών, ο δρόμος είναι διπλής κυκλοφορίας με συνολικό πλάτος 7.00μ. Στην δεξιά και στην αριστερή πλευρά υπάρχει χώρος στάθμευσης πλάτους 2.00μ. και πεζοδρόμιο πλάτους 3.50μ.
 • ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ από οδό Μαραθωνομάχων μέχρι Λ. Δημοκρατίας, με πλάτος δρόμου 3.50μ. Στην δεξιά πλευρά υπάρχει πεζοδρόμιο πλάτους 1.00μ. ενώ στην αριστερή πλευρά, χώρος στάθμευσης με πλάτος 2.00μ. και πεζοδρόμιο πλάτους 3.00μ.
 • ΑΠΤ. ΝΙΚΗΣ από οδό Πόντου μέχρι οδό Ελ. Βενιζέλου, με πλάτος δρόμου 3.50μ. Στην δεξιά πλευρά υπάρχει πεζοδρόμιο πλάτους 1.00μ. ενώ στην αριστερή πλευρά, χώρος στάθμευσης με πλάτος 2.00μ. και πεζοδρόμιο πλάτους 1.50μ.
 • ΝΙΚ.ΠΛΑΣΤΗΡΑ από οδό Πόντου μέχρι Ελ. Βενιζέλου , με πλάτος δρόμου 3.50μ. Στην δεξιά πλευρά υπάρχει χώρος στάθμευσης με πλάτος 2.00μ. και πεζοδρόμιο πλάτους 1.50μ., ενώ στην αριστερή πλευρά, πεζοδρόμιο πλάτους 0.80μ.
 • ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ από οδό Αργυρουπόλεως μέχρι οδό Δημοκρατίας , με πλάτος δρόμου 3.50μ. Στην δεξιά πλευρά υπάρχει χώρος στάθμευσης με πλάτος 2.00μ. και πεζοδρόμιο πλάτους 1.50μ., ενώ στην αριστερή πλευρά, πεζοδρόμιο πλάτους 1.00μ.
 • ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ από Λ. Σταμάτας μέχρι οδό Ρόδων, ο δρόμος είναι διπλής κατεύθυνσης με συνολικό πλάτος δρόμου 8.50μ. Στην δεξιά πλευρά υπάρχει πεζοδρόμιο πλάτους 2.50μ., ενώ στην αριστερή πλευρά, υπάρχει χώρος στάθμευσης πλάτους 2.00μ. και πεζοδρόμιο πλάτους 2.50μ. Από οδό Ρόδων μέχρι οδό Αργ. Κομνηνών, , με πλάτος δρόμου 3.50μ. Στην δεξιά πλευρά υπάρχει χώρος στάθμευσης με πλάτος 2.00μ. και πεζοδρόμιο πλάτους 2.50μ., ενώ στην αριστερή πλευρά, πεζοδρόμιο πλάτους 1.00μ.
 • ΛΑΜΠΡΑΚΗ από Λ. Μαραθώνος μέχρι οδό Μαραθωνομάχων , ο δρόμος είναι διπλής κατεύθυνσης με συνολικό πλάτος δρόμου 8.50μ. Στην δεξιά πλευρά υπάρχει χώρος στάθμευσης πλάτους 2.00μ. και πεζοδρόμιο πλάτους 2.25μ., ενώ στην αριστερή πλευρά, πεζοδρόμιο πλάτους 2.75μ.
 • ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΠΕΤΡΙΤΗ από Λ.Μαραθώνος μέχρι οδό Πευκών, με πλάτος δρόμου 3.50μ. Στην δεξιά πλευρά υπάρχει πεζοδρόμιο πλάτους 0.85μ. ενώ στην αριστερή πλευρά χώρος στάθμευσης με πλάτος 2.00μ, πεζοδρόμιο πλάτους 3.15μ. Από οδό Πευκών μέχρι οδό Σολωμού, με πλάτος δρόμου 3.50μ. Στην δεξιά πλευρά υπάρχει πεζοδρόμιο πλάτους 0.50μ. ενώ στην αριστερή πλευρά χώρος στάθμευσης με πλάτος 2.00μ, πεζοδρόμιο πλάτους 2.00μ.
 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ
  • Αποξηλώσεις – Καθαιρέσεις – Εκσκαφές

Προβλέπεται η αποξήλωση της υπάρχουσας πλακόστρωτης επιφάνειας των περιμετρικών οδών καθώς και τα κρασπεδόρειθρά τους. Προβλέπεται εκσκαφή για τη διέλευση των Η/Μ εγκαταστάσεων αποχέτευσης, άρδευσης και ηλεκτρικών δικτύων σύμφωνα με την Η/Μ μελέτη.

Αντίστοιχα, θα γίνουν εκσκαφές για την διάνοιξη λάκκων, για την φύτευση νέων δέντρων και τη μεταφύτευση άλλων εάν αυτή προτείνεται βάσει Φυτοτεχνικής μελέτης.

 • Δάπεδα Υπαίθριων Χώρων

Η αντικατάσταση των δαπέδων προβλέπεται να γίνει σε ολόκληρες τις επιφάνειες  των χώρων παρεμβάσεων, δηλαδή των πλατειών συνολικά και των πεζοδρομίων  αυτών. Η αποκατάσταση τόσο των υφιστάμενων δαπέδων στις πλατείες Εθνικής Αντιστάσεως και Ελευθερίου Κορόλη όσο και της νέας κατασκευής πλατείας Άρη  Βελουχιώτη,  προτείνεται να γίνει με τη χρήση ψυχρού κυβόλιθου.

 • Φυσικό Χωμάτινο Σταθεροποιημένο

Σταθεροποιημένη χωμάτινη επιφάνεια τοποθετείτε στο πάρκο σκύλων, όπως φαίνεται στα σχέδια της αρχιτεκτονικής μελέτης.

 • Δάπεδο πάρκου Skate

Η κάλυψη των δαπεδοστρώσεων για το πάρκο του skate, προτείνεται να  κατασκευαστεί από σκυρόδεμα.

 • Δάπεδο πάρκου ΑΜΕΑ

Η κάλυψη των δαπεδοστρώσεων για το πάρκο ΑΜΕΑ, προτείνεται να  κατασκευαστεί από χυτό βιομηχανικό αντιολισθηρό δάπεδο κατάλληλο για την κίνηση αμαξιδίων ΑΜΕΑ.

 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ