Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Διονύσου

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Διονύσου, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Διονύσου στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Διονύσου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΣΕ ΩΡΕΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
     ΤΗΛΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
1 Καινοτομία-Επιχειρηματικότητα-Διοίκηση Επιχειρήσεων 25
2 Περιβάλλον και καθημερινή ζωή 25
3 Βιολογικά Προϊόντα: Παραγωγή – Πιστοποίηση – Διάθεση 25
4 Δημιουργία Ιστοσελίδας 50
5 Αντιμετώπιση της κοινωνικής κρίσης στην καθημερινή ζωή 25
6 Προληπτική Ιατρική για την Τρίτη Ηλικία 25
7 Οικολογικές λύσεις για το σπίτι 25
8 Εθελοντισμός: Πυρκαγιές-Πλημμύρες-Σεισμοί 25

 

Σε περιπτώσεις αναστολής της δια ζώσης εκπαίδευσης λόγω περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας covid-19, τα τμήματα μάθησης θα υλοποιούνται μόνο μέσω τηλε-εκπαίδευσης (εξ αποστάσεως παρακολούθηση).

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης:

Τηλ. : 2106215350 , Δευτέρα – Πέμπτη : 09:00 – 13:00

Ταχ. Διεύθυνση : Σωκράτους 3, Άγιος Στέφανος, 14565

Email : kentrokoinotitas@dionysos.gr

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Επισυνάπτεται το Δελτίο Τύπου και η Αίτηση 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ_ΚΔΒΜ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ