Προσωρινές Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στον Παράδρομο της Ε.Ο. από 13.12.2021 έως και 13.01.2022, στο πλαίσιο της κατασκευής αγωγού ύδρευσης

Από τη Δευτέρα 13.12.2021 έως και την Πέμπτη 13.01.2022 θα υπάρξουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Παράδρομο της Ε.Ο.Αθηνών – Λαμίας για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή αγωγού ύδρευσης στον παράδρομο της Ε.Ο.». Το έργο αφορά στην κατασκευή αγωγού ύδρευσης στον παράδρομο της Εθνικής Οδού έως τη Λεωφόρο Κρυονερίου.

Ο υπό κατασκευή αγωγός, μήκους περίπου 190 μ., θα υδροδοτήσει τις ιδιοκτησίες της οδού Εργασίας της Δ.Κ. Αγίου Στεφάνου, μέσω της σύνδεσής του με τον κεντρικό αγωγό επί της Λεωφόρου Κρυονερίου.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προβλέπουν μερική κατάληψη του οδοστρώματος και θα πραγματοποιηθούν σε διάφορα στάδια, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση πεζών και διερχόμενων οδηγών.

Οι εργασίες θα εκτελούνται εργάσιμες ημέρες από τις 07:00 έως τις 18:00 ενώ υπάρχει πιθανότητα εκτέλεσης εργασιών και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, με σκοπό την ελαχιστοποίηση της όχλησης λόγω μειωμένης κυκλοφορίας. Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις και η σήμανση θα παραμένουν καθ’όλο το 24ωρο και μέχρι την οριστική αποκατάσταση του οδοστρώματος. Οι εργασίες εκτιμάται ότι θα διαρκέσουν περίπου τριάντα (30) ημέρες, αλλά, σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσής τους, θα αποκατασταθεί η κυκλοφορία νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Για λεπτομέρειες δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. 

 350605_07122021 Κατασκευή αγωγού ύδρευσης στον παράδρομο της Ε.Ο. στο Δήμο Διονύσου (ΑΑ)

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ