Προσθήκη single image διαφήμισης (300Χ250) στην εσωτερική Δεξιά Στήλη