Προτεινόμενα Θέματα ΙΣΤΟΡΙΑΣ από το Φροντιστήριο ΑΠΟΛΥΤΟ

Δείτε τα Διαγωνίσματα ΑΡΧΑΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (Α΄Γυμνασίου) και ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (Β΄Γυμνασίου).

ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Ομαδα Α’

Επιλέγετε τρείς από τις πέντε ερωτήσεις

1) Τι γνωρίζετε για την γραφή και την οικονομία της μινωικής εποχής;

2) Ποια ήταν η ιεραρχία της μυκηναϊκής κοινωνίας;

3) Ποιες ήταν οι κοινωνικές τάξεις στην αρχαία Σπάρτη και ποιές ήταν οι αρμοδιότητές τους;

4) Ποιες ήταν οι συνέπειες των περσικών πολέμων;

5) Ποιες ήταν οι λειτουργίες; Τι γνωρίζετε για κάθε μια από αυτές;

ΟΜΑΔΑ Β’

Επιλέγετε δύο από τις τρεις ερωτήσεις

1) Ποιες οι διαφορές ανάμεσα στο πρώτο και στον δεύτερο αποικισμό;

2) Πώς η συμμετοχή στην οπλιτική φάλαγγα οδηγούσε σε μια μορφή κοινωνικής εξίσωσης;

3) Ποια ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά της ζωής στην Σπάρτη σύμφωνα με το παράθεμα;

Η Σπάρτη λοιπόν ήταν ένα στρατόπεδο, όπου ύψιστο αντικειμενικό σκοπό της ζωής του είχε ο καθένας, να είναι σε κάθε στιγμή έτοιμος να πολεμήσει με τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα για την πόλη του. Ο σκοπός κάθε νόμου, ο έσχατος λόγος όλου του συστήματος κοινωνικής διατάξεως ήταν να διαμορφώσει καλούς στρατιώτες. Η χλιδή στην ιδιωτική ζωή απαγορευόταν αυστηρά˙ η σπαρτιατική λιτότητα έγινε παροιμιώδης. Ο επιμέρους άνθρωπος, απορροφημένος ολότελα μέσα στο κράτος, δεν είχε καθόλου δική του ατομική ζωή˙ δεν είχε να λύσει προβλήματα της δικής του ανθρώπινης υπάρξεως. Η Σπάρτη δεν ήταν τόπος για διανοουμένους ή φίλους της θεωρίας˙ το χρέος όλο του ανθρώπου και το υπέρτατο ιδεώδες της ζωής του Σπαρτιάτη περιέχονταν μέσα στους νόμους της πόλης του.

J.B. Bury-Russell Meiggs, Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδος, Εκδ. Καρδαμίτσα, Αθήνα 1978, σ. 149

 

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΟΜΑΔΑ Α:

Από τις πέντε ερωτήσεις επιλέγετε τις τρεις

1) Πώς είναι γνωστή η εξέγερση των δήμων του Ιπποδρόμου; Πώς την αντιμετώπισε ο Ιουστινιανός;

2) Ποια αποστολή ανατέθηκε στους αδερφούς Κύριλλο και Μεθόδιο; Ποια τα αποτελέσματά της;

3) Να εξηγήσετε την σημασία των όρων: ανθρωπισμός, οικουμενικός, άνθρωπος.

4) Ποια τεχνικά μέσα ευνόησαν τα εξερευνητικά ταξίδια;

5) Ποιες ήταν οι κυριότερες συνέπειες της πτώσης του Βυζαντινού κράτους;

ΟΜΑΔΑ Β:

Από τις τρεις ερωτήσεις επιλέγετε τις δύο

1) Με ποιες ενέργειες ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος έδειξε ευνοϊκή στάση προς τον χριστιανισμό;

2) Ποιοι ήταν οι παράγοντες που οδήγησαν στις Σταυροφορίες;

3) Καταγράψτε τα επιχειρήματα των εικονομάχων και των εικονολατρών.

Το Φροντιστήριο «ΑΠΟΛΥΤΟ» βρίσκεται στον Άγιο Στέφανο, Λ.Μαραθώνος & Χρυσοστόμου Σμύρνης, απέναντι από το 1ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Στεφάνου, Τηλ.: 210 6218894 & 210 6219712, email: info@apolito.gr, web: apolito.gr)

 

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ