Σ.Πέτσας για νέο σύστημα επιλογής διοικήσεων φορέων: «Ενισχύεται η αξιοκρατία, η διαφάνεια και η λογοδοσία»

ΤΕΤΡΑΠΛΟΣ Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ, ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στα προτερήματα και τις αρετές του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών για το νέο τρόπο επιλογής των διοικήσεων νομικών προσώπων και νοσοκομείων αναφέρθηκε εκτενώς ο βουλευτής κ. Στέλιος Πέτσας.

Συγκεκριμένα, ο βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος ανέδειξε τον τετραπλό στόχο του νομοσχεδίου και υπογράμμισε τους δύο άξονες και την κομβική σημασία τους για την επίτευξη της τετραπλής νομοθετικής στόχευσης.

Πιο ειδικά, αναφερόμενους στους τέσσερις στόχους του σχεδίου νόμου, ο κύριος Πέτσας τόνισε εισαγωγικά πως «με αυτό το νομοσχέδιο, μπαίνουν κριτήρια και πρόσθετα φίλτρα αξιοκρατίας, αντικειμενικότητας, διαφάνειας και λογοδοσίας για την επίτευξη ενός τετραπλού στόχου».

Ο πρώτος στόχος είναι «η αναβάθμιση των απαιτήσεων, για κάθε θέση διοίκησης φορέα του δημοσίου, ώστε τα στελέχη που θα επιλέγονται, να έχουν αυξημένα προσόντα και ικανότητες».

Ο δεύτερος στόχος του νομοσχεδίου έχει να κάνει με την «ενίσχυση της αξιοκρατίας και της διαφάνειας».

Αναφερόμενος στην τρίτη νομοθετική στόχευση, ο βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος τόνισε πως αυτή σχετίζεται με «μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα του συστήματος επιλογής, μέσω της επιτάχυνσης και του εξορθολογισμού διαδικασιών».

Το νομοσχέδιο αποβλέπει επίσης στη «στοχοθεσία και την αξιολόγηση των διοικήσεων, σε τακτική ετήσια βάση».

Προκειμένου να πραγματοποιηθούν αυτοί οι στόχοι, το υπουργείο Εσωτερικών εδράζεται, σύμφωνα πάντοτε με τον κ. Στέλιο Πέτσα, σε δύο άξονες.

«Ο πρώτος έχει να κάνει με το πώς επιλέγονται οι διοικήσεις των φορέων αυτών (επιλογή) και ο δεύτερος άξονας έχει να κάνει με το πώς αξιολογούνται οι διοικήσεις αυτές (αξιολόγηση)», είπε ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής της ΝΔ.

Σε σχέση με τον πρώτο άξονα, ο κ. Στέλιος Πέτσας τόνισε, μεταξύ άλλων, πως «οι φορείς κατηγοριοποιούνται σε τρεις ομάδες, ανάλογα με το εύρος και το είδος των αρμοδιοτήτων τους. Στην πρώτη ομάδα εντάσσονται νομικά πρόσωπα των οποίων οι αρμοδιότητες εκτείνονται σε όλη την Επικράτεια, είναι εθνικής εμβέλειας, όπως είναι για παράδειγμα ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων και το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Δεύτερη κατηγορία είναι οι οργανισμοί τοπικής εμβέλειας».

Σε ό,τι αφορά τον δεύτερο άξονα, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας υποστήριξε πως αυτός «αφορά την αξιολόγηση των διοικήσεων. Θεσπίζονται ετήσια σχέδια δράσης για κάθε φορέα, τα οποία περιλαμβάνουν προγραμματισμό δράσεων, ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους. Ο επικεφαλής προβλέπεται να υπογράφει συμβόλαιο απόδοσης, το οποίο θα αναφέρει συγκεκριμένες δράσεις και στόχους και θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του εποπτεύοντος Υπουργείου. Οι διοικήσεις θα αξιολογούνται με βάση το σχέδιο δράσης και τον βαθμό επίτευξης των συγκεκριμένων στόχων σε ετήσια βάση, και στον βαθμό που θα κρίνεται επιτυχημένη η απόδοσή τους θα υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης οικονομικού κινήτρου, του λεγόμενου ετήσιου μπόνους. Εάν δεν έχει πετύχει τους στόχους, όμως, θα υπάρχει η δυνατότητα για αντικατάσταση του συγκεκριμένου στελέχους που κατέγραψε χαμηλή επίδοση».

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο κύριος Πέτσας ανέφερε ότι «το νομοσχέδιο αυτό συνιστά ένα βήμα στην σωστή κατεύθυνση. Αυξάνει την αξιοκρατία, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία, προκειμένου να κάνουμε ακόμη καλύτερη την Ελληνική Δημόσια Διοίκηση σε όλα τα επίπεδα».

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ