Τοποθετήθηκε Ράμπα ΑμεΑ στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Διονύσου στον Άγιο Στέφανο, μετά από παρέμβαση και ενέργειες της Εντεταλμένης Συμβούλου Γ.Κριεμάδη

Μια μεταφερόμενη ράμπα αλουμινίου για την εξυπηρέτηση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), τοποθετήθηκε πρόσφατα στα γραφεία του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Διονύσου, επί της οδού Σωκράτους 3 στον Άγιο Στέφανο.

Η ράμπα κατέστη δυνατό να τοποθετηθεί μετά από παρέμβαση, ενέργειες αλλά και χορηγία της Εντεταλμένης Συμβούλου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Δομών Υγείας του Δήμου Διονύσου Γεωργίας Κριεμάδη.

Πραγματοποιήθηκε επίσης τεχνικός έλεγχος από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, παρουσία του Αντιδημάρχου Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Τεχνικών Υπηρεσιών και Ενεργειακής Αναβάθμισης Στέφανου Κριεμάδη και του  Προϊσταμένου του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδείας, Πολιτισμού και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Βασίλη Κατσουρού.

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ