Απάντηση του Δήμου Διονύσου στον «Εμπορικό Σύλλογο»

Ο Δήμος Διονύσου, σε απάντηση χθεσινής Ανακοίνωσης του «Εμπορικού Συλλόγου», για την αποκατάσταση της αλήθειας επισημαίνει τα ακόλουθα:

Πρώτον, σε σχέση με την απαλλαγή των δημοτικών τελών: Η Διοίκηση του Δήμου Διονύσου έχει λάβει σημαντικά μέτρα για τη στήριξη του εμπορικού κόσμου της περιοχής μας, ευνοϊκότερα μάλιστα σε σχέση με πολλούς άλλους Δήμους, όπως είναι η ολοσχερής απαλλαγή 100% των δημοτικών τελών για επιχειρήσεις που διέκοψαν τη λειτουργία τους λόγω της επιβολής μέτρων αποτροπής του κορωνοϊού, απαλλαγή από πρόστιμα, επέκταση των αδειών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων, μείωση κατά 6% των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού για επαγγελματίες κ.α. Σε ότι αφορά τη μη λειτουργία της πλατφόρμας https://dt.govapp.gr, υπήρξε πράγματι μία καθυστέρηση για μερικές ημέρες στην ενεργοποίηση λειτουργίας της, η οποία οφειλόταν σε κάποια τεχνικά όσο και διαδικαστικά ζητήματα, σε σχέση με το Υπουργείο Εσωτερικών και την ΚΕΔΕ τα οποία έχουν διορθωθεί. Επίσης, σε ότι αφορά την υλοποίηση της απόφασης για την απαλλαγή των επιχειρήσεων από τα δημοτικά τέλη, έως σήμερα δεν έχει προχωρήσει, όπως και στους περισσότερους Δήμους της χώρας, λόγω τεχνικών και διαδικαστικών προβλημάτων σε σχέση κυρίως με την ΔΕΔΔΗΕ όσο και την ΚΕΔΕ. Η διαδικασία αυτή αναμένεται πάντως να ολοκληρωθεί μέσα στο αμέσως προσεχές διάστημα και πάντως το αργότερο στις αρχές του 2021.  

Δεύτερον, για το Χριστουγεννιάτικο στολισμό: Ασφαλώς είναι ευπρόσδεκτη και επιθυμητή κάθε πρόταση του «Εμπορικού Συλλόγου» όσο και κάθε άλλου Συλλόγου ή Φορέα του Δήμου, είτε για το Χριστουγεννιάτικο στολισμό είτε για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα. Σε κάθε περίπτωση, όμως, η υποβολή μίας πρότασης δε σημαίνει απαραίτητα και αποδοχή της από το Δήμο Διονύσου, δεδομένου ότι συντρέχουν πολλοί ακόμη παράγοντες και προϋποθέσεις, όπως είναι μεταξύ άλλων η ακολουθούμενη διαδικασία, το χρονικό πλαίσιο υλοποίησης, οι γενικότερες συνθήκες, το οικονομικό κόστος, η καταλληλότητα κλπ. Σε ότι αφορά τις προτάσεις στις οποίες αναφέρεται ο «Εμπορικός Σύλλογος», με επίκεντρο την προβολή των καταστημάτων της περιοχής, υποβλήθηκε πράγματι μία αρχική πρόταση γύρω στο καλοκαίρι, μέσω διαφημιστικής εταιρίας, με συνολικό κόστος περίπου 400.000 €, ποσό όμως το οποίο κρίθηκε υπέρογκο καθώς δεν θα μπορούσε να καλυφθεί ούτε από το Δήμο ούτε και από  χορηγούς και μάλιστα εν μέσω πανδημίας. Συμφωνήθηκε τότε να υπάρξει νεότερη τροποποιημένη πρόταση, η οποία υποβλήθηκε στις 3/9, πάλι μέσω Διαφημιστικής Εταιρίας, που προσέγγιζε τις 100.000 €. Ωστόσο, όπως έγκαιρα ενημερώθηκε ο «Εμπορικός Σύλλογος», ούτε αυτή η πρόταση μπορούσε να υλοποιηθεί στο σύνολό της, δεδομένου ότι δεν το επέτρεπαν οι συνθήκες της πανδημίας. Σε κάθε περίπτωση, ο Δήμος υιοθέτησε βασικά σημεία της πρότασης και  μερίμνησε για τον καλύτερο δυνατό στολισμό και των 7 Δημοτικών Κοινοτήτων, στο μέτρο του εφικτού και λαμβανομένων υπόψη των φετινών δύσκολων συνθηκών. Ελπίζουμε ότι την επόμενη χρονιά θα μπορέσουμε να γιορτάσουμε μέσα σε ένα διαφορετικό εορταστικό κλίμα και με όλα τα Καταστήματα του Δήμου μας ανοιχτά.

 Καταλήγοντας, δεν μπορούμε να μην υπογραμμίσουμε ότι μας ξενίζουν οι ασυνήθιστα υψηλοί τόνοι που χρησιμοποιούν οι συντάκτες της Ανακοίνωσης, καθώς τόσο ο Δήμαρχος όσο και οι αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι και τα στελέχη του Δήμου με μεγάλη προθυμία έχουν συναντηθεί επανειλημμένα, και για διάφορα θέματα, με τον Πρόεδρο και τα μέλη Δ.Σ. του «Εμπορικού Συλλόγου» ενώ Δήμος Διονύσου και Σύλλογος έχουν συνεργαστεί σε διάφορες δράσεις (Ενημερωτική Αφίσα για τη στήριξη της Τοπικής Αγοράς, Ποδηλατάδα κλπ). Ο Δήμος Διονύσου θα συνεχίσει να νοιάζεται ουσιαστικά και με ειλικρίνεια για το σύνολο των δημοτών και επαγγελματιών / εμπόρων / επιχειρηματιών της περιοχής μας, πέρα και πάνω από αδιέξοδες αντιπαραθέσεις – κάποιες φορές με στενά συντεχνιακά ή και μικροπολιτικά κίνητρα- οι οποίες αποπροσανατολίζουν από την προσπάθεια επίτευξης των κοινών μας στόχων.

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ