Διεθνής Βράβευση του 1ου Δημοτικού Σχολείου Διονύσου

«Δράσεις, αξιολόγηση και διάκριση …εν καιρώ πανδημίας»

Το 1ο Δημοτικό Σχολείο Διονύσου συνεπές προς την εκπαιδευτική φιλοσοφία-οπτική που έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια συνέχισε και επέκτεινε τις δράσεις συνεργασίας με σχολεία χωρών του εξωτερικού και κατά τη σχολική περίοδο 2020-2021. Η πρώτη διαπίστευση ως International School απονεμήθηκε από το British
Council κατόπιν αξιολόγησης των δράσεων για την τριετία 2018-2021.

Τη δύσκολη χρονιά που πέρασε λόγω των ιδιαίτερων κοινωνικών και εκπαιδευτικών συνθηκών (πανδημία, περιορισμοί καραντίνας, εξ αποστάσεως διδασκαλία) το 1ο Δ.Σ. Διονύσου σχεδίασε και εκπόνησε από κοινού ποικίλες δράσεις με το Heritage International School of Moldova (https://heritage.md) και το National Chongcing Elementary School in Taiwan (www.cges.tc.edu.tw). Πιο συγκεκριμένα, υλοποίησε τα ακόλουθα προγράμματα που σχετίζονται με το περιβάλλον, την ιστορία, τη λαϊκή παράδοση, τον πολιτισμό, τον
αθλητισμό και τους εφήβους, όταν αυτοί επισκέπτονται μια ξένη χώρα :

α.Traditional Costumes
(Α΄ Τάξη – Υπεύθυνη εκπαιδευτικός : κ. Κυβέλου Ολυμπία)

β. Olympic Games: Now & then…
(Δ΄ Τάξη – Υπεύθυνη εκπαιδευτικός : κ. Παντελειού Ειρήνη)

γ. 17 Sustainable Development Goals: Familiarization with and spreading the news
(Ε΄ Τάξη – Υπεύθυνη εκπαιδευτικός : κ. Γιαννακοπούλου Αντωνία)

δ. Greek and Taiwanese traditional games
(Ε΄ Τάξη – Υπεύθυνη εκπαιδευτικός : κ. Γιαννακοπούλου Αντωνία)
ε. The food waste project
(Στ1΄Τάξη – Υπεύθυνος εκπαιδευτικός : κ. Περρής Φώτιος)
στ. Moldova-Greece: Perspectives on a common historic bond
(Στ2΄Τάξη – Υπεύθυνος εκπαιδευτικός : κ. Περρής Φώτιος)

ζ. “Unmask” your national sights (a Google Earth project)
(Στ2΄Τάξη – Υπεύθυνη εκπαιδευτικός : κ. Βαΐτση Αδαμαντία)
η. Top 10 Places of Interest for Adolescents: A tour guide
(Στ2΄Τάξη – Υπεύθυνη εκπαιδευτικός : κ. Βαΐτση Αδαμαντία)

Η εκπόνηση των παραπάνω διαθεματικών-διεπιστημονικών δράσεων στηρίχτηκε αφενός στη συνεργασία των υπεύθυνων εκπαιδευτικών τόσο με συναδέλφους άλλων ειδικοτήτων στο σχολείο όσο και με εκπαιδευτικούς που λειτουργούν σε άλλα εκπαιδευτικά συστήματα και αφετέρου στην ενεργό συμμετοχή των μαθητών σε απαιτητικές εκπαιδευτικές διαδικασίες (αναζήτηση, αξιολόγηση και επιλογή κατάλληλου υλικού, εκπαίδευση στη χρήση Νέων Τεχνολογιών, εξάσκηση σε ξένη γλώσσα, τηλε-συναντήσεις). Πρόκειται για μια εκπαιδευτική
υπέρβαση, αν αναλογιστεί κανείς ότι εφαρμόστηκε κατά την περίοδο εφαρμογής της εξ αποστάσεως
διδασκαλίας.

Οι δράσεις αξιολογήθηκαν από το British Council και επιβραβεύτηκαν στις αρχές Οκτωβρίου 2021 με την επαναδιαπίστευση του 1ου Δημοτικού Διονύσου ως International School για την τριετία 2021-2024.

Αξίζει δε να σημειωθεί ότι η εκπρόσωπος της επιτροπής επαναξιολόγησης του Βρετανικού Συμβουλίου απένειμε τα εύσημα τόσο στους εκπαιδευτικούς και μαθητές που συμμετείχαν στην υλοποίηση αυτών των σχεδίων δράσης όσο και στη Διεύθυνση του Σχολείου για το δύσκολο έργο του συντονισμού ενός τόσο εντυπωσιακού φάσματος δραστηριοτήτων.
Όλοι εμείς που εργαζόμαστε στο 1ο Δ.Σ. Διονύσου θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε υλοποιώντας εκπαιδευτικές δραστηριότητες υψηλών απαιτήσεων κι επιπέδου που ωφελούν τη σχολική μας κοινότητα και θέτουν τις βάσεις για την πολύπλευρη ανάπτυξη των μαθητών μας.

Ο Διευθυντής
Φώτιος Περρής

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ