Δήμος Διονύσου: “Ξεκινάει άμεσα η αποκομιδή βιοαποδομήσιμων υλικών και αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων”

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΕ 5 ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Δημοτική Αρχή αντιλαμβανόμενη πλήρως την κρισιμότητα της κατάστασης ενόψει και της αντιπυρικής περιόδου και παρά τις δυσκολίες αλλά και τα σοβαρά προβλήματα προγραμματισμού που προέκυψαν από τη διαδικασία που ακολούθησε η απερχόμενη Δημοτική Αρχή, ενέκρινε με τη διαδικασία του κατεπείγοντος το πρακτικό του γνωμοδοτικού οργάνου (ΑΡ. 32Α Ν. 4412/2016 & ΠΑΡ. 1 ΑΡ. 43 Ν. 4605/2019) και ανέθεσε σε πέντε αναδόχους, εκ των συνολικά 15 που κλήθηκαν, την προμήθεια υπηρεσιών αποκομιδής (μεταφοράς και διαχείρισης) βιοαποδομήσιμων υλικών ή/και τυχόν αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ).
Ως εκ τούτου, οι εταιρίες θα αναλάβουν τάχιστα με οχήματα και προσωπικό τον καθαρισμό κάθε δημοτικής κοινότητας, σε όλη την έκταση του Δήμου.

Γραφείο Τύπου Δήμου Διονύσου

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ