Δήμος Διονύσου: Οι υποχρεώσεις των κατοίκων για τον καθαρισμό και την αποψίλωση των οικοπέδων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Υποχρεώσεις Κατοίκων για Καθαρισμό – Αποψίλωση Οικοπέδων Σύμφωνα με την Εφαρμογή της 20/2023 Πυροσβεστικής Διάταξης και τον Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου Διονύσου…

1. ΕΓΓΡΑΦΟ_ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ-ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ_2024

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ